همکاری با بیگانگان

گرامیداشت روز دزفول و نقش فرقه رجوی در موشکباران شهرها

4 خرداد سالگرد مقاومت جانانه مردم قهرمان دزفول در برابر موشک باران عراق در جنگ تحمیلی در تقویم رسمی کشور نامیده شده است.
شهر دزفول شهرعشق، شور و مردم صبور، خاک خون وغیرت، سرفرازی وعبرت درطول جنگ ازطرف دشمن متجاوز بعثی به بلدالصواریخ یا همان شهرموشک وازطرف مردم پایتخت مقاومت مردمی درمقابل حمله موشکی  دشمن ضدبشری نامیده شده بود.دردوران جنگ تحمیلی 176موشک،  2500گلوله و331راکت هواپیما به دزفول اصابت کرد که براثر آن 19000واحد مسکونی وتجاری تخریب شد.دشمن بعثی 2لشکراز6 لشکری که برای تجاوزبه خاک میهن آماده کرده بود را مامورتصرف شهردزفول نمود واگر براستی مقاومت حماسی وقهرمانانه مردم دزفول نبود خوزستان سقوط می کرد.دزفول درجریان این دفاع قهرمانانه اش 2160شهید تقدیم کرد.
فرقه خیانت پیشه رجوی که تا قبل ازاین مزدوری خود را درجریان این جنگ با ایفای نقش ارتش پیاده نظام وستون پنجم صدام برعلیه منافع مردم ایران بخوبی ایفاکرده بود درجریان موشک باران که به جنگ شهرها معروف شد یکی ازننگین ترین وجنایت کارترین صفحات حضورش درخاک عراق وهمدستی با رژیم بعثی را رقم زد.رجوی خائن درمنتهای سفلگی و رذالت وارد شد و با دادن گرا و اطلاعت محل دقیق اصابت موشک به مکانهای مسکونی، واحدهای تجاری، مدرسه، مسجد و محل های عمومی باردیگر دستشان را تا مرفق درخون مردم بیگناه و بی دفاع دزفول و دیگر شهرها ی جنوب کشورآلوده کرد.سرکردگان فرومایه رجوی با فریب اعضا وفراهم نمودن امکانات تماس تلفنی آنها با وابستگانشان درایران  تحت پوش اظهارنگرانی وکسب خبرسلامتی ازاین اعضا می خواستند ضمن تماس اطلاعات مربوط به محل دقیق اصابت موشک،میزان خسارت مالی وجانی را بدست آورده وبه فرماندهان گزارش نمایند.این اطلاعات درگام بعد توسط ستاد اطلاعات سازمان تحت مسئولیت مهدی برائی (احمد واقف)جمعبندی شده وطی یک ملاقات با هماهنگی مهدی ابریشم چی وعباس داوری ازمسئولین ستاد روابط خارجی فرقه دراختیارفرماندهان بلند پایه ضداطلاعات ارتش صدام قرارمی گرفت وبدین ترتیب با بکارگیری این اطلاعات روزبعد شهرهای دزفول و دیگر شهرها جنوب مورد حمله موشکی دقیق ترقرار می دادند وصدها نفرازمردم بی دفاع قتل عام می شدند.فرقه خیانتکار رجوی درطول حیات ننگینش مرتکب جنایات وخیانت های بی شماری درحق مردم ایران شد ولی بدون تردید جنایت رجوی درجنگ شهرها وکشتارمردم بی دفاع وکودکان بیگناه هیچگاه ازحافظه تاریخی مردم ایران پاک نخواهد شد.جریانی که روزی ادعای آزادی خلق را داشت وشعارهای چپ روانه اش گوش فلک را کر کرده بود درادامه روند فرصت طلبانه و قدرت پرستانه اش به نقطه ای رسید که با قرارگرفتن درصف جنایتکارترین دشمن مردم ایران دستش را به خون خلقش آلوده کرد تا به زعم باطلش به حاکمیت برسد ولی غافل ازاینکه دست حق،اراده وقانونمندی خالق سرنوشت دیگری را برایش رقم زده است.
اکنون درسالگرد حماسه قهرمانانه مردم دزفول وشهدای قهرمانش با سقوط صدام رجوی درسوراخ ذلت خزید وفرقه  بدنامش درکنج عزلت لیبرتی منتظرسرنوشت سیاه ونامعلوم خویش است.آری شرکت درجنگ شهرها دخالت مستقیم درکشتارمردم بیگناه بعنوان یک لکه ننگ تا ابد بر پیشانی رجوی ها باقی خواهد ماند وخائنان به خدا وخلق این چنین مجازات و از صحنه تاریخ محو می شوند.
اکرامی   
 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا