انجمن نجات خوزستان

عیادت اعضای انجمن نجات خوزستان از آقای عباس اسدی

اعضای انجمن نجات خوزستان بعد از اطلاع از بیماری آقای عباس اسدی که از خانواده های فعال عضو انجمن نجات می باشد روز یکشنبه مورخه 30/1/95 از وی درمنزلش عیادت کردند.
اقای عباس اسدی که یکی ازبرادرانش بنام ابراهیم درحادثه 10شهریور92 کمپ اشرف قربانی سیاست های جنایتکارانه رجوی شد و برادر دیگرش بنام اسماعیل علیرغم اینکه به آلبانی منتقل شده اما هنوز اسیرذهنی فرقه رجوی است ضمن تشکراز حسن توجه اعضای انجمن  فرار رسیدن سال جدید را به آنها تبریک گفت واظهارداشت رجوی خائن یکی از برادرانم بنام ابراهیم را بیهوده و عمدا درعراق به کشتن داد و داغ دیدن دوباره او را بردل ما گذاشت که ازاین بابت هرگز رجوی را نخواهیم بخشید اما در مورد برادر دیگرم بنام اسماعیل باید بگویم درست است که الان او به کشورآلبانی منتقل شده وکمی خیال ما ازبابت امنیت جانی او راحت شده ولی تا زمانی که  بطورکامل از گروه رجوی آزاد نشده و نزد دخترش زهرا که درخارج است برای شروع زندگی جدید نرفته خیال ما راحت نیست بنابراین اعتقاد من وخانواده ام براین است که برادرم هنوزاسیراست ومی بایست که برای نجات اوبه هرطریق ممکن تلاش کنیم ویقینا به محض بهبودی کامل مجددا درکناراعضای انجمن نجات ودیگر خانواده ها برای آزادی برادرم و دیگر اسیران  تلاش خواهم کرد.آقای اسدی ادامه داد همانطورکه گفتم برادرم اسماعیل دختری بنام زهرا درخارج کشوردارد که سالهاست برای دیدن پدرومادرش پوران معدن نژاد که ظاهرا هنوز درلیبرتی است لحظه شماری می کند ای کاش اسماعیل  با درک این مسئله که دخترش بعنوان یک فرزند حق دارد درکنار والدینش باشد بتواند با گروه رجوی قطع ارتباط  و خودرا به دخترش برساند  وآرزوی سالیان اورا با ادامه زندکی درکنارش برآورده کند .
اعضای انجمن نجات ضمن آرزوی بهبودی کامل برای آقای اسدی به وی گفتند ما هم به نوبه خود آرزو می کنیم که همه احاد ملت ایران سالی را همراه با تندرستی وموفقیت درهمه زمینه ها درپیش داشته باشند.وهمچنین ابرازامیدواری کردند درسال جدید درد وغم تمامی خانواده ها،پدرومادرانی که فرزندانی اسیردرفرقه منحوس رجوی دارند پایان پذیرد. درادامه اعضای انجمن با تشریح وضعیت اعضای انتقال یافته به کشورآلبانی  گفتند متاسفانه سران فرقه درآنجا نیز هرترفند وتوطئه ی کثیفی را علیه اعضای اسیر بکار می گیرند تا همچنان آنها را درحصار ذهنی فرقه نگه دارند البته همانطورکه شما گفتید همه خانواده های دردمند اراده کردند علیرغم همه توطئه ها وتشبثات  سران فرقه  تا رهایی کامل عزیزانشان دست از تلاش برندارند وقطعا دراین کارزار بازنده اصلی رجوی وسران فرقه جنایتکارش خواهد بود.
درپایان این دیدار اعضای انجمن یکبار دیگر برای آقای اسدی آرزوی بهبودی هرچه زودترکرده وآقای اسدی هم نیز از حسن توجه و ابراز همدردی اعضای انجمن تشکر و قدردانی کردند.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا