با دخالت باند رجوی، اعتبار حقوق بشر لطمه میبیند!

بدنبال پزهای حقوق بشری که مریم رجوی نشان داد و مراسمی درمورد " لغو اعدام" برگزار کرده  وحرافی های خاص خود وشوهرش را نمود، همانطور که انتظار میرفت، پادوان وگماشتگان این باند که فعلا رهبر علنی اش مریم است و رهبر عقیدتی وآسمانی اش مسعود که ازانظار پنهان شده، پا به میدان مطبوعات گذاشتند تا " ظفر نامه " های مربوطه را هرچه رنگارنگ تر تهیه نموده ودربازار مکاره رجوی بفروش برسانند!
عارف شیرازی، جزوشناخته شده ی این قبیله است که درمقاله ای با عنوان " حقوق بشر ذبح شده در مسلخ مماشات" به ادای دین – که چیزی شبیه همان مدیحه سرایی درباری است- وتجدید بیعت پرداخته است.
او مینویسد:
" بمناسبت روز ۱۰ اکتبر که توسط ملل متحد بعنوان روز جهانی علیه اعدام تعیین شده است امسال در پاریس به ابتکار مقاومت ایران یک کنفرانس بین المللی با شرکت خانم رجوی و تعدادی از شخصیتهای سیاسی و حقوق بشری از کشورهای مختلف برگزار گردید. خانم رجوی بعنوان سخنران اصلی این کنفرانس از زوایای مختلف به مسئله اعدامها در حکومت ضد بشری آخوندی پرداخت که ذیلاً به بخشهائی از آن اشاره خواهم کرد".
دراین مورد گفتن اینکه مخالفت مریم رجوی با اعدام که درکارنامه ی خود وشوهرش ارتکاب این عمل توسط آنهابارها ثبت شده وخود بعنوان مدافع خشونت وترور- که بدتر ازهراعدامی است- شناخته میشود ، بهترین وسیله برای توجیه درستی اعدام است!!
یا اگر اززاویه ی دیگری به مسئله نگریسته شود، مردم با شناخت آنها باین قضاوت که لابد اعدام چیز خوبی است که مریم برعلیه آن موضع میگیرد، خواهند رسید واین قضاوت خود بمعنای  تبلیغ و ترویج اعدام خواهد بود!
مریم رجوی:
"… باید تأکید نمود که تنها رژیم سفاک آخوندی نیست که با اعدام و شکنجه چوب حراج بر حقوق بشر میزند بلکه آنان که بر جنایات او چشم پوشی کرده و به مراوده و معامله با وی مشغولند و در پیش پای سردمداران اعدام و شکنجه در رژیم ضد بشری (آخوند روحانی) فرش قرمز پهن می کنند نیز در این جنایت شریکند، همان تجار نفت و خون که بخاطر منافع حقیر خود هرگونه سبعیت و خونریزی از این رژیم را نادیده می گیرند".
غم ومشکل تمامی جناح های امپریالیستی که شما بسته به موقعیت، بعضی ازاین جناح ها را " مماشاتگرا" مینامید، غم مرگ وزندگی مردم نیست وآنها وفق منافع خود و به فراخور کیسه ای که برای جمع کردن ثروت دوخته اند، زمانی آنرا محکوم وزمانی آنرا ترویج خواهند داد وبنابراین برخورد آنها با این معضل، برخورد مصلحتی وبا استاندارد های مختلف بوده وهرگز نمیتوان روی آن حساب بازکرد، بگونه ای که روی برخورد شما نیز نمیتوان!
خلاصه اینکه تکلیف کنفرانسی که سخنران اولش مریم رجوی بادستان آغشته به خون و افکار توام با کینه توزی وتوطئه گری – حتی درسطح زندگی خصوصی خانواده های خود اعضای تشکیلات –  باشد، تکلیف اش ازاول روشن است!
مریم رجوی:
"… حراج حقوق بشر در برابر معامله اتمی، حراج حقوق بشر در برابر شرارت و تروریسم رژیم در منطقه و حراج حقوق بشر ایران به خاطر ضعف و جبونی برخی سیاستهای بین المللی. آیا حقوق بشر فقط در کاغذ قطعنامه ها و میثاقهای بین المللی باید مورد احترام باشد. چرا برای کسی که به جرم هدایت ترور و جنایت در سه دهه اخیر باید تحت محاکمه قرار گیرد (آخوند روحانی) فرش قرمز پهن می کنید ".
قبلا عرض شد که مسئله برخورد با حقوق بشر توسط کسانی که شما توقعاتی؟؟!! ازآنها دارید، موردی است واگر این حراج بخاطر مثلا قدرت اتمی یک کشور است- که ابدا اینطور نیست- باید چشم حکام عربستان را که این ادوات را ندارد، کور میکردند که نمیکنند وبرعکس حکام آنجا هروقت به کشورهای متروپل وارباب مماشات مسافرت میکنند، قدر میبینند وبرصدر مینشینند!
مریم رجوی:
‘‘… طرح ما برای آینده یک ایران بدون اعدام است. مقاومت ایران از سالها پیش اعلام کرده که خواهان لغو حکم اعدام و پایان شکنجه و هر گونه نقض حقوق در ایران است… طرح ما برای آینده بر چیدن احکام شریعت آخوندی است… ".
بسیار عالی!
پس قبل ازهمه درمورد کشتاری که درعرض این سی سال ازنیروهای دولتی، مردم وحتی نیروهای خودتان کرده اید، توضیحاتی داده و خود را بخاطر این جنایات محکوم کرده وتوبه نمایید والا ادعای باین بزرگی که کشکی کتره ای قبول نمیشود! چگونه بود که درجلسات اولیه ی شورای ملی مقاومت که هنوز رمقی داشت، پیشنهاد برچیدن اعدام توسط شوهر عزیزتان مسعود وتو شد؟؟!!
مریم رجوی:
" مسعود رجوی رهبر مقاومت در نبردهای ارتش آزادیبخش ملی ایران هزاران تن از عوامل دستگیر شده خمینی را که بسیاری از آنها مرتکب قتل مجاهدین شده بودند را بدون کمترین نقض حقوق انسانیشان آزاد کرد این سنت دیرینه مقاومت مردم ایران است…".
وای کاش که ما اطلاعی از سرنوشت اسیران عملیات خائنانه ی فروغ جاویدان شما نداشتیم تا این دروغ را قبول نموده و قدری جدی تر با اظهارات شما برخورد میکردیم.
شما درموقعی این حرف را مطرح میکنید که به ولی نعمت های خود مانند علی زرکش وفرمانده فتح اله که جرمی جز اعتراض مدنی وخصوصی به اعمال غیر اخلاقی وضد ملی شما نداشتند، رحم نکردید!
به هم رزمان؟! خود هنوز که هنوز است، اجازه ی یک قدم زدن ساده دریک خیابان را نمیدهید و نمیگذارید که درحد یک کودک 6ساله ی مقیم ایران، از سلفون های خود استفاده کرده وبا کسانی که  میخواهند، آزادانه حرف بزنند!
ابتدا این گام های ابتدائی را بردارید وسپس پیشنهادات قلنبه ی خود را با ما درمیان نهید!!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا