ماشین تبلیغاتی مجاهدین

نشست تشکیلاتی فرقه رجوی درخارج تحت عنوان “کنوانسیون ایرانیان مقیم خارج”

اخیرا فرقه رجوی خیمه شب بازی جدیدی تحت عنوان "کنواسیون ایرانیان مقیم خارج" به راه انداخته که وقتی صحنه هایی ازاین خیمه شب بازی را دیدم نا خودآگاه نشست های فرقه درعراق و سالهایی که آنجا اسیر بودم برایم تداعی شد، با این تفاوت که این نشست در اروپا برگزار شده، که دراین شوی سرکاری مریم قجر برای فریب اذهان عمومی اجازه داده تا مثلا زنها بدون روسری و با کت و دامن و مردها هم با کت و شلوار و کراوات درنشست حاضر شوند!!! افراد مفت خوری هم مثل جان بولتون و استیونسون که همواره بدنبال پرکردن جیب های خود با پولهای حرام رجوی هستند طبق معمول در خیمه شب بازی های مریم قجر حاضربودند.
طبق روال نشستهای درون تشکیلاتی درعراق مادر ایدئولوژیکی فرقه بدون شوهرش که البته سالهاست جای خالی او در کنار خود را با افرادی همچون جان بولتون پرکرده است با کف، دف وسوت جمعیت حاضر که از کل اروپا و آمریکا با گرفتن وعده های ناهار و شام و تور مجانی در سالن جمع شده بودند وارد سالن می شود و می رود تا  پشت میز بنشیند.
بعد از آن باز طبق معمول نشست های درونی فرقه چند نفری هم مثل هرسینی، تسلیمی، قرایی که اساسا از اعضای تشکیلات فرقه هستند منتها برای سیاه نمایی آنها را بعنوان نمایندگان تشکل و انجمن های دست ساز رجوی ها جازدند پشت تریبون می فرستند، تا مثلا راهکارها و اقدامات انجمن و تشکل های خود را برای سرنگونی خیالی به عرض حضار برسانند، اما وقتی پشت تریبون قرار می گیرند آنقدر دست پاچه می شوند که نمی توانند از روی سناریوی آماده شده حرف بزنند و نمی توانند نقش پوشالی خود را خوب اجراء کنند و فقط با معرفی اسم خود به سبک نشست های تشکیلاتی به تعریف و تمجید از مقام ناشامخ رهبر فراری فرقه و زن بی خاصیت او می پردازند و کم مانده بود که بیشتراحساساتی شوند وفکر کنند واقعا درنشست های ایدئولوژیکی فرقه هستند تا تناقضات دوران (جنسی) خود را برای ذوب بیشتر درانقلاب ایدئولوژیکی درونی فرقه درحضور جمع بیان کنند!! وحاضر،حاضرخود را بگویند!! ازاینها که بگذریم مسخره تراینکه عنوان این خیمه شب بازی را گذاشته بودند "تجدید عهد برای سرنگونی "!!
یادم می آید که رجوی درتوجیه، کشاندن نیروها به عراق بارها درنشستهای درونی عنوان می کرد که "سرنگونی فقط با حضور ما در جوار خاک میهن محقق می شود و هر فکری غیر از این باطل است."!! وحتی کادرها و یا بعضا مسئولینی که دراین مورد تناقض داشتند را سرکوب و یا سربه نیست کرد.هرچند در نهایت هم پوزه اش در جوار مرزهای میهن به خاک مالیده شد و سرافکنده به سوراخ موش خزید. حال زنش ظاهرا یادش رفته که شوهر مفقودش سالها پیش چه غلطی درباره شرایط سرنگونی کرد، که اکنون وی هزاران کیلومتردورتراز جوار خاک میهن و البته در مکانی خوش آب وهوا و درهم نشینی با رجال مفت خورسیاسی اروپایی لغز سرنگونی خیالی را سرمی دهد!!.
واقعیت این است که تکرار خیمه شب بازیهای بی نتیجه رجوی ها درخارج که اینبارهم  تحت عنوان به اصطلاح "کنواسیون ایرانیان مقیم خارج " و با سس تجدید عهد برای سرنگونی موهوم!!همراه با ژست های ابلهانه مریم قجر و با صرف هزینه های سرسام آور در حالی صورت گرفت، که چیزی حدود 3000 نفر از اسیران دربند رجوی ها در کشورعراق در بدترین شرایط روحی و جسمی بسر می برند و رجوی ها حتی یکبارهم طی این سالها ریالی هم برای امنیت جانی آنها خرج نکردند ویا همایشی ولو سوری هم که باشد درجهت تحت فشار قراردادن نهادهای بین المللی به منظور تلاش بیشتر آنها برای حل مسئله بازاسکان اعضای نگون بخت خود در کشورهای ثالث ترتیب ندادند. و این نشان می دهد که رجوی ها تا زورسمبه را قوی نبینند قصد ندارند اعضای خود را از مرداب عراق خارج کنند.
چون رجوی بخوبی می داند که خروج اعضا از عراق، فروریختن یکباره تمامیت فرقه اش را بدنبال خواهد داشت، می داند که با خروج اسیران ازعراق و با پانهادن آنها به دنیای آزاد یکباره 3000 اعتراض درگلو خفه شده ازظلم، جنایت و خیانت سالیان رجوی یکباره برسرش خراب خواهند شد و می داند که دیگرمریم قجر نمی تواند مثل سابق به بزک کردن چهره کریه خود و فرقه اش در خارجه ادامه دهد و بایستی که به فکر پیدا کردن سوراخ موش دیگری برای خود باشد.
بنابراین هرچقدر که مریم قجردر خارجه ژست بگیرد و صدها شوی مسخره تحت عنوان کنواسیون های ایرانیان  مقیم خارج و مقیم دیگر کرات، با صرف هزینه های سرسام آور اجرا کند. وازطرفی درعراق هم موانع  زیادی برسر پروژه انتقال مسالمت آمیز تمامی اسیران به کشورهای ثالث ایجاد کند، بازنمی تواند جلوی حکم محتوم تاریخ را بگیرد.البته پس ازحساب پس دادن به همه جنایات و خیانتهایش، راهی جز رفتن به زباله دان تاریخ ندارد وآن روز دیر نیست.
حمید  
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا