مریم رجوی

تناقض حرف تا عمل مریم رجوی

فرقه تروریستی رجوی همواره دین اسلام ومکتب حسینی را براساس منافع فرقه ای خود تعبیر و تفسیرکرده است اما در واقع ماهیت وعملکرد این فرقه با دین اسلام و آئین و مرام امام حسین (ع) درتناقض آشکار است که با یک بررسی اجمالی از کارنامه سراسر ضد انسانی و اسلامی این فرقه می توان پی به این واقعیت برد. برای اثبات این مسئله می خواهم به یک مورد از تناقض حرف تا عمل این فرقه اشاره کنم.مریم رجوی که درس شیادی را نزد همسر مفقود الاثرش خوب پاس کرده با کمال وقاحت درسخنرانی امسال خود به مناسبت ایام محرم درجمع اعضای فرقه اش تحت عنوان مناجات با امام حسین گفت: بارها و بارها درسازمان چراغ ها برروی مجاهدان راه تو خاموش شد اما آنها هر بار برعهد و پیمان خود استوار ماندند! که باید گفت این یک دروغ بزرگ است زیرا تاجائیکه ما به یاد داریم اولا این رجوی بود که درسرفصل های حساس از جمله 30 خرداد سال 60، جنگ اول و دوم آمریکا وعراق چراغ ها را فقط برای خودش خاموش و فرار را برقرار بر سرعهد وپیمانش ترجیح داد ولی درمورد اعضا هیچگاه نه تنها درسرفصل های مختلف چراغ ها را خاموش نکرد بلکه هربار برگه های به اصطلاح سوگند نامه ماندن درفرقه تا سرنگونی را در بین آنها پخش و با تهدید آنها را مجبور به امضا کردن آن می کرد و وای به حال کسی که سرپیچی وسوگند نامه را امضاء نمی کرد! ترتیب دادن نشست های سرکوب و رعب انگیز جمعی برای وی، قرنطینه کردن در زندان انفرادی فرقه به همراه برخورد های تحقیرآمیز و در نهایت فرستادن به زندان مخوف ابوغریب درانتظارش بود و در مواردی هم همچون علی نقی حدادی (فرمانده کمال) در بیابانهای عراق به طرز مشکوکی سربه نیست می شد که کسی ازآن با خبر نمی شد.
وامروزه بعد از اخراج فرقه از کشور عراق و استقرار در یک کشور آزاد مریم رجوی درحالی باز به تکرار دروغ های خود درمورد خاموش کردن چراغ ها درفرقه اش برروی اعضا اشاره کرد که به گواهی اعضایی که از بند فرقه نجات یافتند سرکردگان باز به روال سابق برای اعضای خواهان جدایی نشست های سرکوب می گذارند، آنها را تهدید به عدم پرداخت مستمری می کنند ومی ترسانند که در دام باندهای مافیایی درآلبانی افتند ودرصورتی که به جدایی خود اصرار بورزند بیش ازیک ماه آنها را درقرنطینه نگاه می دارند ودرنهایت آنها را تهدید می کنند که دربیرون حق افشاگری علیه فرقه ندارند.
بنابراین مریم رجوی با سوء استفاده ایام ماه محرم دیگر نمی تواند ماهیت ضدانسانی فرقه خود را تحت پوش ارزش های انسانی وعقیدتی آن بپوشاند.آن را که دردرمکتب امام حسین (ع) یافت نمی شود دروغ ونیزنگ وفریب است وهرچه هست صدق،فدا،راستگویی وآزادگی است.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا