دیداراعضای انجمن خوزستان با خانواده محمد قاسم مطیعی قلاوند و نازملک دریک وند ازاسیران دربند فرقه

روزجمعه مورخه  4/10/94 اعضای انجمن نجات خوزستان بطورهمزمان با خانواده محمد قاسم مطیعی قلاوند وهمسرش نازملک میردریک وند درشهرستان اندیمشک دیدارکردند. لازم به ذکر است که چون محمد قاسم همسرنازملک دریکوند بوده دراین دیدار خانواده دریکوند ومطیعی بصورت مشترک درمنزل آقای مطیعی حضور داشتند.
خانواده مطیعی ودریک وند علیرغم اینکه درگیرمراسم ختم یکی ازبستگانشان بودند  با برخوردی صمیمی ودوستانه ازدیدار اعضای انجمن با آنها استقبال کردند.اعضای انجمن خوزستان هم ضمن تشکر ازمهمان نوازی خانواده های دریک وند ومطیعی درگذشت پسراشان را به آنها تسلیت گفته وبا قرائت سوره فاتحه شادی به روح عزیزازدست رفته آنها، آرامش را ازدرگاه خداوند بزرگ خواستارشدند.
آقای سید قاسم مطیعی ضمن تشکرازحضوراعضای انجمن درمنزلشان گفت متاسفانه بدلیل درگذشت پسرعمه ام ومسائل مربوط به ختم وی الان شرایط مناسبی نداریم ولی بسیارمشتاق بودیم تا با شما درزمان ومکان مناسب درمورد برادرم وهمسرش نازخانم میردریکوند وانبوهی سئوالاتی که درمورد وضعیت آنها داریم ازنزدیک با شما صحبت کنیم،اما درفرصتی که داریم این نکته را اشاره کنم که ما بعد ازحمله موشکی اخیر به لیبرتی واقعا نگران سلامتی آنها هستیم.واقعا برای ما سئوال شده رجوی که معلوم نیست کجا گم وگورشده  وزنش هم که به اروپا رفته ودرنازونعمت زندگی می کند دیگر چه چیزی ازجان امثال برادرم که هنوز درلیبرتی وکشورنا امن عراق است وحتی همسرش که خبرداریم به کشورآلبانی منتقل شده می خواهد؟چرا رجوی بازنفراتی را که به آلبانی منتقل کرده گرفتارخودش کرده؟!همسربرادرم وقتی با وی به عراق رفت بارداربود واقعا ما الان نمی دانم آیا فرزندش به دنیا آمد یا نه،اگر هست پس کجاست؟ واقعا رجوی فکر می کند که تا کی می تواند با نابود کردن زندگی امثال برادرم وهمسرش ادامه دهد؟! چرا فکر نمی کند که این افراد هرکدام خانواده،پدرومادرانی دارند که واقعا نگرانند؟!آیا این بود گروهی که دم ازدفاع ازخلق می زد؟!
اعضای انجمن با ارائه توضیحات کاملی ازماهیت تروریستی فرقه رجوی گفتند دلیل چنین رفتارهای ضدانسانی ازسوی سران فرقه با خانواده ها  ناشی ازماهیت ضدانسانی وفرقه گرایانه رجوی وسران فرقه اش است.تنها چیزی که برای رجوی اهمیت داشته ودارد بقاء خود وفرقه نکبت بارش است.درادامه اعضای انجمن آخرین اخبارازوضعیت اسفبارافراد اسیر درلیبرتی وهمچنین بکارگیری تشبثات مذبوحانه فرقه برای همچنان دربند نگه داشتن اعضای منتقل شده به آلبانی را به اطلاع این خانواده مطیعی و دریک وند رسانده وگفتند متاسفانه آنچه که برای رجوی ازاول اهمیتی  نداشته جان وزندگی اعضای اسیراست.آنها همچنین توضیح دادند درحال حاضر همه ما باید بتوانیم با تلاش گسترده بین المللی توطئه های رجوی را درسوء استقاده ازجسم وجان اعضای اسیرساکن درلیبرتی وهمچنین اقدامات ظالمانه اوبرای نگه داشتن اسیران منتقل شده به کشورآلبانی درحصارهای ذهنی را افشاء کنیم.مسئله ایی که رجوی به شدت ازآن هراس  وبه همین خاطرسعی می کند با بکارگیری تمامی ترفند ها وفریبکاریها مانع ازبه نتیجه رسیدن تلاش های صورت گرفته ازسوی خانواده ها واعضای جداشده برای نجات اسیران شود.که البته این خیالی باطل است .
آقای مطیعی گفتند توضیح داد مطمئن باشید که خانواده ما و دریک وند ازهرگونه تلاشی که به منجربه نجات برادرم وهمسرش ازدام  رجوی باشد استقبال خواهد کرد. رجوی عددی نیست که بتواند جلوی اراده ما خانواده های چشم انتظارایستادگی کند. ما دنبال این هم هستیم که بتوانیم خبری ازبرادرزاده ام کسب کنیم وحتی اگر شده اورا نزدخودمان برگردانیم.بنابراین دراولین فرصت به نمایندگی ازطرف هردوخانواده نزدشما خواهم آمد تا رهنمودهای  را برای انجام هرگونه اقدام لازم درجهت نجات برادرم وهمسرش ازشما کسب کنم.
درپایان این دیداریکباردیگراعضای انجمن خوزستان ازمهمان نوازی خانواده های مطیعی ودریکوند وهمچنین بخاطراحساس مسئولیتی که آنها درقبال نجات عزیزانشان دارند تشکروقدردانی وابرازامیدواری کردند که با تلاش های بی وقفه هرچه زودترعزیزان آنها ازچنگال رجوی نجات یافته وزندگی نوینی را برای خود آغازکنند.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا