انجمن نجات خوزستان

دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده امیر حزبه پور از اسیران دربند فرقه

مورخه 22/9/95 اعضای انجمن نجات شعبه خوزستان درشهر اهواز با خانواده امیرحزبه پور ازاسیران دربند فرقه رجوی دیدارکردند.

دراین دیدار که پدر، مادر و برادران امیر حضور داشتند اعضای انجمن خوزستان گزارش کاملی ازشرایط فعلی امیرحزبه پور به همراه دیگراسیران دربند فرقه ساکن درکشور آلبانی وهمچنین گزارشی از تشبثات مذبوحانه سران فرقه برای ادامه اسارت اعضا خود درفرقه را به اطلاع این خانواده چشم انتظار رساندند.

دراین دیدار ابتدا عادل برادرامیرگفت ازآمدن شما به منزلمان بسیارخوشحال شدیم.ما منبع دیگری به جزانجمن نجات برای کسب خبر ازبرادراسیرمان نداریم واقعا ازشما اعضای انجمن نجات هم بسیارممنون هستیم که برای ما خانواده ها زحمت می کشید ومرتب ما را درجریان وضعیت عزیزانمان قرارمی دهید.مادروپدرامیرلحظه ای به یاد فرزنداسیران گریه کرده وگفتند واقعا نمی دانیم آیا عمر ما باقی می ماند که بتوانیم دوباره فرزندمان را ببینیم؟! پدرامیرکه اخیرا چشمانش را عمل کرده بود گفت من با این سن و سالم چندباربه عراق و پشت درب زندانی که پسرم درآنجا بود رفتم اما یکبارهم نه تنها مسئولین آنجا به من اجازه ملاقات با پسرم ندادند بلکه با کمال پررویی سنگ وفحش بود که نثارم کردند! عادل برادرامیرادامه داد پدرومادرم خیلی دراین سالیان اذیت شدند مادرم که شب وروز گریه می کند ما هم که واقعا نمی دانیم چکارکنیم وضعیت مالی ما هم به گونه ای نیست که بتوانیم برای دیدن اوبه آلبانی برویم.بنابراین خدا کند که برادرمان الان درآلبانی به خودش بیآید وبتواند راه خودش را ازگروه رجوی جدا وحداقل برود برای خودش زندگی جدیدی تشکیل دهد ودوم اینکه با ما هم تماس بگیرد تا بعد ازسالیان حداقل کمی پدرومادرم آرامش خیال پیدا کنند.

درپایان این دیداراعضای انجمن ضمن تشکر ازمهمان نوازی خانواده امیرحزبه پورگفتند امیدواریم که تمامی اعضای اسیر ازفرصت آلبانی بتوانند استفاده کنند تا بخودشان آمده ومسیرجدید اما بدون فرقه رجوی برای خود انتخاب کنند. ولی چون امثال فرزند شما هنوز بلحاظ ذهنی اسیر فرقه رجوی هستند بنابراین می بایست تمامی خانواده های آنها وهمچنین ما بعنوان اعضای انجمن نجات به تلاش وپیگیریهای خودمان برای افشای ماهیت فرقه درراستای نجات اسیران دربند آن ادامه دهیم.که تمامی اعضای خانواده امیر براین مسئله تاکید کرده و گفتند قطعا ما دست ازتلاش برای نجات عزیزمان برنخواهیم داشت.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا