روشنگری درخصوص شعار هزار اشرف رجوی از زبان یک جداشده جدید

می دانید که بعد از تخلیه اشرف آخرین دژ دیکتاتور رجوی و شکست تمام بلف های او از جمله”کوه ها از جا بجنبند اشرف ازجا نجنبد” و”اشرف ناموس مجاهد خلق است” و… رجوی بلف هزار اشرف وشعارهای توخالی حول این مطلب عنوان کرده است.
حال یک عضو جداشده مختصری روشنگری دراین مورد کرده که باهم به آن می پردازیم.
این عضو با سابقه می گوید رجوی چندی قبل از تخلیه اشرف گفته بود اشرف را با تحویل سلاح مقایسه کنید (خلع سلاح) سلاح را دادیم نیرو را حفظ کردیم اشرف را هم می دهیم نیرو راحفظ می کنیم. اشرف را به ذهن وضمیر خود ببرید واز آن هزارتا کپی کنید وداشته باشید.
می گویند رجوی گفته اشرف خاک وسنگ وبلوک وسیم خاردار است واصلا از قبل هم زندان قلعه ای سپاه دوم عراق بود که تحویلش گرفتیم حالا آنرا رها می کنیم اما آنرا به ذهن می سپاریم (درواقع رجوی دریک تناقض قبلأ گفته بود اشرف پایگاه وسفارت وخانه مجاهدین درعراق بعد از سرنگونی خواهد بود)
رجوی طبق اظهارات این عضو جداشده گفته مانیروهای زیادی دراقصا نقاط عراق شهید دادیم اکنون شاید اسم وقیافه وحتی جای کشته شدن وقبر آنها را ندانیم وشاید هم اگر کشته نمی شدند جدا می شدند وبه ضد ما تبدیل می شدند اما چون کشته شدند اکنون لیست آنها وخون آنها به درد ما می خورد (یا اگر زنده بودند به درد ما نمی خوردند) اینگونه رجوی خواسته بگوید اشرف دیگر به دردش نمی خورد ودرواقع نداشتنش بهتر ازخواستنش است.
رجوی گفته لیست شهدایی که دارید شمارا در بسیج های سالیانه ودرمالی اجتماعی این همه سال در اروپا(گدایی) کمک کرده وذی قیمت بوده.اما اگر شما زنده ها را می بردید بازار اروپا ریالی به من نمی دادند.
مقایسه دو دوتا چهارتای رجوی روی نیرو ومقر وقرارگاه ومادی کردن آنها واستفاده از آن به نرخ روز درهیچ ایدئولوژی غیر از ذهن بیمار رجوی جای ندارد.
حال سئوال این است چرا یک روز رجوی به نیروهایش امر می کند برای حفظ حتی یک متر اشرف ده ها نفر خود را زیر نفربر و خودروهای زرهی ارتش عراق ببرند و نفله شوند و روز بعد کل اشرف بی ارزش و زندان سپاه دوم صدام می شود و بایستی از آنجا بروند و چگونه آدم های زنده برای رجوی ارزشی نداشته و فقط لیست کشته ها و خون آنهاست که برای معامله روی آنها به درد رجوی می خورد؟

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا