وقتی فرقه تروریستی رجوی از قاتلان حمایت می کند

بعد از اعلام حکم قصاص برای محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران، دستگاه تبلیغاتی مریم قجر دست به کار شد تا اندر باب این مسئله که محمد ثلاث نباید اعدام شود جار و جنجال به راه انداخته و اطلاعیه و فراخوان صادر نمود.

البته این اولین بار نیست که گروه تروریستی رجوی در این گونه موارد مجبور به موضعگیری می شود بطور مثال وقتی ریگی تروریست همکار رجوی جنایتکار در ایران دستگیر شد سران فرقه رجوی جار و جنجال به راه انداختن مبنی بر اینکه او تروریست نیست و قاتل به حساب نمی آید و به حساب آنان آزادیخواه محسوب می شود. البته ریگی همان کسی بود که در قتل های زیادی در داخل کشور در منطقه بلوچستان نقش مستقیم داشته است.

اکنون نوبت به محمد ثلاث رسیده است که سعی دارند از یک قاتل که خودش اعتراف نموده او را بی گناه جلوه دهند. برای مریم قجر که دستور قتل سربازان ایرانی را در مرز ایران صادر می کرده قتل چند مامور نیروی انتظامی توسط محمد ثلاث نیز مشروح می باشد.

سئوال این است که آیا اگر حکومت شما بود چگونه این افراد را محاکمه می کردید؟ آیا اصلاً به حکم قصاص اعتقاد دارید؟ آیا در نوع حکومت انتخابی شما این گونه افراد باید بی گناه محسوب شوند؟ آیا به نظر شما این قاتل باید آزاد می شد؟ البته این بازی و جار و جنجال به راه انداختن فقط برای عوامفریبی است چون وقتی فردی قتلی انجام می دهد که آگاهانه بوده و اعتراف نموده طبق قانون شرع، خانواده مقتول می توانند درخواست حکم قصاص کنند و در این مورد هم این گونه بوده است.

نمونه آوردن از وکیل متهم مبنی بر قانونی نبودن محاکمه و یا اینکه زیر فشار اعتراف نموده و یا بهانه هایی از این قبیل فقط برای حقه بازی است مگر خود محمد ثلاث در دادگاه اقرار نکرده بود که اگر تعداد بیشتری هم کشته می شدند برایم مهم نبود من بر طبق وظیفه ای که داشتم عمل نمودم. اکنون که حکم جدی شده یکباره رجوی فریبکار به یاد قانون و دفاع از قاتل چند مامور نیروی انتظامی می افتد و این گونه وانمود می کند که شهادت ماموران نیروی انتظامی حق شان بوده است.

اگر قرار است مریم قجر به دفاع از حکم قصاص محمد ثلاث بپردازد بهتر نبود اشاره ای به شکنجه هایی که توسط عوامل وی در زندانهای سازمان در اشرف و دبس کرکوک می کردند می نمود؟ وقتی زن قاتلی مانند مریم قجر دستور کشتن سربازان ایرانی در جنگ علیه عراق را صادر می کند برایش خوشایند است که چند مامور نیروی انتظامی هم کشته شوند. بهتر نبود سران جنایتکار فرقه تروریستی رجوی اشاره ای به قتل افرادی که زیر شکنجه جنایت کاران در سازمان کشته شدند می کرد؟ بهتر نبود اشاره ای هم به دستور و تهدید به مرگ کردن نفرات جدا شده توسط رجوی می کرد؟ فرقه ای که نیاز مطرح شدنش را به حکم قصاص افرادی مانند محمد ثلاث می بیند همان بهتر که این قاتلان به شما کمک کنند.

هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا