عملکرد سازمان مجاهدین خلق

تلاش رجوی و مریم قجر برای توجیه اعضاء وارفته در کمپ لیبرتی!

طبق خبرهایی که از کمپ لیبرتی بدست امده بعد از کشته شدن ۵۲ عضو فرقه رجوی و بسته شدن درب اردوگاه بد نام اشرف و انتقال ۴۲ عضو باقی مانده از اردوگاه اشرف به کمپ لیبرتی اکثر اعضاء بهم ریختگی ؛ وارفتگی عجیبی در تشکیلات فرقه گرایانه رجوی پیدا کرده اند بطوری که رجوی رذل زنباره و مریم قجر سعی می کنند با فرستادن پیام به اعضاء نگون بخت انها را وادار کنند که در نشستهایی که سران فرقه در کمپ لیبرتی بصورت لایه ای برای توجیه شکستهای رجوی برای اعضاء برگزار می کنند شرکت کنند.

در پیام مریم قجر به اعضاء وارفته در کمپ لیبرتی گفته شده ما بعد از اینکه از لیست تروریستی امریکا خارج شدیم یک سال هم بیشتر در اردوگاه اشرف ماندیم و این یک پیروزی بوده!

مریم قجر در ادامه اظهار میدارد که نگه داشتن زهره و گیتی (از اعضاء ارشد فرقه رجوی) که در اول سپتامبر در بین ۵۲ کشته شده بودند ؛ اگاهانه بوده و مجبور بودیم اینکار را بکنیم!

اما مسئله اصلی اینکه نیروهایی که در کمپ لیبرتی مستقر هستند به محض شنیدن کشته شدن ۵۲ عضو فرقه و بسته شدن درب اردوگاه بد نام اشرف و انتقال ۴۲ عضو زنده مانده از اردوگاه اشرف به کمپ لیبرتی عده ای سوال کرده بودند اگر می خواستیم اردوگاه اشرف تخلیه بکنیم چرا بدون خون خونریزی انجام نشد؟

مریم قجر در اوج شیادی برای اعضاء وارفته و نگون بخت که هم اکنون در دستان سران فرقه جتایتکار و تروریستی رجوی در کمپ لیبرتی اسیر هستند بصورت کال کنفراس تشکیل جلسه داده و گفته:

– اشرف بهای بیرون آمدن از لیست تروریستی آمریکا بوده و ما یک سال اضافه در اشرف ماندیم و بهایش را دادیم که ارزش آن را داشت.

– ما عمداً گیتی و زهره را در اشرف نگه داشتیم و این هنر ما بوده است برای رد گم کنی در رابطه ما محل رجوی و کشته شدن این افراد برای این هدف ارزش داشت.

– لیبرتی نوک پیکان حمله است و با اشرف برابری می کند.

البته مریم قجر عقل و شعور همه اعضاء را نادیده می گیرد و اظهار می دارد بعد از بیرون امدن از لیست تروریستی یک سال هم در اشرف اضافه ماندیم!

همچنین اعضائ فرقه رجوی بعد از بسته شدن درب اردوگاه بد نام اشرف و اینکه مریم قجر گفته لیبرتی در نوک پیکان قرار دارد پس چرا خودشان در خارجه تشریف دارند؟

اعضاء فرقه با تمسخر نشستهای سران فرقه در کمپ لیبرتی بصورت محفلی با هم صحبت می کنند و می گویند اردوگاه اشرف که نقطه ثقل و مرکز استراتژیک بود تحویل دادید این نوک پیکان هم زود تحویل بدهید جانمان خلاص شود.

البته بعد از اینکه سران فرقه فضای یاس و نا امیدی در بین اعضا در کمپ لیبرتی را می بینند سعی می کنند با طرح ۲ موضوع را اعضاء را از این وضعیت بیرون بکشند.

– اعتصاب غذا

به هدف اینکه راه سوال کردن اعضاء بسته شود و سران فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی رذل زنباره فضایی درست کرده اند که هیچ کس حق سوال دیگری نداشته باشد درحقیقت راه اندازی اعتصاب غذا بهانه ای شده دردستان سران فرقه رجوی برای بستن دهانها و بستن راه هر سوال و لا پوشانی شکستهای پی در پی رجوی رذل زنباره.

همچنین بر اساس همین خبرهایی که بدست آمده بعد از کشته شدن ۵۲ عضو فرقه رجوی دراردوگاه بد نام اشرف و نا پدید شدن ۷ عضو دیگرو بسته شدن درب اردوگاه بد نام اشرف در میان اعضاء رده پایین بهم ریختگی بیشتر شده و این باعث نگرانی سران فرقه رجوی شده و سران فرقه تصمیم می گیرند با راه اندازی انواع مهمانی در بین یگانها انهم با شرکت سران فرقه مثل عباس داوری معورف به (پیر جاسوس الدوله) مهدی برائی با نام مستعار (احمد واقف) یکی دیگر از سران فرقه مافیایی رجوی ؛ و از زنان مژگان پارسایی،فهیمه اروانی ؛ صدیقه حسینی ؛ زهره اخیانی و ….. فضاء یاس و نا امیدی دراعضاء رده پایین را از وارفتگی خارج کنند و حتا این افراد تشویق می کنند در اعتصاب غذای کاذبی که در کمپ لیبرتی راه انداخته اند شرکت کنند تا روحیه شان عوض شود!

باید به اطلاع همه هموطنان بطور خاص خانواده عزیزانی که در چنگال رجوی اسیر می باشند برسانم این بهترین فرصت هست از دولت عراق و مقامات سازمانهای بین المللی که درگیر این پروژه هستند ملاقات حضوری و بدون کنترل سران فرقه به جد خواسته شود ومن مطمئن هستم با این فضای یاس و نا امیدی که درکمپ لیبرتی حاکم شده دراولین ملاقات راه برای نجات عزیزانشان که در چنگال فرقه رجوی اسیر هستند باز خواهد شد.

و من شخصآ با نوشتن نامه به اقای مالکی این درخواست را خواهم کرد والبته از ارگانهای سازمانهای بین المللی ؛ وزارت حقوق بشر عراق و …..

از این طریق از همه خانواده ها در هر کجا که هستند و جدا شده هایی که برای ازادی اسیران فرقه رجوی تلاش می کنند و سازمانها و احزاب سیاسی ایرانی و شخصیتهای ایرانی تقاضا می کنم برای گرفتن ملاقات حضوری از دولت عراق و سران فرقه رجوی هر انچه می توان را انجام بدهیم تا بار دیگر یک نور امیدی در اخر تونل نا امیدی که رجوی بیش از ۳۰ سال ان را ساخته واعضاء نگون بخت در تاریکی و جهالت مطلق نگه داشته روشن و دیده شود.

این را به این خاطر تاکید دارم که فرار اعضاء از کمپ لیبرتی این خواسته را بسیار جدی و لازم نشان می دهد.

در پایان به این موضوع باید اشاره و تاکید کنم شخص رجوی رذل زنباره به همراه خانم ریئس حرمسرا مریم قجر ۱۰ سال بر طبل تو خالی اشرف مرکز ثقل مبارزه ؛ نفس بودن در اشرف یعنی مبارزه با رژیم ایران ؛ کوهها اگر بجنبد اشرف ز جا نجنبد ؛ اگر اشرف بایستد جهانی خواهد ایستاد پوشالی بوده ولی رجوی رذل زنباره برای اسارت نگه داشتن اعضاء نگون بخت دست به این شیادی زده بود تا مبادا روزی محل رقص رهایی رجوی با زنان نگون بخت و تجاوزات اش بر زنان و محل زندان و شکنجه گاههایش وخاص مرکز اعزام تروریست ازاردوگاه بد نام اشرف به داخل ایران برای عموم اشکار شود!

حال نیز مریم قجر و دیگر سران فرقه جنایتکار رجوی سعی دارند با القابی همچون کمپ لیبرتی در نوک پیکان ؛ کمپ لیبرتی با اردوگاه بد نام اشرف برابر! اعضاء را همچنان در اسارت خودشان نگه دارند وتنها هدف سران فرقه مافیایی رجوی و تلاششان اینکه به هر طریق ممکن و به هر قیمتی تشکیلات فرقه گرایانه خودشان را حفظ کنند تا سرپوشی برای شکستهای رجوی ؛ سر پوشی برای تجاوزاتی که رجوی مرتکب آن شده و سر پوشی برای زندان و شکنجه اعضاء ناراضی و… بگذارند

اما من مطمئن هستم رجوی این ارزو را با خود به گور خواهد برد هر روز بر افشاء کنندگان فرقه رجوی و جنایتهای رجوی اضافه می شود و نقاب از چهره کثیف رجوی بر می دارند و این همان چیزی هست که رجوی رذل زنباره از آن وحشت دارد و سران فرقه به همراه چند جیره خوار معلوم الحال بوزینه وار ادا اطوار در میاورند و سندهای دست ساز خودشان را بعنوان مدرک بریدگی و مزدوری در سایتهایشان می گذارند!

این یعنی ترس ؛ وحشت رجوی رذل زنباره و دیگر سران فرقه از افشاء جنایتهایی که مرتکب شده اند و با افشا این جنایتها ایرانیان شریف و با وجدان به رجوی لعنت می فرستند و خیلی ها مایل هستند رجوی و دیگر سران فرقه مافیایی و جنایتکار در یک دادگاه عادلانه جواب جنایتهایشان را بدهند و من ایمان دارم رجوی یک روزی باید پاسخگوی جنایتهای بی شمارش خواهد بود.

نه دلارهای خونین صدام ملعون نه پشتیبانی سیاه موساد و یا یکسری ارگانهای کشورهای عربی هم نمی توانند رجوی سر پا نگه دارند چون خصلت انها استفاده انها از رجوی مثل استفاده از دستمال کاغذی یک بار مصرف و بعضی جاها هم برای فشار به رژیم ایران کشورهای بد نام مثل اسرائیل و امریکا این فرقه را استعمال می کنند برای رسیدن به اهداف خودشان که البته باید گفت این ادا اطوارها یک پاپاسی هم ارزش نداد و تنها باعث بی ابروئی استعمال کنندگان می شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا