گفتگوی ویژه با آقای پوراحمد حول حوادث اخیر و حواشی آن

کشاورز: با سلام وخسته نباشید خدمت شما آقای پوراحمد خواستم تحلیل شما حول حوادث اخیر و حواشی آن را بفرمایید.
پوراحمد: خواهش میکنم. منهم با آرزوی بهترینها خدمت شما ومخاطبانم سلام وعرض ادب دارم. حوادثی که دردوهفته اخیردربرخی ازنقاط سرزمینم ایران اتفاق افتاده هرچند با پس ماند وعوارض تلخ وناگوار؛ با ورود ملت فیهم ایران تمام وکمال جمع شد وسروسامان گرفت واوضاع به روال معمول خود چرخید ودشمنان ومعاندان درکمین ؛ مایوسانه درجای خود نشستند وخفه خون گرفتند.


صورت مساله این بود که بواسطه گریبانگیر بودن مردم با تورم و گرانی وانبوه مشکلات معیشتی؛ اعتراضات واجتماعاتی دریک فضای دمکراتیک وبازاجتماعی صورت گرفت تا ازبرای حل وفصل آن به گوش مسولین ودست اندرکاران مملکتی برسد. ولیکن برحسب انتظار و روال معمول شماری اندک ازفرصت طلبان داخلی که طبعا ازخارج ازمرزهدایت وکنترل وتغذیه میشوند به صحنه آمدند وخواستند که با ساختارشکنی درسوء استفاده ازفضای موجود وحضورمردم درصحنه ی اعتراضات ومطالبات مشروع وبحق شان ؛ آنرا به صحنه مطلوب جاه طلبانه خویش یعنی اغتشاش وخشونت وهرج ومرج سوق بدهند که متاسفانه دراثرغفلتی که بوجود آمد موقت ودرکوتاه مدت موفق هم شدند وخسارات وهزینه هایی را هم ازجیب مردم وامکانات مردم گرفتند.
همچنانکه مطلعید کلمات وعبارات درفرهنگ وادبیات غنی فارسی معنا وبارخودش را دارد ولیکن دشمنان ملت ایران خاصه رجویها از”عبارات” نیزآنجا که منعفت داشته باشند به سرقت می برند وازآن بهره برداری دجالگرانه میکنند. بعنوان مثال خدمت تا عرض کنم که متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی درمقطع بهمن ماه 1357 علیه شاه ملعون ودیکتاتورکه پایش با خون 70 هزارشهید آبیاری شد وبه بلوغ وپیروزی رسید ؛ درهیچ نوشتاری ازفرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق یافت نمیشود که برغم سرنگونی دیکتاتوری شاه ؛ ازآن بعنوان” انقلاب” یادکرده باشند وبگویند که جابجایی وتحولی شگرف ازنوع انقلاب ودگرگونی شکل گرفته است بلکه همواره ازآن بعنوان”قیام” یاد کردند وتاکنون نیزبه صراحت روی کلمه قیام ونه انقلاب تاکید میکنند والبته که هدف خاص خودشان را دنبال میکنند.
اما ملاحظه می فرمایید که هم اکنون آن دایناسورها وبوزینه گان ؛ اجتماعات مردمی دراحقاق حقوق معیشتی شان را” قیام وانقلاب” قلمداد میکنند ودجالگرایانه وانمود میکنند که فرماندهی وهدایت آنرا نیزبعهده دارند. ازرجویهای مردم ستیز که بگذریم صاحبان قدرت مغلوب ازجمله دم ودنبالچه حکومت شاهی اززنک پیروفرتوت فرح پهلوی وفرزندش نیم پهلوی گرفته وحتی بنی صدرکه به قطع ویقین ازحمایت بیگانگان خاصه امریکا برخوردارهستند ؛ ازسوراخ وپناهگاه عنکبوتی خویش بیرون خزیدند وداعیه قیام وانقلاب درایران را دارند واینکه گویا میتوانند دیگربارشانسی درصحنه سیاسی ایران برای رسیدن به قدرت داشته باشند وازاین بابت کلی هم شور و ذوق کردند.
دراین وانفسا رجویها هرچند با تاخیر؛ خواستند که بیش ازهمه داعیه رهبری داشته باشند رفتند ومنتسب به شخص رجوی تاکنون 5 پیام مضحک وخنده دارسیاه کردند ودرسایت هایشان انعکاس دادند شاید که بتوانند کسانی هرچند اندک را بفریبند که سازمان مجاهدین با رهبری مسعود رجوی هنوززنده است ودرمعادلات ایران جایی دارند!
لابد شما ومخاطبانم وتمام ایرانیان گرامی با گواهی فیلم ها وعکسهای موجود ومنتشره ازاعتراضات مردمی با وجود عناصرفرصت طلب درآن ؛ ولو یک پوستروتراکت ویک شعاریافت نمی کنید که کسی ازآن جماعت بخواهد ازسلطنت طلبهای مغلوب ومتواری خاصه ازمجاهدین وشخص مریم ومسعود رجوی یاد وحمایت کند بلکه بالعکس درکنارشعارهای بحق معیشتی خود دایم با دشمنان ملت ایران ازجمله رجویها موضع داشتند وانزجارخودشان را نشان دادند وبه عیان گفتند مریم رجوی تویکی خفه. به نیم پهلوی و مادر پیر و فرتوتش گفتند توهم خفه. یعنی ملت ایران با تجارب غنی وپرهزینه خود میدانند که چه میخواهند وچه نمی خواهند وبا قاطعیت ابرازکردند که درحوزه استمراروبقاء همین نظام موجود میخواهند که اصلاحاتی بشود ومشکلات عدیده معیشتی شهروندان که هرکشوری لاجرم مبتلا به آن هست مرتفع ورفع ورجوع بشود.
پس به عیان می بینید که دراین داستان ودرقضایای دوهفته گذشته که الحمدالله با ورود مردم به صحنه ؛ مهرپایان به آن داده شد وملاحظه می فرمایید نه انقلابی درکاربود ونه قیام ونه ساختارشکنی ونه خیزش وآنچه که بتوسط بیگانگان خاصه رجویها با هیاهوبه تصویرکشیده شد؛ سرابی بیش نبود.
درخاتمه عرایضم ازمسولین دست اندرکار انتظار دارم بیش ازپیش به مشکلات عدیده معیشتی مردمان فهیم ونوعدوست کشورم توجه ویژه مبذول داشته واقدامات مقتضی همچنانکه قول مساعد آنرا دادند ؛ بعمل آورند تا دیگرباربهانه به دست دشمنان ایران وایرانی داده نشود.

مطالب مرتبط:
به” قاره ایران” نگاه چپ ممنوع
غبار زدایی فتنه سال 88 با بصیرت ملت ایران

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا