واقعا دلار و یوروی مفت، چه کارهایی که نمی کند

طبق معمول، رسانه های مزدبگیر و اجاره ای رجوی، امثال”فاکس نیوز”،” واشنگتن پست” و” العربیه”، طبق داده های کذائی باند رجوی، تعداد شرکت کنندگان در سالن ویلپنت پاریس را یکصد هزارنفر، اعلام کردند!!! واقعا دلار و یورو برای این قبیل رسانه های بی پرنسیب و غیر متعهد چه کارهایی که نمی کند!

کسانی که سنی از آنها گذشته باشد، به خوبی سریال مرد شش میلیون دلاری را در تلویزیوهای زمان طاغوت به یاد دارند، که دروغ بافی های پوشالی آن ما را در دنیای کودکانه مشغول می کرد و همه آرزو داشتیم روزی مثل آن مرد بشویم. ما نتوانستیم آن آرزوها را جامه عمل بپوشانیم، اما انگار یک زن شش میلیون دلاری توانسته این کار خارق العاده؟! را به انجام برساند، و مثل ماشین مش ممدلی که با حقه های ابتدائی آن زمان از یک طرف نفرات سوار می شدند و از درب دیگر دهها نفر از ماشینش پیاده می شدند و بیننده را با این طنز برای لحظاتی می خنداندند! خب، اگر قصد مریم خانم هم طنز و خنده است، بله ما هم می خندیم که در یک سالن 5 هزار نفره، یکصد هزارنفررا چپاندند.
همانطوریکه پیش بینی می شد، بازنشسته های سیاست باز و اجاره ای (روسپی های سیاسی) از چند کشور را دورهم جمع کرد و با بزرگ نمایی های دروغین دست به آمارسازی زد.
اگر سالن ویلپنت را به یک بچه دوره ابتدائی هم نشان بدهیم، در بهترین حالت خواهد گفت که 5-4 هزار نفر بیشتر گنجایش این سالن نیست.
قبلا هم نوشته بودیم که:
“هر جور ما حساب و کتاب کردیم، نتوانستیم این معادله الگوریتم موهومی را حل کنیم!
سالن ویلپنت پاریس را اگر هم در اینترنت جستجو کنید، بیشتر از 5 هزار نفر ظرفیت ندارد! حال ما فرض می کنیم که صندلی ها را هم خیلی فشرده بچینند! می شود 6 هزار نفر!
وقتی هم به دقت به نفرات حاضر در سالن نگاه می کنیم، از وسط به بعد سالن، خالی است و با پرچم ها استتار شده است! پس عدد و رقم واقعی باید 3 هزار نفر در نظر گرفته شود!
واقعیت این است که هنوز علم بشر به این نقطه نرسیده است که بیست برابر ظرفیت یک سالن را در آن جا بدهد! این کارهای خارق العاده و محیرالعقول، الحق که فقط از عهده سازمان نیرنگ و فریب، سازمان رجوی، بر می آید وبس.
بحث آمارهای کذائی در سازمان مجاهدین رجوی، دارای یک سابقه طولانی و گسترده است، همیشه با ترفند های به ظاهر فنی، سعی در فریب اذهان عمومی دارند و فکر می کنند با دسته کورها، طرف هستند!”
امسال در حالی ویلپنت رجوی ها را پشت سر گذاشتیم، که معضلات فرقه در آلبانی، نفس مریم عضدانلو را به شمارش انداخته است، بحران های پی در پی درون تشکیلات و زلزله های خانمان برانداز درقله ی مانز آلبانی، عرصه را بدجوری برای این عروسک سیاسی، تنگ کرده است! پژواک صدای سرکوب شدگان در فرقه رجوی، امروز جهان شمول شده است وحتی از رسانه های سراسری آلبانی این ندای خفته و مظلوم به گوش می رسد! کوس رسوائی این فرقه در چهارگوش جهان برپاست! اما واقعا سنگ پای قزوین باید بیاید، پیش این فرقه ی رسوا، دو سه ترم آموزشی بگذراند!
فرید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا