وارونه نمایی

بحران مهاجرین مولود نا مشروع سلطه گران است!

درحالی که هرانسانی با تحصیلات وتجربه ی زیر متوسط، براین موضوع که دلیل اصلی بوجود آمدن افراط گرایی، غارت شدن کشورهای پیرامونی توسط کشورهای متروپل است واگر نبود، افراد ازهمه جا مانده ودچار مسکنت شده، کسی به این گروه ها نمی پیوست وبا ایجاد جنگ های نیابتی ازطرف همین سلطه گران، کشورهای مفروض را گرفتار بحران آوارگان جنگی نمیکردند.

درحالی که این مسئله روشن است، باند رجوی بنا دارد که دروهله ی اول اسرای خود وسپس دیگران را قانع کند که تمامی این کارها زیر سر جمهوری اسلامی (یک کشور غیر متروپل) است و دنیای تجاوزگر نقشی دراین بحران بزرگ انسانی ندارد!

برای گمراه کردن خواننده، این بار " شهیاد احسانی ناطق " وارد میدان شده که با بافتن اراجیفی، خدمتی به کارگزاران 500 کورپروسیون مسلط برجهان کرده وگناه آنها را به گردن ایران بیاندازد!

درمقاله ی او منتشره در وب سایت های رجوی آمده است:

" انفعال دولت های غربی دربرابر رژیم آخوندی مهمترین عامل بحران مهاجرین – در چند مدت اخیر اروپا و بخصوص کشورهای غربی دست در گریبان مشکلی هستند، بنام بحران مهاجرین سوری، و برای حل این مشکل خود ساخته، کنفرانس ها و بیانیه ها و اجلاس های متعددی برگزار کرده و می کنند. حال اینکه خود به روشنی می دانند که این مشکل از کجا و چگونه بوجود آمده است. و راه حل آن هم بار ها و بارها توسط خواهر مریم نه یک بار بلکه صد بار گفته شده است. بواقع برای از بین بردن این مار باید سر آن، که همانا بنیادگرایی و تروریسم است، را نشانه گرفت. ودر غیر این صورت اجازه داده ایم که این افعی خون آشام هر چه بیشتر،به قتل عام و آوارگی مردم بپردازد. و صد البته حکومت های غربی به روشنی می دانند که سراین مار رژیم دجال آخوندی است ".

نظر این آقا درمورد بی خاصیت بودن این کنفرانس ها درست است اما نتیجه گیری اش، نادرست وفریبکارانه!

اگر این برگزار کنندگان کنفرانس ها به اربابان درسایه  قرار گرفته ی خود توصیه کنند که دل ازاین همه آزمندی برداشته وبگذارند مردم خاورمیانه، آفریقا، اکراین و… رشته ی زندگی خود را بدست گرفته وبا انتخاب راه رشد لایق زندگی انسانی، کشور خود را ساخته ونگذارند که ارتش ذخیره ی بیکارانی تولید شده که منبع تغذیه ی داعش ها باشند، احتیاج به این مهاجرت ها وجود نخواهد داشت!

اگر منابع مالی داعش و… را قطع کنند، جنگی درکار نخواهد بود و مشکل آوارگان حل خواهد شد!

آیا کسانی که منابع مالی یک ملت مظلوم مانند ایران را بلوکه میکنند، قادر به انجام آن برعلیه داعش نیستند؟!

چرا ازداعش نفت ارزان وقاچاق میخرند تا اورا تقویت کنند؟!

چگونه است که اشیای عتیقه ی به یغما رفته ی داعش توسط این دولت ها خریداری شده ودر موزه های غرب قرار میگیرد؟!

پس ملاحظه میکنید که شهیاد احسانی ناطق آدرس عوضی میدهد ودرمورد این آوارگان ستم روا میدارد!

بازهم نسخه ی شفا بخش همیشگی است که برای کسانی که خود میدانند چه میکنند وآخر وعاقبت دخالت های بیشرمانه ی شان درکشورهای مورد بحث چیست، بشرح احمقانه ی زیر پیچیده میشود:

" و در آخر باز هم هشدارهای خواهر مریم را یادآوری میکنم که؛ تنها چاره،حمایت ازمقاومت مردمی ایران است… و در نقطه مقابل رژیم فردگرا و زن ستیز آخوندی، اپوزیسیونی است که معتقد به مشارکت همه احزاب و اقلیت ها و اعتقاد راسخ در برابری افراد، چه زن و چه مرد،با هر عقیده و مرام و مسلکی دارد. تا با دست های پرتوان مجاهدین و خلق مردمی،بانابودی این رژیم که محور اصلی اغتشاشات منطقه است، آرامش و صلح به ایران و منطقه و جهان بازگردد ".

یعنی کسانی که عرضه ولیاقت آزادی دادن مختصر به دوهزار نفر اعضای خود را ندارند، میتوانند بحرانی باین بزرگی را حل کنند و خارجی های قدرتمند هم این حق را دارند که با برسمیت شناختن یک فرقه ی منحط برای ملت ایران تعیین تکلیف کنند؟!

کدام برابری، کدام آزادی وآزادی زن؟!

زنان دراین جمعیت آنقدر آزاد بودند که همگی همسر یک فرد باشند!!

آیا این نسخه را برای همه ی ایران میپیچید وفکر میکنید علاج درد بزرگ آوارگان وپناهندگان جنگی در برقراری نظام 600 همسری رجوی است؟؟!!

سعید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا