دیداراعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده رضا، فرح و شهناز جدیدیان

روزجمعه 25/10/94 اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده عموی اسیران فرقه رضا، فرحناز و شهناز جدیدیان درشهرستان آبادان دیدارکردند.قابل ذکر است که رضا و فرحناز اخیرا به آلبانی منتقل شدند.
 همچنین اسیران نامبرده برادردیگری هم بنام عادل درفرقه داشتند که حدودا سال 73  درکمپ اشرف بدلایل نامعلومی فوت می کند.سرگذشت غمبار این اسیران حکایتی دارد که پسرعموی آنها آقای سعید جدیدیان آن رابرای اعضای انجمن توضیح داد.وی بعد ازعرض خیر مقدم به اعضای انجمن گفت: اسامی که نام بردید عموزاده های من هستند عموی من عبدالحسین 5 فرزند بنام های عادل،رضا،شهناز،فرحنازوبهاره داشت که شهنازوعادل فریب گروه رجوی را خورده واوایل جنگ تحمیلی ازایران خارج می شوند.حدودا 2 سال ازجنگ گذشته بود که عمویم درجاده شهرستان درود تصادف می کند که وی به همراه همسر وبهاره درجاکشته می شوند. رضا هم ازسمت راست بدن فلج وفرحنازدستش می شکند. بعد ازاین پدرم بنام حنش سرپرستی آنها را برعهده گرفت ومثل فرزندان خودش دوستشان داشت.حدودا 2 سال ازجریان تصادف گذشته بود که یک روزفردی ازکرمانشاه آمد وبه رضا وفرح گفت که ازطرف عادل وشهنازآمدم ومی خواهم که شما را نزدآنها ببرم.پدرم با رفتن آنها مخالفت کرد اما متاسفانه آنها تصمیم گرفتند نزد برادروخواهرشان بروند بدون اینکه بدانند کجا می روند وچه سرنوشتی پیدا می کنند. متاسفانه اصرار ما وپدرم برای منصرف کردن آنها فایده ای نداشت. بهرحال سالها گذشت وهمه ما نگران آنها شدیم بخصوص برای رضا که می دانستیم مشکل جدی جسمی دارد تا اینکه متوجه شدیم آنها هم درعراق ونزد گروه رجوی هستند اما هرچه دراین سالیان برای دیدار و یا تماس با آنها اقدام کردیم فایده ای نداشت پدرم خیلی نگران بود که متاسفانه چند سال پیش او هم فوت کرد وازآن به بعد خودم سعی کردم پیگیروضعیت آنها باشم وطی سالهای گذشته هم چندین بار به همراه دیگر خانواده ها به عراق و پشت کمپ مجاهدین رفتم اما هربارمسئولین آنجا  نه تنها به ما اجازه ملاقات نمی دادند بلکه بدترین توهین ها را نثارما می کردند! که واقعا وقتی چنین رفتاری را ازمسئولین مجاهدین می دیدیم همه می گفتیم اینها که ادعای آزادی خلق و…!!را داشتند پس خدا را شکر که در مملکت ما به جایی نرسیدند.بهرحال حالا ازاینکه شنیدیم رضا وفرحناز از منطقه خطرخارج وبه آلبانی منتقل شدند خوشحالیم اما هنوز نگران شهناز هستیم که درلیبرتی است.
اعضای انجمن توضیح دادند تباه کردن زندگی عموزاده های شما تنها بخش کوچکی از ظلم وجنایتی است که رجوی تا حالا مرتکب شده که قطعا حساب همه آنها را پس خواهد داد.اما درمورد انتقال رضا وفرح به آلبانی البته که خروج آنها ازمنطقه خطرجای بسی خوشحالی دارد ولی باید به این موضوع توجه کرد که این خوشحالی موقعی کامل می شود که آنها بتوانند بطورکامل ازدایره حصارهای ذهنی فرقه خارج وزندگی نوینی را برای خود آغازکنند برهمین اساس همچنان همه ما برای رسیدن به این منظور باید تلاش کنیم  چون یکی ازاهداف رجوی برای پذیرش انتقال افراد اسیر به آلبانی این بوده که هرچه بیشتربتواند آنها را ازدسترس خانواده هایشان دورکند.
درپایان این دیدار آقای جدیدیان ضمن تشکر ازتوضیحات روشنگرانه وتلاش های اعضای انجمن نجات گفت البته این فکرباطلی است که رجوی دارد. ما تا آخروتا لحظه ای که عموزاده هایمان بطورکامل ازفرقه نجات نیافتند دست ازتلاش برنمی داریم هرچند هنوزشهنازدرلیبرتی است وبایستی که ما برای نجات وخروج او هم ازکشورناامن عراق به رجوی ودارودسته اش بتازیم.امیدواریم به زودی همه کسانی که سالهاست رجوی آنها را گرفتارخودش کرده آزاده شوند تا بتوانند باخیالی آسوده به ادامه زندگی خود بپردازند.آمین  
 

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن