فرقه تروریستی رجوی و کارگاه بی بازده در خارج از کشور

وقتی به فعالیت های نیروهای جیره خوار فرقه تروریستی رجوی در خارج از کشور دقت کنیم در می یابیم که سران فرقه رجوی تعدادی از افراد بیکار را در کشورهای مختلف جمع کرده و با دادن پول هر روز آنان را در خیابانهای اروپا سر کار گذاشته است.
البته این کار خوب است و مانند کارگاهی است که کارگر دارد ولی بازده ای ندارد. افراد خارج کشور برای گذران زندگی و گرفتن پول سری به خیابان ها زده و بعد از چند ساعت شکلک در آوردن پولهای خود را از فرقه تروریستی رجوی دریافت می کنند. البته در این مورد می توان به نمونه های اشرف اشاره نمود بعد از سرنگونی صدام فرقه رجوی تعدادی افراد عراقی را اجیر کرده و با دادن پول خط کاریشان را پیش می بردند. وظیفه این افراد این بود هر چقدر تعداد بیشتری می توانستند برای مراسم های مسخره اشرف جمع کنند پول بیشتری دریافت می کردند. البته سهم شیوخ و عوامل خاص فرقه رجوی بسیار بیشتر از دیگران بود. این افراد کاری نداشته و فقط کارشان دریافت پول و آوردن نفر به اشرف بود اکنون می توان نمونه آن را در اروپا مشاهده کرد که نفرات به عنوان کارگر هر روز در خیابانهای پلاس بوده و با تکان دادن چند پلاکارد دم ظهر پول خود را دریافت می کنند و باید به رجوی تبریک گفت که حداقل از تعداد بیکاران اروپا کاسته است.
به همین خاطر است که می توان نام فرقه در خار ج از کشور را به نام بنگاه و یا کارگاه بی بازده نامید که جز شعار دادن و حرف زدن، افرادش کار دیگری بلد نیستند.
فرقه تروریستی رجوی که سابقه زیادی در بافتن اراجیف دارد اکنون این کار را در اروپا دنبال می کند. وقتی ما از شرکت نیروهای حقوق بگیر فرقه رجوی در متینگ های خیابانی اروپا حرف می زنیم منظور تعداد اندک آنان نیست بلکه مقدار پولی است که آنان دریافت می کنند در حالیکه در زمان گذشته در اشرف گفته می شد ما در اروپا گدایی می کنیم اکنون معلوم می شود که منظور گدایی کردن گرفتن پول از سازمانهای جاسوسی و کشورهای مرتجع عربی می باشد. مریم قجر تا کی سعی دارد به این بازی کثیف و کشاندن ایرانی ها مقیم خارج از کشور به خیابانها ادامه دهد؟ بهتر است نام فرقه تروریستی رجوی را به یک بنگاه بدون بازده تغییر داد که جز گفتن دروغ و توهین کردن به دیگران و پر کردن شکم جنایت کاران کار دیگری بلد نیستند و در این میان نیز مریم قجر داعشی با برگزاری مراسم های مختلف و پوشیدن لباسهای رنگارنگ و عمل جراحی صورت فکر می کند می تواند در اندازه های یک رئیس جمهور!! خودش را مطرح کند.
به مریم قجر داعشی باید گفت کدامیک از حرفهایتان را باور کنیم گدایی کردن برای پول را یا پرکردن شکم جنایت کاران غربی و زیبا کردن خودت را؟ تشکیلات رجوی از بس در منجلاب فریبکاری و حقه بازی غرق شده است که دیگر راه بازگشتی برایش متصور نیست.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا