ماشین تبلیغاتی مجاهدین

فعلا میوه ی تلخ” ویلپنت” های سالیان قبل را میل کنید

بچه مرشد معروف رجوی (محمد قرائی) بازهم بکار باند رجوی آمده تا ازنظر کوته بین خود، اوضاع بد کشور را تفسیرکرده و از آن نتیجه بگیرد که شرکت در کارناوال مسخره ای که قرار است مریم ترتیب آن را در سالنی بنام ویلپنت درحومه ی پاریس براه اندازد، امری ملی، مردمی وتاریخ ساز؟! است و…
بعداز توضیحاتی که این غلام حلقه بگوش رجوی برای اقناع ما میدهد، گفتارش را چنین پایان میدهد:
” در این شرایط حساس و خطیر است که به میتینگ تاریخی و تعیین کننده کهکشان امسال در پاریس نزدیک و نزدیکتر میشویم. «تعیین کننده» بخاطر آنچه شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی به ما میگوید. به مجموعه دلایل نوشته و نانوشته در بالا، ولی‌فقیه و دولتش در روند آخر مبارزه نفس گیر بین مردم و مقاومت به نفس نفس افتاده اند. بقول قدما کار را آن کرد که تمام کرد. «تاریخی» خواهد بود اگرتک تک ما به وظیفه ملی و میهنی خویش قیام کنیم و کاری کنیم کارستان؛ بنابراین بجاست که بگوییم با شعار «حتی یک نفربیشتر» پیش بسوی کهکشان کهکشانها درسی ژوئن ۲۰۱۸ پاریس”!
با وجود اینکه شرایط جهانی وخود ایران هم حساس است، اما باند رجوی در مقام وموقعیتی نیست که بتواند استفاده ای ازاین اوضاع ببرد.
درستتر این است که درکنار پلشتی های موجود، امیدهای قابل توجهی هم وجود دارد که البته این امیدها، باند رجوی را ناامید میکند.
این امیدها کدام اند؟!
1- بالا رفتن سطح آگاهی مردم وشناختن تدریجی دوستان ودشمنان خود- که رجویهاهم دربین این دشمنان والبته بشکل حقیرانه وجود دارند- چیزی نیست که آبی بر رجوی گرم کند وبرعکس تتمه ی شبهات مثبتی که قبلا میتوانست برای او باشد، ازبین میبرد و نتایج روند موجود چیزی مانند” علی وحوض اش” برای این فرقه ی مخرب بجا نمیگذارد.
2- برخلاف آنچه که درظاهر اعلام میشود، خبرهای مثبتی هم درجهت امکان برقراری صلح وثبات درمنطقه وجهان وجود دارد که بمعنی ازدست رفتن تمامی امیدها وآرزوهای شرورانه ی مجاهدین رجوی است.
3- تضادهای موجود بین قدرت های غربی بحد کفایت است ودیپلمات های ایران نشان داده اند که قادرند ازاین تضادها بنفع منافع کشور استفاده کنند.
4- کشور ما دارای پتانسیل های انسانی ومالی بالقوه وبالفعل زیادی است و مسئولان میتوانند با استفاده ازاین امکانات، قسمت اعظم این فشار سرسلط گر جهانی را خنثی کنند.
البته روشن است که شرط استفاده ی بهینه از این پتانسیل های عظیم، ایجاد وحدت ملی است که خوشبختانه، علائم مثبتی درراه تحقق این مهمترین، بچشم میخورد.
5- درهر صورت، شما سازمان مجاهدین خلقی ها آنقدر مطرود، منزوی ومنفور هستید که قدرت استفاده ازخلا ها را هرگز بدست نخواهید آورد وبرگزاری این شعبده بازی ها هیچ تغییری دراوضاع ایران نمیدهد و بنظر میرسد که این حرف وحدیث های آقای قرائی چیزی جز دلخوشکنک نبوده وبیشتر مصرف داخلی- ازاین بابت که اسرای رجوی را قادر سازد که چند صباح بیشتر تحمل شرایط اسارتگاهی خود را داشته باشند- دارد!
درهر صورت، سازمانی که من 17 سال درآنجا زجر کش شدم، بشدت ضد مردمی است و صحبت ازوظایف ملی ومیهنی نمیتواند درکار باشد!
سیروس غضنفری
عضو جدا شده ازارتش رجوی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا