ناجوانمردی دوباره از فرقه رجوی

بار دیگر خانواده های اسرای مستقر در لیبرتی٬ برغم دوری، خستگی  و خطرات راه٬ خودشان را به جلوی درب این مقر رساندند و خواستار دیدار با عزیزانشان بودند که دوباره  دار و دسته خانواده کش رجوی٬ به زشت ترین شکل ممکن با آنها برخورد کردند و حتی به ضرب و شتم پدران و مادران سالخورده پرداختند! فرقه ضدانسانی رجوی که میداند این پدران و مادران اغلب سالخورده  توان دفاع از خودشان را ندارند و اساسا برای مهربانی و محبت به عزیزانشان این همه راه را آمده اند٬ به خود جرات میدهد که باین عزیزان توهین و حتی حمله کند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهد. اما دار و دسته رجوی باید باین نکته توجه نماید که این پدران و مادران فرزندان دیگری هم دارند که بخوبی توان دفاع از خودشان و پدران و مادران وعزیزان و نوامیسشان را دارند و در صورت لزوم خیلی خوب وبه شکل کاملا سازماندهی شده میتوانند با کسانی که به خانواده هایشان بی احترامی کرده اند برخورد شایسته و مناسب کنند! فرقه ضدانسانی رجوی مرزهای رذالت وناجوانمردی را درنوردیده و ازهر گونه ضدیت در رابطه با ایران و ایرانی کوتاهی نمیکند. اکنون سوال از فرقه اینست که چه شد آنهمه فریادهای کر کننده بنام خلق قهرمان ایران؟! شما اساسا به خودتان جواب دهیدکه دیگر بدنبال چه هستید؟ اگر تصور میکنید که با این افتضاحاتی که به بار آورده اید باز در جامعه و آینده سیاسی کشور جایی دارید که سخت در اشتباه هستید؟ اگر دل به این تحلیل پوشالی رجوی خوش کرده اید که وقتی رژیم سرنگون شد وتعادل قوا به نفع ما چرخید٬مردم کوچه و خیابان همه هوادار شما خواهند شد به کمک شما میآیند باز سخت در اشتباه هستید! چرا که مردم ایران را با خودتان و ماهیت تعادل قوایی خودتان اشتباه گرفته اید که تا صدام سرنگون شد او را که یگانه دوست و متحد خود میدانستید فراموش کردید و بصورت سقوط آزاد به دامان امپریالیست جهان خوار یعنی امریکا پرتاب کردید!
حقیقتا جای بسا تاسف دارند که شما از کوچکترین معرفت انسانی هم بویی نبرده اید. انسانهایی با دسته گل و شیرینی به دیدن شما میآیند ولی شما دراوج وحشیگری بآنها سنگ میزنید و با فحش و ناسزا بآنها درگیرمیشوید! شما کارتان به جایی رسیده است که ذره ای اعتماد به نفس ندارید و جرات ملاقات با خانواده خود را هم ازدست داده اید! مگر در ایرانی که شما مدعی هستید که بدنبال آزاد کردن آن هستید٬جز همین خانواده ها هستند؟ شما که جرات ملاقات با آنها راندارید پس به دنبال آزادی برای چه کسانی هستید؟ نکند قصد دارید که کل هشتاد میلیون جمعیت ایران را با گلوله بکشید؟! اگر واقعا به خود و براه خود و به ایدئولوژی خود و بیش از بیست و پنج سال انقلاب درونی خود ایمان و اعتقاد دارید٬چطور جرات ملاقات با کسانی که شما از آنها متولد شده اید را ندارید؟ پس بپذیرید که تمام این سالیانی که دم از مریم و انقلاب مریم و عنصر مجاهد خلق و گوهر بی بدلیل و ازاین داستانها میزدید٬ فقط وفقط کشک بود و حرفهای صدمن یک غاز! چون در هر جامعه ای وقتی انسانی مثلا یک وسیله ای را اختراع میکند و دم از این میزند که چیزی تولید کرده است٬ بالاخره روزی بایستی از این اختراع خود رونمایی کند و به مردم نشان دهد که چه ساخته است! اکنون سوال از شما اینست که شما در این نزدیک به چهل سال از بعد از انقلاب 57 یا حتی در این 25 سال بعداز انقلاب درونی تان٬چه کردید و چه ساختید؟ کجاست آن گوهران بی بدلیل و موسسان دوم و کجایند آن نوامیس ایدئولوژیک سازمان شما؟ اگر این هایی که شما از آن دم میزیند همین هایی هستند که شما جرات ندارید ازشان رونمایی کنید٬پس معلوم میشود که چه ساخته اید! تعدادی از شما که توانستند ازتان جدا شوند که همگی برعلیه شما و از استبداد و دیکتاتوری و مناسبات فرقه ای که آنجا حاکم بوده است حرف میزنند! آنهایی هم که هنوز نزد شما هستند که شما جرات ندارید از آنها رو نمایی کنید که مبادا زوار آنها هم در برود و باز برایتان مایه آبرو ریزی شود!  پس لطف کنید خودتان بفرماییدکه محصول این 25 سالی که شما دم از انقلاب میزنید چه بوده است؟ نکند آنچه شما یاد نیروهایتان داده اید٬همین فحاشی ها و لات و لمپن بازی هایی است که با خانواده هایتان انجام میدهید؟ قطع به یقین محصول انقلاب پوشالی مریم هم چیزی نیست جز بی ادبی و لمپنیزمی که خاص فرقه رجوی است!
الف عباسی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا