انجمن نجات خوزستان

دیداروعیادت اعضای انجمن خوزستان ازآقای کاظم مزرعه

روزشنبه یازدهم اردیبهشت،  اعضای انجمن نجات خوزستان درشهر اهواز با آقای "کاظم مزرعه" که متاسفانه به دلیل عارضه قلبی درمنزلش بستری شده بود دیدار و از وی عیادت کردند.

آقای کاظم مزرعه ازخانواده های فعال عضو انجمن نجات می باشد که همواره طی این سالیان برای رهایی  برادرش "امیر"  از چنگال فرقه ی ضد بشری رجوی دست ازتلاش برنداشته است.

آقای کاظم مزرعه ازحضوراعضای انجمن نجات خوزستان درمنزلش استقبال کرد وگفت ازاینکه می بینم شما درهمه حال درکنارو به فکر ما خانواده ها هستید بسیارسپاسگزارم. متاسفانه مدتی است که به دلیل بیماری نتوانستم درجریان اخبارمربوط  به وضعیت برادراسیرم قراربگیرم. بعد ازبیماری ازخدا خواستم که دوباره وضعیت جسمی ام را به گونه ایی کند که بتوانم دوباره درکناروهم گام با  دیگرخانواده ها که برای آزادی فرزندان شان ازدست گروه بی رحم رجوی تلاش می کنند، به تلاش خودم برای نجات برادرم ادامه دهم .

اعضای انجمن نجات خوزستان بعد ازمطلع شدن ازوضعیت جسمی فعلی آقای مزرعه، برای وی آرزوی سلامتی وبهبودی هرچه زودتررا ازدرگاه خداوند بزرگ خواستارشده و گفتند: قبل ازهرچیز ما این را وظیفه خود می دانستیم که به عیادت شما بیآئیم چرا که همه ی ما عضو یک خانواده هستیم.درادامه اعضای انجمن نجات بنا به خواست آقای مزرعه وی را درجریان آخرین اخبار ازوضعیت اسیران دربند فرقه درکمپ لیبرتی، وضعیت اسیران درآلبانی وهمچنین خبررهایی تعدادی ازاسیران درطی ماه گذشته ازاسارتگاه رجوی جنایتکار– که حاصل تلاش وپیگیریهای مستمرخانواده های آنها ودیگر خانواده های اسیران دربند بخصوص بعد ازحضورافشاگرایانه آنها  دراطراف لیبرتی صورت گرفته،  قراردادند. 

آقای مزرعه  ضمن تشکر ازتلاش های انجمن نجات گفت: واقعا نمی دانم رجوی مزدوردیگر ازجان امثال برادرمن که می دانم مریض احوال است وهمچنین بقیه افراد اسیرکه همه پا به سن گذاشته وبیمارهستند چه می خواهد؟! تا کی می خواهد آنها را ازدیداربا خانواده هایشان دورنگه دارد؟! همانطورکه درمورد وضعیت اسیران درآلبانی گفتید من معتقدم هرچند که آنها ازمنطقه خطر دورشدند، ولی به نظرمن نباید این تصور در  ما خانواده ها ایجاد شود که کارتمام شده وبی خیال شویم.

بچه های ما واقعا هیچگونه اطلاعی ازواقعیت های دنیای بیرون ندارند. بنابراین باید به تلاش خودمان برای نجات آنها ازدست رجوی ازخدا بی خبرادامه دهیم مطمئن باشید که به محض بهبودی دوباره به تلاش خودم برای نجات برادرم اسیرم ادامه خواهم داد .

اعضای انجمن نجات درتائید سخنان آقای مزرعه گفتند،رجوی جنایتکارنشان داده که کوچکترین ارزشی برای زندگی وجان اعضای اسیرقائل نیست،برای رجوی فرقی نمی کند که افراد اسیردرعراق باشند یا درآلبانی ویا هرکشوردیگراودرحال حاضر با هرترفند وتشبثی ازوجود آنها بعنوان ابزاری برای حفظ بقاء فرقه اش سوء استفاده می کند.به همین خاطرمی بایست همه ما همچنان با افشای ماهیت دغلکارانه رجوی به تلاش خودمان برای نجات همه اسیران دربند ادامه دهیم وازطرف دیگر نگذاریم افراد ی دیگر فریب دروغ های رجوی را خورده وگرفتارفرقه او شوند. بنابراین با شما موافقیم که خانواده ها می بایست همچنان پیگیرنجات عزیزانشان ازدست فرقه جنایتکار رجوی باشند.

درپایان این دیداراعضای انجمن نجات ضمن تشکر ازمهمان نوازی خانواده آقای کاظم مزرعه یکباردیگربرای وی آرزوی  بهبودی کامل کردند. 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا