شناخت خطرات فرقه حاج مسعود رجوی و فرقه گرایی

 در سرزمین ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و تاثیرات مذهب و سنت، فرقه ها و فرقه گرایی به صورت مشکلی ناشناخته و دور از باور عمومی قرار گرفته اند فرقه ها میتوانند به آسانی خودشان را در پشت و پناه این نوع عقاید و رفتار ها پنهان نمایند و بر خلاف ذاتشان خود را منجی بشریت و مدافع حقوق انسان ها جا بزنند. علاوه بر آن، هستند بسیاری از فرقه ها که خودشان را در پوشش سیاست و در جهت مخالف و یا موافق حکومت از نظر ها پنهان میکنند از طرفی هم واژه «فرقه» در نظر مردم جهان سوم به طوری خودش را در میان دیگر واژه ها مخفی و عامه پسند نموده است که مردم نسبت به شناخت کامل خطرات و ناهنجاری های ناشی از آن بی تفاوتی نشان میدهند.

پدیده فرقه و فرقه گرایی در کشورهای اروپایی و آمریکایی به مانند ویروسی بسیار خطرناک بر ضد سلامت و امنیت جامعه شناخته شده است که دولت ها و متخصصین برای رفع این معضل و نجات قربانیان فرقه گرایی، متحد و به جد وارد عمل گردیده اند. آنها در این زمینه به پیشرفت های قابل توجهی دست پیدا نموده اند که در کشور ما با بی تفاوتی و بی توجهی از کنارش عبور می شود.

برای شناخت بهتر فرقه ها و متمایز نمودن آنها با دیگر افراد، احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی به توضیح چند نمونه از خصوصیات و علائم مشخصه این پدیده می پردازم.

چگونه فرقه حاج مسعود رجوی را بشناسیم؟

عقاید فرقه گرایانه حاج مسعود رجوی قابل مقایسه با دیگر باورها نیست و از یک سیستم بسیار پیچیده برخوردار است که به سختی برای مردم عادی قابل لمس و شناخت هست حاج مسعود رجوی و فرقه اش تنها به عقاید و روش های خودشان ایمان دارند و عقاید و آگاهی های دیگران را مطلقا مردود می دانند. از نظر حاج مسعود رجوی و فرقه اش دیگر باورها برای جامعه مضر و غیر قابل قبول هستند.حاج مسعود رجوی و فرقه اش بر این باورند که در بینش دیگران روشنایی ها به خوبی دیده و درک نمی شوند و برای دگر اندیشان آفتاب در پس ابرها پنهان مانده است. حاج مسعود رجوی و فرقه اش خودشان را پاک و مبری از هر گونه ناخالصی و دیگران را آلوده به ناپاکی ها میدانند. لذا حاج مسعود رجوی و فرقه اش تمامی سعی و تلاششان این بود که انسان ها و بخصوص جوانان ایران را با دروغ و کلک جذب فرقه خود کند و در میان دیوار های عقیدتی و ایدئولوژیک به تغییرات روحی و فیزیکی آنها پرداخته، بمانند ربات هایی در جهت اهداف کثیف حاج مسعود رجوی و فرقه اش بکار بگیرند و آنها را بر ضد آنچه در جامعه جهانی میگذرد بشورانند و فعال نمایند.

علائم مشخصه فرقه حاج مسعود رجوی

رهبریت: حاج مسعود رجوی در فرقه اش دارای قدرت مطلق است شستشوی مغزی اعضای اسیر در فرقه خود را با برگزاری نشستهای طولانی، سخنرانی های بدون وقفه و بکار بردن واژه ها و جملات دل فریب انجام میدهد. نشستهایی که عمدتا در طول شب ها انجام و تا طلوع صبح به طول می انجامد. حاج مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه اندیشه و ایدئولوژی خود را بی نظیر و فوق درک و فهم دیگران میداند و با استفاده از روش های شستشوی مغزی در صدد تغییرات کلی در اعضای اسیر برای ترویج عقاید و حفظ جایگاه خودش می نماید.حاج مسعود رجوی رهبر فرقه مقدس، بدون خطا و غیر قابل انتقاد محسوب می شود و این اعضای هستند که همیشه در انجام وظایف خود کوتاهی مینمایند و مورد بازخواست قرار می گیرند.

بی اعتمادی به باورهای دیگران در فرقه رجوی:

اعضای فرقه باید بپذیرند که اندیشه حاج مسعود رجوی رهبر فرقه تنها بینش ممکن، قابل باور و مورد اعتماد است. حاج مسعود رجوی ادراکات دگراندیشان و مخالفین و منتقدین خود را منفی و مردود میداند. از نظر اعضای فرقه بینش ها و باورهای فرقه مطلق و غیر قابل انتقاد هستند.

به کار گرفتن ابزار ها و روش های مخرب در فرقه رجوی:

حاج مسعود رجوی و فرقه اش از روش هایی به نام « نفوذ اجباری»، « مغز شویی» و همچنین « به هم زدن تعادل روحی و روانی» برای وصل اعضای اسیر و حفظ اعضای اسیر استفاده میکنند.

درآمد های مالی در فرقه رجوی:

یکی از منابع مالی حاج مسعود رجوی و فرقه اش از طریق خود اعضای اسیر در فرقه اش است این کار از جمله به روش های زیر انجام می گردد:

یک –  مجبور نمودن اعضای اسیر در فرقه به واگذاری تمامی اموالشان به حاج مسعود رجوی و فرقه اش پس از ورود و عضویت

دو – ایجاد احساس شرمندگی و بدهکاری به حاج مسعود رجوی و فرقه اش که امکان کمتری برای واگذاری به فرقه رجوی را دارند.

سه – فرستادن اعضای اسیر در فرقه به درب منازل و میادین شهر های اروپا و کانادا و امریکا و اخاذی از مردم، با مظلوم نمایی و درخواست کمک های انسانی به زلزله زدگان، یتیمان بی سر پرست، جنگ زده و مصرف این مبالغ در جهت امیال حاج مسعود رجوی و فرقه اش

وفاداری در فرقه رجوی:

وفاداری نسبت به حاج مسعود رجوی و روابط فرقه گرایانه اش، تعهدات بدون چون و چرای اعضای اسیر در فرقه، تلاش جسمانی و کار طاقت فرسا، بیان احساسات عاطفی، نشان دادن عشق و علاقه وافر درونی، تاثیر به سزایی در تعهد نسبت به فرقه و حاج مسعود رجوی رهبر فرقه را نشان خواهد داد. جاسوسی و دادن گزارش های تخلف از دیگر اعضای اسیر در فرقه به عنوان«حفظ سلامت فرقه و اعضایش» پذیرفته و قابل تشویق است و به عنوان نشانه وفاداری هریک از اعضای اسیر در فرقه به حاج مسعود رجوی رهبر فرقه در پرونده عضویتش به ثبت خواهد رسید. هر یک از اعضای اسیر در فرقه موظف است که بطور روزانه گزارشی از عملکردها و خطاهای خودش و دیگر اعضای اسیر در فرقه را به مسئولین بالاتر گزارش نماید و مجبور است که در گرد هم آیی های جمعی به خود انتقاد، و از حاج مسعود رجوی رهبر فرقه طلب عفو نماید. در بعضی مواقع باید اعضای اسیر در فرقه وفاداری خودشان را در امتناع از خوردن دارو و غذای مورد نیازشان، خوردن سموم کشنده و آمادگی برای انجام عملیات های تروریستی و انتحاری نشان دهند.

کنترل اجتماعی در فرقه رجوی:

کنترل کامل زندگی خصوصی اعضای اسیر در بالاترین الویت فرقه رجوی قرار دارد.

تغیرات فرهنگی و زبانی در فرقه رجوی:

روابط بسته و در انزوا قرار گرفتن اعضای اسیر در فرقه رجوی باعث تغییرات قابل توجهی در استفاده از زبان و فرهنگ عمومی میگردد. حاج مسعود رجوی در فرقه اش از زبان «خود درآوردی» استفاده میکند که فقط برای خود حاج مسعود رجوی و اعضای اسیر در فرقه اش قابل فهم است. برای مثال اینکه لغت ها و واژه ها، در اینجا و آنجا معناهایی دیگری از آن چیزی پیدا میکنند که در جامعه معمول هستند. یک نمونه از آن را میتوان در برگرداندن مفاهیم « عشق= نفرت» و مفهوم « شکنجه=کمک» و روابط دوستانه را «محفل زدن» در نظر گرفت و یا در بعد سیاسی و به عنوان مثال به جای بکار بردن نام اصلی فرقه مورد نظر از واژه«مقاومت» استفاده میشود زیرا که بکار بردن این واژه در نظر مردم بار مثبت و بیان نام فرقه مذکور دارای باری منفی است. با این نوع حیله و تمهید ها تنفر اعضای اسیر در فرقه نسبت به دیگران را بر می انگیزند و روابط غیر دموکراتیک خودشان را از نظر ها مخفی نگاه میدارند.

حاج مسعود رجوی و فرقه اش شورای تقلبی و درون فرقه ای تشکیل داده اند و به دروغ اسمش را «شورای ملی مقاومت» گذاشته اند و تلویزیون و رادیویی بر پا کرده اند که درون فرقه ای است و اخبار را بطور غیر واقعی و وارونه در جهت منافع اعضای اسیر در فرقه سانسور، تعبیر و تفسیر میکنند و اسمش را «رادیو و یا تلویزیون ملی مقاومت» گذاشته اند و یا حاج مسعود رجوی به خودش اجازه میدهد که برای ملت ایران رهبر و رییس جمهور خود برگزیده مشخص کنند و هر نوع بیانیه و اطلاعیه درون فرقه ای را به عنوان خواسته مردم ایران و بنام ملت پخش و به دیگران قالب نمایند.

انتقاد ناپذیری در فرقه رجوی:

شک کردن و انتقاد داشتن به جریان فرقه رجوی، سرکشی محسوب و با منتقد به شدیدترین نحو برخورد منفی خواهد شد

گوش به فرمان بودن، تسلیم شدن بدون قید و شرط از خصوصیات و عاداتی هستند که خواست حاج مسعود رجوی و فرقه اش است، فرد مذکور مورد تشویق حاج مسعود رجوی و فرقه اش قرار خواهد گرفت و بدون داشتن تخصص، تحصیلات و علم مورد نیاز در رده ها و منصب های بالاتر فرقه قرار خواهد گرفت.

دروغ گویی، سفسطه بافی و تناقض گویی در فرقه رجوی:

کتمان واقعیات و دروغ بافی در روابط حاج مسعود رجوی و فرقه اش از امور معمولی و رایج است پرونده سازی و دروغ پردازی در مورد یک عضو بریده و یا جدا شده از فرقه حاج مسعود رجوی برای بی آبرو نمودن عضو جداشده، ترور شخصیتی، ترساندن و دوختن دهانش در ممانعت از انتقاد و افشاگری از خصوصیات حاج مسعود رجوی و فرقه اش و از امور معمولی است سفسطه بافی و تناقض گویی در توجیه نمودن عمل در رسیدن به هدف در گفتار و نوشتار فرقه رجوی هویدا و ظاهر می شوند

تهدید و شانتاژ در فرقه رجوی:

تلاش هر عضو در جداشدن و خروج از فرقه حاج مسعود رجوی و سعی بر بیان واقعیات و روشنگری عواقبی وحشتناک و وخیمی در بر خواهد داشت.

مثال هایی از سلب آزادی و حقوق فردی اعضای اسیر در روابط فرقه حاج مسعود رجوی

تغییر در هویت شخصی و تطبیق آن با شناسه های فرقه رجوی:

به هیچیک از اعضای اسیر در فرقه رجوی اجازه تماس، تحقیق و تفحص فردی در خارج از فرقه رجوی داده نخواهد شد. اعضای اسیر در فرقه باید گفته حاج مسعود رجوی رهبر فرقه را بپذیرند و به حاج مسعود رجوی ایمان داشته باشند. اعضای اسیر در فرقه که آگاه و یا ناخودآگاه نظرات خود را بالاتر از آئین نامه فرقه رجوی و گفته حاج مسعود رجوی رهبر فرقه بداند مقصر شناخته و با اشد مجازات مواجه خواهد شد. دربهترین حالت این است که به دستور حاج مسعود رجوی رهبر فرقه روحیه و روان اعضای اسیر در فرقه را به شیوه های غیر انسانی آنچنان در هم میکوبند که گویا در خوابی هولناک به سر می برد.

بی اعتمادی در فرقه رجوی:

ارتباط با دوستان،همسر، فرزندان، والدین بطور کلی قطع می گردد و یا فقط در حد حفظ منافع و در حد رد و بدل نمودن محسنات حاج مسعود رجوی رهبر فرقه و توجیه نمودن اهداف فرقه رجوی مجاز شمرده میشوند.

تهیه امکانات در فرقه رجوی:

اعضای اسیر در فرقه به شدت مجبور به تامین کمبود های مالی فرقه به هر طریق ممکن هستند. به دستور حاج مسعود رجوی رهبر فرقه، اعضای اسیر در فرقه را در حد شکستن قوانین اجتماعی و غارت اموال شهروندان، دزدی از مغازه ها مجبور نموده نباید از شانتاژ در گول زدن خانواده ها برای دریافت پول در حد بکار بردن هر حقه و کلکی برای تامین نیازهای حاج مسعود رجوی و فرقه اش کوتاهی شود.

حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای تهیه مایحتاج خودشان روی به جاسوسی و مزدوری برای بیگانگان و بخصوص هم مسلکان خودشان می آورند.

تماس با دنیای خارج در فرقه رجوی:

از نظر حاج مسعود رجوی و فرقه اش اعضای اسیر در فرقه در انزوا قرار گرفته اند. به دستور حاج مسعود رجوی به اعضای اسیر در فرقه اش، آنچه در جهان خارج وجود دارد: بد، مضر، کم ارزش، عقب افتاده، خطرناک و منفی میباشند. بدین ترتیب اعضای اسیر در فرقه خانواده و دوستان قدیمشان را دشمن محسوب میکنند و به دستور حاج مسعود رجوی به اعضای اسیر در فرقه اش که فامیل را بدتر از دشمن میدانند و این نوع عادات ضد بشری در فرقه رجوی به عنوان ارزش های انسانی در نظر گرفته می شوند.

تغییرات فردی در فرقه رجوی:

به علت عقب افتادگی های اجتماعی و فرهنگی که در اعضای اسیر در فرقه رجوی ایجاد شده است این تهدید قابل پیش بینی است که فرقه گرایان توسط فامیل ها و دوستانشان شناخته نشوند و این مورد بیشتر به دلیل اعمال و رفتار عجیب، غیر عادی اعضای اسیر در فرقه و ابراز نفرت و انزجارشان نسبت به جامعه و همچنین نگرش منفی اشان به فامیل ها، دوستان و جهان خارج از روابط فرقه رجوی است

فقدان هویت در فرقه رجوی:

هیچ یک از اعضای اسیر از فرقه رجوی هویت فردی ندارند و باید در هویت فرقه ای حل گردند. بسیاری تصمیم بر تغییر نام و مشخصات خودشان می گیرند و یا توسط حاج مسعود رجوی رهبر فرقه مجبور ملزم به این تغییرات میشوند. اعضای اسیر در فرقه باید بطور کامل خویش را از گذشته قطع کنند. اکثر اعضای اسیر در فرقه با نام های جعلی و مستعار شناخته میشوند و از هویت اصلی اعضای اسیر در فرقه دیگر خبری نیست، و یکدیگر را با مشخصات درون فرقه ای می شناسند.

توهم و آزار و اذیت در فرقه رجوی:

هر زمانی که نظری، پیشنهادی و انتقادی – اعم از درست و یا غلط – نسبت به حاج مسعود رجوی و فرقه اش بیان شود، فرد منتقد و نظر دهنده مورد تکذیب، تحریم و تهدید جمع قرار خواهد گرفت، زیرا که فرقه گرایان از هر نوع انتقاد مستقیم و غیر مستقیم بر آشفته میگردند و عکس العمل های هیستریک از خود نشان میدهند. هرگز به ذهنشان خطور نمی کند که احتمال اشتباه و یا خطا از خودشان باشد لذا با فرهنگ گفتگو مطلقا بیگانه هستند و منتقد را به عنوان دشمن بزرگ و اصلی می بینند. از نظر حاج مسعود رجوی رهبر فرقه هر منتقد جاسوس و دشمن محسوب می گردد.

بیگانگی اجتماعی در فرقه رجوی:

اعضای اسیر در فرقه رجوی به مرور توانایی های خود را در ارتباطات اجتماعی با خارج از فرقه از دست داده اند. این مشکل به حدی پیشرفته است که عضو اسیر در فرقه پس از جدایی در وضعیتی قرار میگیرد که به ندرت میتواند برای انجام اموراتش زمان بندی و برنامه ریزی مخصوص داشته باشد و حتی توانایی تصمیم گیری در حل مسایل ساده خود را نخواهد داشت. دلیلش این است که او بر اساس آموخته های فرقه ای، جهان خارج را از دید حاج مسعود رجوی و فرقه اش و روابط فرقه گرایانه می بیند اعضای اسیر در فرقه نسبت به تغییرات پیش آمده در جامعه بی اطلاع و عقب افتاده هستند.

احساس شدید گناه در فرقه رجوی:

حرفه های قبلی هر عضو اسیر در فرقه میتواند انگیزه ای برای اشتغال ذهن او و ایجاد کمبود فضا برای ضبط برداشت های فرقه گرایانه باشد و این مورد باعث ایجاد خود کم بینی در درون روابط محسوب میشود، چرا که با اهداف فرقه رجوی هم خوانی ندارند. اشتباهات کوچک اعضای اسیر در فرقه از طریق بالاترهایشان بزرگ نمایی میگردند تا عضو اسیر در فرقه بطور مداوم خودش را در شکستن آیین نامه ها مقصر و بدهکار محسوب نماید. بدین ترتیب آن عضو اسیر در فرقه همیشه فکر میکند که در قدر دانی از حاج مسعود رجوی رهبر فرقه مایه نگذاشته است و قانون شکنی کرده است. عضو اسیر در فرقه همیشه خودش را در کوتاهی های که در خدمت به حاج مسعود رجوی و فرقه اش انجام داده مقصر میداند و سرزنش میکند. حتی اندیشه های منطقی اعضای اسیر در فرقه سد راه محسوب میشوند و باید بهایش را بپردازد.

هفت روش مرسوم برای نفوذ و تسلط بر ذهن و اندیشه اعضای اسیر در فرقه رجوی

یک – مجبور میکنند اعضای اسیر در فرقه تا طرز فکرش را کلا عوض کند و آمادگی ضبط و پذیرش افکار فرقه گرایانه را داشته باشد: برای انجام این کار از نوعی روش هیپنوتیزم برای شستشوی مغز و آماده نمودن ذهن برای افزایش حساسیت ها استفاده میشود و این کار را از جمله با دیدن مکرر سخنرانی های حاج مسعود رجوی رهبر فرقه،عکس ها، ویدیوهای آرشیو شده از تاریخچه و فعالیت های فرقه، نوار های صوتی، زیاده روی در تکرار اخبار و فعالیت های روزانه، کم خوابی، محرومیت از استراحت و رژیم غدایی اجباری به طوری استفاده میکنند که اعضای اسر در فرقه خسته و کوفته میشود و تن به هر خواسته ای میدهد

دو – از طریق تنبیه و تشویق سعی میشود تا کنترل کاملی بر

– محیط اجتماعی اعضای اسیر در فرقه

– اوقات اعضای اسیر در فرقه

– حامیان اعضای اسیر در فرقه

داشته باشند به صورتی که اعضای اسیر در فرقه را بطور کامل منزوی و بدور از دسترسی به جامعه در اختیار داشته باشند. ارتباط با فامیل  و دوستان محدود میگردد. نامه هایش سانسور و یا به دستگاه کاغذ خرد کنی سپرده می گردند. تنها تماس اعضای اسیر در فرقه با افرادی مجاز میشود که توسط حاج مسعود رجوی رهبر فرقه تعیین صلاحیت شده باشند. نام بردن و دیدار دوستان قدیم تابو خواهد شد تماس تلفنی اش با خارج قطع می گردد. تغذیه اعضای اسیر در فرقه، نیازهای ضروری و پزشکی محدود خواهد گردید. در صورت ادامه سرکشی، اعضای اسیر در فرقه را در سلول های انفرادی و شکنجه محبوس خواهند نمود در صورت شکسته شدنش،اعضای اسیر در فرقه را تحت نظارت دقیق و حساب شده به روابط فرقه باز خواهند گرداند و در غیر این صورت به سرنوشت های نا معلوم گرفتار و سر به نیست خواهد گردید.

سه – در روابط فرقه رجوی صحبت از روشنفکری،احترام به عقاید دگر اندیشان، بحث و تبادل نظر، و رد و بدل نمودن اطلاعات مطلقا ممنوع است: ارتباطات شدیدا تحت کنترل خواهد بود اختلاط اصوات، آهنگ های ناموزون، سعی در ایجاد هر نوع دوستی، «محفل زدن» به حساب خواهد آمد و توسط خبرچین ها حاج مسعود رجوی کشف و گزارش خواهد شد هرگونه ارتباط با خارج از فرقه به اطلاع حاج مسعود رجوی رهبر فرقه خواهد رسید و عواقب وخیم دربر خواهد داشت استفاده از امکانات رسانه ای مثل رادیو،تلویزیون و اینترنت ممنوع است و تنها استفاده از انتشارات فرقه مجاز میگردد گزارشگران و جاسوسان همیشه تشویق خواهند گردید و متخلفین به اشد مجازات خواهند رسید. برای تماس با خارج از فرقه آئین نامه خاصی مشخص شده و افراد مشخصی برای انجام آن در نظر گرفته شده اند. از نظر حاج مسعود رجوی رهبر فرقه هر جدا شده و یا خواهان جدایی از فرقه رجوی بمانند یک فرد جزامی است که باید به شدت از نزدیک شدن به او دوری نمود و در صدد نابودیش برآمد.

چهار – شک نمودن عضو اسیر در فرقه به خودش و گذشته اش:

سعی خواهد شد تا تمامی آگاهی های قبلی،مشاهدات، حقایق، دیدگاه هایی که  اعضای اسیر در فرقه در قبل از ورود به فرقه رجوی در مورد جهان داشته اند مورد بررسی و کنکاش دقیق قرار بگیرد و احساسات کنترل و مکانیزم های دفاعی تضعیف گردند. زیرا که یادآوری خاطرات خوب گذشته باعث استقامت انسان و عدم پذیرش روابط فرقه گرایانه و ایجاد عکس العمل های منفی نسبت به نیازهای فرقه رجوی میگردد. خاطرات دوستان و همکاران گذشته موانعی بر سر راه تغییرات و سد راه مغز شویی خواهند بود.

پنج – تمامی سعی در فرقه رجوی بر تضعیف و از بین بردن اراده، اتکاء به نفس و ادراکات اعضای اسیر در فرقه خواهد شد تا احساس بی تفاوتی و بی ارادگی به اعضای اسیر در فرقه دست بدهد: بطور مکرر تذکر داده خواهد شد که تو نسبت به اوضاع اشراف نداری، در برداشت هایت ضعیف هستی و بدین صورت تا آنجا پیش خواهند رفت که اعضای اسیر در فرقه نسبت به آگاهی ها و هویت شخصی خودش دچار تردید گردد و بطور کلی خود کم بین شود وقتی که کمبود ها به اعضای اسیر در فرقه تلقین شوند او به مرور اعتماد به خود را از دست میدهد و به حاج مسعود رجوی رهبر فرقه و نمایندگان او اعتماد خواهد نمود فاجعه از آنجا شروع خواهد شد که مغز اعضای اسیر در فرقه کاملا شسته شود فکر کردن در فرقه رجوی ممنوع است بطور رسمی و علنی تذکر داده می شود که فکر کردن مختص حاج مسعود رجوی رهبر فرقه و انجامش از وظایف اعضای اسیر در فرقه است

شش * در زمان تغییر و تحولات از تنبیهات بدنی اجتناب خواهد شد: زیرا که از دست دادن امتیازات،انزوای اجتماعی، تغییرات قریب الوقوع در وضعیت اعضای اسیر در فرقه احساس از گناه،ترس و بکار بردن شیوه های مختلف مغز شویی در روند تغیرات باعث میگردند تا هر مورد منفی در نظر اعضای اسیر در فرقه مثبت جلوه نماید

هفت * خطرناکترین تنبیهات وقتی شروع خواهد شد که اعضای اسیر در فرقه ارتقاء پیدا نکند و با خواسته های حاج مسعود رجوی و فرقه اش تطبیق ننماید:اولین حرکت از قطع کلیه تماس ها بخصوص همسر، فرزندان، دوستان و همکاران شروع خواهد شد در کنار آن نباید شکنجه های جسمی و روحی را از نظر دور داشت در نهایت انزوا و زندانی شدن و در بسیاری موارد به ناپدید گشتن فرد منتقد و ناراضی ختم خواهد گردید.

مجید روحی، صفحه فیسبوک

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا