انجمن نجات خوزستان

عرض تسلیت اعضای انجمن نجات خوزستان به آقای سعید علویان

آقای سید سعید علویان ازخانواده های فعال مرتبط با انجمن نجات شعبه خوزستان است که همواره برای نجات برادرش هادی از دام فرقه رجوی درتلاش است. وی متاسفانه این روزها درغم ازدست دادن پدر بزگوارشان آقای سید راضی علویان بسر می برد. به همین منظوردرمورخه 15/6/95 اعضای انجمن نجات شعبه خوزستان به همراه تعدادی دیگر ازخانواده های اسیران دربند فرقه مرتبط با انجمن نجات ازشهرهای خرمشهر، آبادان و اهواز به منظور عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده آقای علویان درمنزل وی واقع درشهرستان خرمشهر حاضر شدند. در این دیدار ابتدا برای شادی روح پدرگرامی و رنجدیده آقای علویان از سوی حاضرین سوره فاتحه قرائت شد.بعد ازآن مسئول انجمن نجات شعبه خوزستان ابتدا درگذشت پدرآقای سعید علویان را به وی و خانواده محترمش تسلیت گفت و ادامه داد به حق که همه  پدرومادران اسیران دربند فرقه جنایتکاررجوی را بعنوان قربانیان فراموش شده نام نهاده اند چراکه آنها تا کنون بنابه دلایل سیاسی موفق نشدند توجه جامعه جهانی را نسبت به ظلم وستمی که ازناحیه فرقه جنایتکار رجوی متحمل شده اند به خود جلب کنند.وی ادامه داد البته برای همه روشن است که نهادهای بین المللی وارگانهای به اصطلاح حقوق بشری وبخصوص نهادهایی که موضوع فرقه را دنبال می کنند درجریان این مسئله هستند که فرقه رجوی سالهاست بدیهی ترین حقوق انسانی اعضای خود را نقض می کند وازطرف دیگر  نمایندگان نهادهای مذکور بارها ازنزدیک شاهد این بودند که سرکردگان فرقه تروریستی رجوی نه تنها به خواسته های به حق خانواده های اسیران مبنی براجازه ملاقات با عزیزانشان پاسخی ندادند  بلکه همواره وقتی همین پدران ومادران رنجدیده جلوی کمپ های فرقه برای کسب اطلاع ازسرنوشت فرزندانشان  تجمع می کردند بدترین و زشت ترین  برخوردهای ضد انسانی اعم ازسنگ پرانی وتهمت زدن با آنها را داشتند اما متاسفانه تاکنون بدلیل مسائل سیاسی وبند وبست های خائنانه فرقه با برخی محافل غربی وآمریکایی نه تنها سکوت بلکه حتی یک بارهم برای محکوم کردن رفتارهای ضدانسانی فرقه رجوی با خانواده های اسیران اقدامی نکردند. اما من معتقدم که با وجود همه ناملایمات وعدم توجه به پیگیری خواسته های به حق خانواده های اسیران دربند فرقه ازسوی نهادهای بین المللی وبه اصطلاح حقوق بشری خانواده های اسیران دربند فرقه و بخصوص مادروپدران رنجدیده آنها با تلاش و پیگیریهای مستمری که  طی این سالها داشتند علاوه براینکه توانستند به چشم انداز روشنی ازآزادی عزیزانشان دست یابند بخوبی ماهیت تروریستی وضد انسانی فرقه را برای افکارعمومی اثبات وباعث شدند که روزبه روزاین فرقه به سمت فروپاشی کامل و قرارگرفتن درقهر زباله دان تاریخ هدایت شود که تشبثات وسوزوگدازهای هیستریک سران فرقه علیه خانواده های اسیران واعضای جداشده گویای همین حقیقت است. مسئول انجمن نجات  درپایان گفت البته همه خانواده های اسیران همواره تاکید دارند که انتقال اسیران به خارج ازعراق یکی ازخواسته های آنها بوده وخواسته آنها تنها با آزادی کامل عزیزانشان ازقید وبند فرقه منفور رجوی تکمیل خواهد شد وبه همین دلیل است که علیرغم انتقال بخش عمده ای از اسیران به آلبانی خانواده های آنها  همچنان به تلاش و پیگیرهای خود ادامه می دهند.بهرحال امیدوارم که با چنین تلاش فروپاشی کامل فرقه وآزادی کامل تمامی اسیران دربند آن هرچه زودترمحقق شود تا روح پدرومادرهمه اسیرانی که به رحمت خدا رفتند بیشتر شاد وچشم ودل پدرومادرانی که درقید حیات هستند به آزادی عزیزانشان روشن شود.آمین
آقای سعید علویان نیزازحضور اعضای انجمن نجات ودیگرخانواده های اسیران دربند فرقه درمنزلش وابرازهمدردی آنها با خود وخانواده اش تشکر وقدردانی کرد وگفت حقیقتا ازاینکه می بینم درهمه زمینه ها بین خانواده ها اتحاد وهمدلی وجود دارد وازطرف حسن توجهی که انجمن نجات به مسائل خانواده ها دارد خوشحال هستم چون می دانم همین همدلی هاست که  مارا به آزادی کامل همه عزیزان اسیرمان درگروه منفور رجوی امیدوارمی کند.واقعا پدرمن هم ازبابت دوری وبی خبری ازفرزندش سختی ورنج زیادی کشید که یقین دارم خداوند بزرگ رجوی جنایتکاررا بخاطراین ظلم وستمی که او به پدرمن و ایضا دیگر پدرومادران اعضای اسیرش روا داشته بدجوری کیفرخواهد داد.امیدوارم که با آزادی همه کسانی که گرفتاررجوی شیاد هستند دل پدرومادروخانواده های آنها شاد شود.یکباردیگرازهمه شما بخاطر ابرازهمدردی وحضورتان درمنزلمان تشکر وقدردانی می کنم.درپایان برای شادی روح پدر از دست رفته آقای علویان سوره فاتحه قرائت شد.
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا