ابراز همدردی خانواده های اسیران فرقه رجوی با خانواده های قربانیان

روزجمعه مورخه 15/8/94 تعدادی ازخانواده های اسیران دربند فرقه رجوی برای ابراز همدردی با خانواده های قربانیان حمله اخیر به کمپ لیبرتی وهمچنین محکوم کردن تشبثات سرکردگان فرقه رجوی دردفتر انجمن نجات شاخه خوزستان گردهم آمدند.
دراین دیدارکه آقای سعید وادیان به نمایندگی ازطرف خانواده اش حضور داشت ابتدا هرکدام ازخانواده ها به وی بخاطر ازدست دادن برادرش درحادثه لیبرتی تسلیت گفته وبا او ابراز همدردی کردند.

آقای سعید وادیان ضمن تشکر ازخانواده ها واعضای انجمن گفت حقیقتا ارسال پیام های تسلیت وابرازهمدردی شما خانواده ها وحتی خانواده های اسیران مربوط به دیگراستانها وهمچنین اعضای انجمن نجات مایه دلگرمی وتسلی خاطرما شد.من شنیدم که سرکردگان مجاهدین گفتند خانواده ها با محکوم کردن این حمله ازسازمان رجوی هم حمایت کردند!! که واقعا این دروغ بزرگی است،اتفاقا خانواده های اسیران وحتی اقوام دورونزدیک همه  ضمن ابرازتسلیت به ما رجوی را هم لعن ونفرین می کردند که چرا بچه های مردم را بیهوده درعراق نگه داشته تا کشته شوند؟!.بنابراین ما ازخون برادرمان نمی گذریم وبه هرمرجع ذیصلاحی که لازم بدانیم از رجوی شکایت می کنیم واین نکته را هم ازطرف خودم وخانواده ام اضافه کنم درست است که ما برادرمان را ازدست دادیم ودیگر کسی را درلیبرتی نداریم ولی تا به آخردرکنارخانواده ها برای آزادی عزیزانشان خواهیم بود.
blankبعد ازآن اعضای انجمن نجات یکباردیگر به خانواده های قربانیان تسلیت گفته ودرباره حادثه اخیرلیبرتی ونقش رجوی دربوجود آمدن آن جهت اشراف وآگاهی بیشترخانواده توضیحاتی را ارائه کرده وگفتند خانواده ها دراین سالیان به ماهیت فریبکارانه فرقه پی بردند بخصوص که رفتاروحشیانه سرکردگان فرقه  با خانواده ها به منظورممانعت آنها ازدیداربا عزیزانشان موقعی که پشت درب کمپ فرقه تحصن کرده بودند دیدند وهمچنین به کارشکنی های سران فرقه درمسیرانتقال اعضا به خارج واصراربرنگه داشتن آنها درکشورنا امن بخوبی آگاهند به همین خاطرجعل اخبارودروغگویی های سران فرقه دیگر نمی تواند کسی را فریب دهد.سرکردگان فرقه تروریستی رجوی بعد ازاین این حادثه همچون گذشته سعی کردند با جنجال ومظلوم نمایی کاذب افکارعمومی را بفریبند! درحالیکه افکارعمومی علاوه برمحکوم کردن عاملان این حمله این سوال را نیزازسران فرقه رجوی داشته ودارند که اگراعضا امنیت ندارند پس اصرارشما برای نگه داشتن آنها درعراق چیست؟! چرا بعد ازاین حمله بازبدنبال ثبت شدن کمپ لیبرتی به یک کمپ پناهندگی ازسوی مجامع بین المللی هستید آیا درجائیکه امنیت وجود ندارد ایجاد کمپ پناهندگی معنی دارد؟! دلیل این همه کارشکنی شما درمسیرانتقال اعضا به کشورثالث چی بوده؟! ودهها سئوال دیگر که سران فرقه پاسخی جزدروغگویی وتوهین کردن به مخاطبان خود ندارند  بنابراین با وجود چنین مستنداتی ازکارشکنی های سران فرقه می توان گفت که آنها به اندازه وحتی بیشترازعاملان حمله به لیبرتی درکشتن ساکنان کمپ مقصر هستند،چون رجوی جنایتکار برای بقاء فرقه اش به خون نیازدارد واین همان تجارت کثیف با خون است.
blankبعد ازصحبت های اعضای انجمن هرکدام ازخانوده ها بنا به شناخت خود ازعملکرد فرقه رجوی برنقش اصلی این فرقه درکشته شدن اعضای اسیرتاکید کرده وگفتند چرا وبه چه دلیل رجوی به همراه همسر ودیگرسران فرقه اش به کشورهای امنی گریختند ولی فرزندان ما را بیهوده درکشورنا امن عراق رها کردند؟! بنابراین ما شخص رجوی را مسئول حفظ جان فرزندانمان می دانیم وهراتفاقی برای آنها بیفتد باید او پاسخگو باشد.
درپایان این دیدارآقای سعید وادیان متن شکایتی که خود وخانواده اش علیه سرکردگان فرقه وبخصوص شخص رجوی برای ارسال به مراجع بین المللی وسیستم قضایی عراق تنظیم کرده بودند خواند وهمچنین یکی دیگر ازخانواده ها نامه ای که خانواده های اسیران خوزستانی باقی مانده درکمپ لیبرتی برای آقای بان کی مون نوشته بودند قرائت کرد خانواده ها دراین نامه ضمن محکوم کردن حمله به لیبرتی ازمجامع بین المللی خواستاراین شدند آنها سرکردگان فرقه رجوی را نیز بخاطرکارشکنی های سالیانشان درموضوع انتقال ساکنان کمپ به مکانی امن که فقط کشته تعدادی ازاسیران را درپی داشته بازخواست کرده و تحت پیگرد قضایی قراردهند آنها همچنین ازمجامع بین المللی خواستند برای جلوگیری ازبه کشتن دادن اسیران باقی مانده درلیبرتی توسط رجوی تمامی تلاش خود را برای انتقال الباقی ساکنان کمپ لیبرتی به خارج ازعراق بکارگیرند.
جلسه با آرزوی آزادی هرچه زودتر اسیران دربند فرقه بعد از 2 ساعت به پایان رسید.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا