مجاهدین و گروههای تروریستی

آقای رجوی! این پارادوکس نتایج مبارکی داشته!

باند رجوی که حضور یک حکومت منبعث از آرای مردم درسوریه را خاری درچشم خود میبیند وبراین تصور است که " راه ایران ازسوریه میگذرد"، در کنار دلخوشی هایی که بخود ومخصوصا اسرایش در لیبرتی وآلبانی میدهد خود را بطور تمام وکمال درگیر اوضاع سوریه کرده است!
این فرقه ی مافیایی، هراسان از ائتلاف منطقی ومتقابلا سودمند ایران وروسیه، روزی نیست که دراین مورد ابراز دلواپسی نکرده  وخبرهای دل شاد کنی برای خود تهیه ومنتشر نکند!
دخالت این گروه منحط  درامور سوریه بحدی است که  حتی وبلاگی را هم بدان اختصاص داده و مصاحبه های تلویزیونی زیادی که با اپوزیسیون مثلا کمتر خونریز سوریه، انجام میدهد!
درکنار فتوحات زیادی که رجوی به این اپوزیسیون سوریه- که درسر بزنگاه ها به کمک داعش هم شتافته اند-  نسبت میدهد، ما عملا شاهد بیرون رانده شدن هر روزه ی آنها ازخاک سوریه میباشیم!
رجوی مستاصل ازاین واقعیات، سعی میکند که با ترساندن این وآن از روسیه وایران، تضادهایی را بین این دومتحد سوریه تعریف کند که تفسیر " پارادوکس ائتلاف رژیم- روسیه " ازآن جمله است!
در متن این تفسیر که در سایت رسمی رجوی منتشر شده، آمده است:
"… نهایتا بعد از مدتها کش و قوس شورای امنیت سازمان ملل، روز 7اسفند، به اتفاق آرا از اجرای توافقنامه آتش‌بس در سوریه حمایت کرد… عکس العملهایی که رژیم تابه‌حال نسبت به این قطعنامه نشان داده است، مشخص می‌کند که، دل خوشی از آن ندارد و طبعاً به همراه خود این سؤال را پیش می‌آورد که رژیم چه قصد و غرضی را در این عرصه دنبال می‌کند ".
برای ایران و دولت مستقر درآن، هرچیزی که موجب حفظ یکپارچگی سوریه واجازه ندادن به قطعه قطعه شدن آن – که این تجزیه شدن برای ایجاد خاورمیانه ی بزرگ لازم است- خوشآیند است واتفاقا وزیر خارجه ومقامات مسئول دیگر بارها گفته اند که بحران سوریه راه حل سیاسی دارد ودولت ایران رای مردم سوریه را محترم خواهد شمرد.
این مفسر رجوی مینویسد:
" یکی خواهان حل معضل منطقه‌یی رژیم از طریق میز مذاکره یعنی خوردن زهر منطقه‌ا‌ی است و دیگری می‌گوید تا آخر می‌ایستیم و از بشار اسد دفاع می‌کنیم، چرا که اگر به قول خامنه‌ای اگر در سوریه کشته ندهیم، باید در کرمانشاه و همدان در مقابل دشمن بایستیم ".
با منطق فرقوی رجوی، مذاکره جام زهر است، جنگ همینطور، دخالت کردن ونکردن هم ایضا!!
خلاصه اینکه ایران به هر کاری دست زند، چیزی جز جام زهر نصیب اش نمیشود و درعوض همه ی کارهای رجوی اعم از سنجیده ونسنجیده پادزهر است و خیر مطلق!
با این وجود آیا بازهم شکی درماهیت  عمیقا فرقه ای باند رجوی باقی میماند؟ نه خیر!
درادامه ی این تفسیر وتحلیل مشعشع آمده است:
" اما چرا این امر به یکی از مصداقهای شکاف و کشمکش در درون رژیم تبدیل شده است؟ علتش بن‌بستی است که رژیم در سوریه با آن دست به گریبان است. در توضیح این بن‌بست باید گفت که، آخوندها برای حفظ بشار اسد مجبور شدند پای روسیه را به سوریه بکشانند… البته ورود روسیه به سوریه نه به‌خاطر لطفی که به نظام ولایت دارد و برای کمک به خواست و اهداف آخوندها، بلکه برای اهداف خودش صورت گرفت. یعنی برای این‌که با کوبیدن میخ خود در سوریه، بتواند از غرب و آمریکا در قبال اوکراین و همچنین در امور اقتصادی امتیاز بگیرد، پس هدف روسیه با رژیم یکی نیست و حضور و ماندن این کشور در سوریه تا وقتی است که به حداکثر امتیاز مورد نظر خود برسد و طبیعی است که وقتی به این حداکثر برسد راه خود را جدا کرده و پشت میز مذاکره می‌نشیند ".
مسلما ایران نیز مانند هرکشور دیگر ودرکمک به متحد قانونی خود، مجبور به تحمل هزینه هائیست که این مورد را بحساب بن بست نمیگذارند!
ایران به سوریه حمله نکرده که درباتلاق جنگ گرفتار شود، بلکه با محدودیت های زیادی که برای خود قایل شده به کمک مردم ودولت قانونی آن شتافته و این امری است کاملا طبیعی. کاری که درمورد تجاوز عربستان به یمن، صدق نمیکند ورجوی درکنار قاتلان مردم یمن، به غزلسرایی مشغول است ونوشتن ظفرنامه ای که آخر وعاقبت خوشی نخواهد داشت!
اینکه ورود روسیه به سوریه هم قانونی است وهم دررابطه با منافع ملی آن کشور، شکی دراین نیست!
اما صحبت دراینجاست که با ادامه ی هرج ومرج درسوریه،  روسیه اگر بیشتر ازایران متضرر نباشد، کمتر ازآن نیست!
هر درس خوانده ای میداند که نقشه ی باین روز درانداختن سوریه، نه نقشه ی اولی ونه آخری سلطه گران خواهد بود و روسیه هم مانند ایران از جهان تک قطبی استقبال نمیکند وبنابراین روابط فیمابین استراتژیک تر ازآن است که درذهن رجوی وجود دارد!
زمانی روسیه امتیاز مشروع وکافی گرفته و ازسوریه خارج میشود که درآنجا حکومت قانونی ومقتدر برسرکار باشد ودرآن صورت ایران هم کاری درآنجا نخواهد داشت!
روزها وماه های آتی، مسائل بیشتری را درچشم انداز قرار خواهد داد که من ازصمیم قلب آرزو میکنم که نتیجه ی این حوادث، بنفع مردم سوریه، منطقه وجهان بوده وکمک موثری به ریشه کن شدن تروریزم تکفیری و… باشد!
فرید  
 

یک دیدگاه

  1. خداراشاکرم ک خون شهدارسواکرذشمنان رت وکشورم صادقانه خار چشم دشمنانست مریم این هجوزه حرمسرای بعثی بیادصدامش خواهدمردودرزباله دان تتریخ دفن خواهدشد مرگ برمنافقین تف لرقبورمنافقین ک خودرابصدام ودشمنان ایرتن فروختتند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا