مجاهدین بازیچه ای برای غرب

رجوی جاسوسی میکند تا تروریست شناخته نشود!!

این مسئله که دنیای اهل داد وستد غرب، باند رجوی را از لیست تروریستی خود خارج کند، آنرا واداشت که درعراق تحت اشغال آمریکا ومتحدین اش به جاسوسی بپردازد تا بعنوان یک تروریست خوب، از لیست تروریستی خود، حذف کند!

مسئله اما درمورد مجاهدین رجوی چشمگیر تر است. علاوه بر  جاسوسی های وسیع اتمی بنفع اسرائیل و گروه های تکفیری که مردم سوریه را به خاک سیاه نشاندند، عوامل مجاهدین در عملیات های تروریستی هم شرکت می کنند.

یعنی اینکه سازمان علاوه برجاسوسی، تعدادی ازنیروهای خود را دراختیار آمریکا گذاشت تا درصحرای نوادا ودور ازچشم اغیار!! به کسب مهارت های تروریستی مشغول شده اند. ترور دانشمندان هسته ای ایران نمونه ای از عملیات های تروریستی گسترده ی آن ها در ایران است!!

یعنی باند رجوی برای ازلیست درآوردن خود، دست به ترور زد تا تروریست شناخته نشود!

به موجب شواهد موجود، 400 میلیون دلار اختصاص یافته ی آمریکا برای تقویت بنیان های حقوق بشری؟؟!! درایران، این مبلغ دراختیار اسرائیل قرار گرفت تا به مجاهدین رجوی بدهد وآنها هم ترورهای دلخواه اسرائیل را انجام دهند وهم محللی برای پخش اطلاعات مورد دلخواه اسرائیل برای پرونده سازی علیه ایران و تحریم ظالمانه ی آن باشد!!

با این مقدمه به مصاحبه ی افشین علوی عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران که به ادعای رسانه های رجوی با نشریه ی لیبراسیون شامپاین انجام داده، نظر کوتاهی می افکنیم.

تیتر این مصاحبه "  " رژیم ایران ایزوله میباشد" نام گرفته ودرمتن آن نوشته شده:

" س. چرا سفیر اینقدر نسبت به سازمان شما داغ است؟- حکومت ایران به پخش اکاذیب علیه اپوزیسیون اصلی اش دامن میزند، چرا که در حفظ برچسب تروریستی علیه آن شکست خورد لذا تلاش میکند که به چهره اپوزیسیون خدشه وارد کند… ".

یعنی میشود با داشتن پرونده ی ترور هزاران نفری درایران و کم وبیش درعراق و صدها اطلاعیه ای که در توجیه و اثبات درستی آنها ازطرف شما صادر شده- که مثلا میخواستید رژیم را بی آینده کنید ویا بازوهای آنرا بزنید- به این سادگی منکر ترورهای شما شد؟!

آیا دیگر به این ترورها افتخار نمیکنید و انتقاد ازآنها دارید؟ اگر دارید چرا به انتقاد ازخود نپرداخته و " خلق قهرمان" را درجریان پشیمانی خود قرار نمیدهید؟!

دوباره گفته میشود:

"… شورای ملی مقاومت ایران ائتلاف اپوزیسیون ایران منجمله سازمان مجاهدین خلق ایران است که برای برقراری یک جمهوری پلورالیست و لائیک در ایران تلاش میکند. به دنبال سرکوب وحشتناک در ایران، دفاتر شورا از دهه 80 در اور سوراواز (وال دواز) در منطقه پاریس مستقر گردید. همچنین شورا دفاتر نمایندگی در واشنگتن و پایتختهای بزرگ اروپایی دارد. اما شبکه آن بخصوص در داخل فعال است. به یمن این شبکه ها شورا در 2002 موفق شد ه وجود برنامه مخفی هسته ای رژیم ایران را منجمله سایتهای نطنز و اراک را فاش سازد ".

البته دراوایل تاسیس تشکیلات، تعدادی از شخصیت های سیاسی درشورا جمع شدند که اکثریت آنها درعرض دوماه وبا مشاهده ی ماهیت واقعی مسعود رجوی، کاسه ی خود را ازهرچه شورا  و… بود جداکرده وبه دنبال کار خود رفتند و خیر شورا را به رجوی سپردند تا اعضای مطیع تشکیلات فرقوی خود را درآنجا گرد آوری کرده وصفت دموکراتیک به سازمان تروریستی مجاهدین رجوی بدهد که البته این کار درعصر ارتباطات و انتشار وسیع اطلاعات نگرفت وهمه دانستند که شورای ملی مقاومت، همان فرقه ی رجوی ویا ارتش آزادیبخش؟؟!! اوست.

نگارنده ی این سطور تصور نمیکند که مصاحبه کننده ازموضوع بی اطلاع باشد وبرعکس کسی که دراروپا به خبرنگاری مشغول است، آنقدر شعور دارد که این مسائل ساده را بفهمد ولی متاسفانه خیلی ها هم باداشتن این شعور، خود را به راه دیگر زده ودربرابر دریافت حق الزحمه چنین سئوالاتی را که پاسخ اش پیش ازپیش برآنهاروشن است، مطرح کرده وجواب دلخواه رجوی را دریافت میکنند وبدین ترتیب قلم، حرفه وشرافت خبرنگاری خود را می فروشند!

اما این شبکه داخلی ادعایی واقعیت عینی ندارد و باند رجوی هرگز نتوانسته مهری برتحولات شتابان ایران بزند ومسئله ی اتمی وافشاگری های مربوطه، آنگونه است که شرحش رفت!

سعید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا