اعضاء مجاهدین خلق

ننگ و نفرین بر شما و فرقه کثیفتان!

اکنون بیش از سه دهه است که دار و دسته رجوی از سرنگونی قریب الوقوع رژیم صحبت میکنند و به همین شکل دل نیروهای فسیل شده در اردوگاه های لیبرتی و آلبانی را خوش نگه میدارند! اما این وسط حقیقتا وضعیت مریم رجوی و شوهر اولش٬ از یک سو خنده دارتر و از سویی دیگر اسفناکتر است! اخیرا ملیجک دربار رجوی ٬ مهدی ابریشمچی٬ مصاحبه ای با یکی از خبرگزاریهای خارجی انجام داده است که البته همگان خوب میدانند که آنها به آن خبرگزاری پول میدهند که ازشان مصاحبه ای بگیرد و در آن کلی مزخرفات سر هم کرده بود. اما نکته جالب توجه اش این بود که باز با پر رویی هرچه تمامتر  صحبت از سرنگونی زودهنگام رژیم و حکومت بشار اسد کرده بود! واقعا اینهمه حماقت و اینهمه زندگی کردن در دنیای هپروت٬ توان بالایی میخواهد!  آقای ابریشمچی مدعی شده است که کتابی به زبان فرانسه در خصوص سپاه پاسداران نوشته است. خطاب به آقای مهدی ابریشمچی٬ تو که خودت را بکشی چهارکلام نمیتوانی فرانسه حرف بزنی٬ چطور مدعی نوشتن کتاب به زبان فرانسه هستی؟! دروغگویی تا کجا؟ راستی درکتابی که درخصوص سپاه پاسداران نوشته ای٬ در رابطه با رابطه برادرت حسین که او هم اکنون مانند خودت از شکنجه گران فرقه رجوی است چیزی بیان کردی؟ چقدر واقعا دردناک است یکی آرزوی چیزی را داشته باشد ولی در خوابش هم بدان نرسد! اکنون نزدیک به بیست سال است که زن اولت٬ شب و روزش را به عشق رئیس جمهور شدن میگذراند ولی افسوس که در خوابش هم بدان نمیرسد! این روزها هم که خودت برای رهبر شدن سر از پا نمیشناسی. بطوریکه حاضر شدی با ناجوانمردی که فقط در مکتب رجوی ٬ نمونه اش پیدا میشود٬ با مشت و لگد برسر وصورت یار دیرینه ات (برادربهنام) محمد محدثین٬ بکوبی و او را غرق در خون کنی٬ بخاطر اینکه نشان دهی که خیلی کارت درسته! و سر منافع فرقه با کسی حتی بهنام ٬ شوخی نداری! بله آقای ملیجک! دژخیمی تو ازین پیشتر هم به همه ثابت شده بود.همان زمان که درنشستهای مشمئز کننده غسل هفتگی و انقلاب و دیگ و پاتیل و… میگفتی: خانواده کانون فساد است! همان زمان که گفتی همه زنان دنیا٬ حق رهبری است و بر او حلال است! همان زمان٬ تو نجاسات درونت را بیرون ریختی٬ اما متاسفانه ما نفهمیدیم. اما اکنون دیگر خیلی شرایط عوض شده است! راستی چرا یکبار با یکی از خبرگزاریهای غربی مصاحبه ای نمیکنی تا اینگونه برای انقلاب خواهر مریم تبلیغ کنی؟! چرا از طلاق اجباری٬ از اینکه همه زنان باید ازشوهرانشان جدا شوند و خودشان را به عقده یگانه نرینه عالم (برادرمسعود) درآورند٬صحبتی نمیکنی؟!چرا درخصوص امام زمان بودن (بااستغفار) رهبرتان٬ حرفی با هیچ خبرگزاری نمیزنی؟ ازچه میترسی؟ تو که میخواهی رهبر شوی و جای زبل خان بنشینی٬ باید شجاعتر از این حرفها باشی! راستی در مصاحبه ات٬ حتما در خصوص وطن فروشی های سازمان٬ در خصوص فروختن اطلاعات سربازان ایرانی به ارتش صدام٬ در رابطه با اینکه چه میگرفتید که حاضر به مزدوری میشدید حتما توضیح بده! چون قطعا٬ (خلق قهرمان ایران) مشتاق شنیدن شاهکارهای شما خواهد بود!
آقای ابریشمچی ٬ نگاهی به قیافه ات درآینه بکن! از بس که خیانت و جنایت و رذالت کرده ای ٬ چهره ات دیگر مانند انسان نیست! هم خودت٬هم مریم! حقیقتا که مانند حیوان شده اید! بقول قرآن مانند خنضیر شده اید!
ننگ و نفرین بر شما و فرقه کثیفتان!
مراد
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا