کشورها

تروریسم را چه در لباس داعش و چه در لباس مجاهدین محکوم می کنیم

آقای امانوئل ماکرون رئیس جمهورمحترم فرانسه
ما شماری ازخانواده های دردمند وچشم انتظاراعضای نگون بخت جماعت تروریستی رجوی خدمت شما سلام وعرض ادب داریم.
با اطلاع ازحادثه تروریستی ناگوار دیروز در فرانسه که منجر به کشته شدن دستکم یکنفر و جراحات شماری ازهموطنان شما شده است ؛ عمیقا متاثر شدیم و تروریسم را چه با سلاح سرد وچه با سلاح گرم و چه درلباس داعش و داعش گونه دیگری از جمله فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق را قاطعانه محکوم میکنیم ودرخصوص واقعه تاسفبار دیروز به شما وخانواده های قربانیان حادثه، ضمن اعلام همدردی عرض تسلیت داریم.

آقای رئیس جمهور
همچنانکه مستحضرهستید ناآرامی وعدم امنیت عمومی و عنصر پلید تروریسم در دنیا بیداد میکند و جان بیشمار از آسیب دیدگان از خشونت را به کام مرگ و نیستی می فرستد. طوریکه اعمال تروریستی پی درپی درنقاط مختلف جهان ازجمله فرانسه که کانون ومهد آزادی قلمداد میشود را فرا گرفته است که البته جای بسی تاسف و نگرانی است.
نگرانی بیشترازاین بابت است که هنوز از جانب دولتمردان دنیا منجمله شخص شما، قاعده غلطی حکمفرماست که”تروریسم خوب وبد دارد”.
شخص شما با اعتقاد به این قاعده غلط و ویرانگر و تروریسم پرور، فرقه تروریستی رجوی با مدیریت مریم رجوی را درقلب فرانسه جای دادید ومورد حمایت قرارمیدهید وخواسته یا ناخواسته زمینه به انجام رساندن اهداف تروریستی علیه هموطنانم در کشور آلبانی را فراهم می کنید.
آقای رئیس جمهور
درحال حاضراساس نیروهای سازمان تروریستی رجوی درآلبانی مستقر و تحت کنترل ومغزشویی برای انجام ماموریت های محوله ازجانب مریم رجوی هستند که با ایجاد بحران بتوانند رضایت امریکا وآل سعود وصهیونیسم را جلب کرده، شاید که درتجاوز نظامی احتمالی علیه ایران وایرانی، به نان ونوایی برسند و برمسند حکومت که سالیان عقده آنر دارند قراربگیرند.
آقای رئیس جمهور
بی گمان نه تنها خاورمیانه وآسیا بلکه اروپا ودیگرقاره های جهان از خطروآسیب تروریسم مبری واستثناء نخواهند ماند وضرورت ایجاد امنیت جهانی حکم میکند که بالاتفاق علیه تروریسم که خوب وبد ندارد، اقدام جدی وعملی داشته باشیم.
دراین وانفسا آنچه که برایمان بعنوان خانواده های اعضای گرفتار در فرقه تروریستی رجوی نگران کننده است این است که مریم رجوی با اعضای خشن مانند مهدی ابریشمچی برآنند که اعضای ناراضی وجداشده خود درآلبانی را آماج تروریسم قرار بدهد وازصحنه حذف کند وجای تاسف دراین است که مرکزفرماندهی فرقه تروریستی رجوی درفرانسه قراردارد وهمه چیز ازآنجا هدایت وکنترل میشود.
آقای رئیس جمهور
بعنوان شماری ازآسیب دیدگان ازخشونت وتروریسم رجوی از استان گیلان واقصی نقاط ایران ازشما قاطعیت وجدیت بیشتری درمقابله با تروریسم خاصه تروریسم رجوی مستقر درفرانسه که جان عزیزان اسیرمان دراسارتگاه موسوم به اشرف 3 درآلبانی را شدیدا به مخاطره انداخته است ؛ انتظار می کشیم وخواهان آن هستیم که تروریست های جانی داعش گونه را از کشورمستقل وصلح طلب فرانسه خارج کنید ویا اینکه دریک عمل انسانی وبشردوستانه وضد تروریستی، آنان را به ملت ایران وعدالت بسپارید.
با آرزوی اضمحلال ومحو تروریسم دراقصی نقاط جهان وظهورامنیت جهانی
شماری ازخانواده های اعضای گرفتار در فرقه بدنام وتروریستی رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا