مریم رجوی

بلند کردن پرچم عاشورا قبلا ًدر آغوش صدام و اکنون در آغوش غرب

مریم قجر این بار مراسم عاشورای حسینی!!! را در کشور آلبانی برگزار نمود وی با گفتن اراجیفی خود و گروه و شوهر در خاک فرو رفته اش را با استغفار به پیروان امام حسین (ع) چسبانده و مدعی آن شد که راه آنان را دنبال می کند!!!.و به تکرار شعارهای هر ساله خود در مورد قیام عاشورا پرداخت و مدعی راه آنان شد.
سئوال این است آیا به واقع مریم قجر اصلاً مسلمان می باشد؟ و آیا ادعای وی در مورد مسلمان بودنش کشک و پوشال نیست؟ آیا عملکرد وی نشانی از مسلمانی دارد؟
اگر به حرف های بی سروته ای که مریم قجر در عاشورا امسال نشخوار نموده دقت کنیم، همه اش سرکاری و بیشتر برای نگهداشتن افراد در مناسباتش بوده و سعی دارد از احساسات اعضای خود نهایت سوء استفاده نموده و نگون بختان را هم چنان به این امر واقف کند که اگر جدا شوید خیانت کردید.
تکان دادن پرچم سبز نشان از مسلمانی فرقه تروریستی رجوی ندارد. عملکرد هر فرد در سخن گفتن از امام حسین (ع) شاخص است البته عملکرد مریم قجر و رجوی تروریست در این زمینه عملکردشان مشعشع می باشد!!! و هر کجا که بر روی عملکرد شما منادیان جهل و جنایت انگشت گذاشته شد تاریکی و خیانت به امام حسین (ع) است.
اگر مریم قجر با استغفار خودش را به بانوی بزرگ کربلا می چسباند و تجدید عهد می کند بهتر بود قدری از کثافت کاری که در رقص رهایی و قبل از آن که برای مسعود انجام می داده سخن بگوید؟.
رجوی تروریست هیچ وقت به امام حسین (ع) و مسلمانی اعتقادی نداشته و در ذهن پوک به دنبالش بوده قدرت طلبی صرف و برای رسیدن به این هدف حاضر شد دست به هر جنایت و خیانت و وطن فروشی علیه مردم کشورش بزند.
وقتی مریم قجر با استغفار از امام حسین (ع) از مسعود حرف می زند: که آنان نه شرایط نه زمان و نه مکان نمی تواند از مبارزه و فداکاری یک نیروی آرمانخواه جلوگیری کند و…
اگر مریم قجر منظورش دم تکان دادن برای غرب و شیوخ مرتجع عربی نشانه فداکاری یک نیروی آرمانخواه می باشد پیشکش خودتان.
تمام حرفهای مریم قجر شعار و نشخوار سالیان گذشته است اگر راست می گوئید اولین چیز که در اسلام به آن تاکید شده احترام به پدر و مادر می باشد که شما در اولین گام آن را قبول نداشته و خانواده را کانون فساد می دانید.
مگر در دین اسلام بر استواری خانواده و احترام به همدیگر تاکید نشده است؟چرا رجوی اسلام ستیز همه گفته های پیامبر (ص) را قبول ندارد؟ وقتی مریم قجر و اعوان و انصارش از اسلام ادعایی خودشان حرف می زنند ما را به یاد اسلامی که اکنون داعش های تروریست مبلغ آن می باشند می اندازد. اگر قدری بخواهیم به دورن مناسبات فرقه رجوی بپردازیم در خواهیم یافت که اسلام رجوی هیچگونه تفاوتی با اسلام داعشی نداشته و حتی در بعضی از موارد مرتجع تر از آنان نیز می باشد.
دوران شعار دادن و حرافی گذشته است حرفهای بی سروته مریم قجر بیشتر مصرف داخلی داشته تا آن نگون بختان هم چنان در غار ناآگاهی و جهل مطلق بمانند و مسئولینش با گرفتن پرچمی از رنگ سبز و یا قرمز خودی نشان داده و بعد از مراسم خودشان را در آغوش جنگ طلبان غربی ضد اسلام بندازند و هم چنان به مزدوری و خیانت علیه مردم ایران ادامه دهند.
حال در سرفصل عاشورایی دیگر باید به جنایت کارانی که نام امام حسین (ع) را برای مفت خوری و خیانت و خراب کردن نام اسلام یدک می کشند گفت که مردم ایران با توجه ب شناختی که از فرقه دارند دیگر پشیزی برای شما و اربابان ضد اسلام تان قائل نیستند و همانگونه که در آغوش صدام معدوم پرچم سرخ بلند نمودید اینبار در آغوش غرب و مرتجعان عربی بلند کرده و این ثمره خون امام حسین (ع) است که اجازه نداد شما جانیان از گندم ری بخورید.
شما همانند بوزینگانی هستید که از منابر پیامبر (ص) بالا رفته و دست به نابودی اسلام می زنید و این کار برای شما ننگ نیست و به آن افتخار می کنید.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا