مجاهدین بازیچه ای برای غرب

از خلع سلاح تا دولا راست شدن رجوی در مقابل غرب

روز گذشته دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی به نقل از سخنگوی سازمان از اسلو که همان رجوی است سعی نمود جواب آقای قاسم سلیمانی را بدهد. البته می توان دریافت که رجوی شیاد تا کجا از حرفهای سردار مردم ایران سوخته است و با فرهنگ منحط خودش سعی نمود که جواب لمپنی به حرفهای وی بدهد. البته برای ما کاملاً روشن است که رجوی حتی به حرفهایی که قبلاً زده اصلاٌ اعتقادی نداشته و با شارلاتان بازی می خواهد با ردیف کردن یک مشت تهمت و افترا خودش را راضی نگهداشته و به دیگران بقبولاند که حرفهای وی درست است.

سخنگوی سازمان در اسلو (رجوی) مدعی شده است که حکومت ایران و پاسداران باید دست آمریکا را بخاطر بمباران و خلع سلاح مجاهدین ببوسند والا مدتها پیش سرنگون می شدند. این جمله رجوی بسیار خنده دار است و او خودش را به کودنی زده است مگر در نشست قبل از حمله آمریکا به عراق در سال 1381 نگفته بودید که اگر هر قرارگاه فرقه مورد بمباران قرار گرفت به منزله فرمان حرکت به سمت ایران است؟ پس چه شد که دستور عقب نشینی دادید و پرچم سفید به معنی تسلیم در مقابل نیروهای آمریکایی بلند کردیم.
مگر دستور خلع سلاح سازمان توسط نیروهای ایرانی به آمریکایی داده شده بود که فرقه را خلع سلاح کنند؟ مگر خود رجوی در موقع تحویل سلاح عنوان نکرده بود که برای من مهم شما هستید سلاح را بعداً هم می توان تهیه کرد؟
مگر ژنرال آمریکایی به مسئولین فرقه تروریستی رجوی زمانبندی برای خلع سلاح نداده بود که شما مجبور شدید از ترس بمباران اشرف، دامن هم بپوشید؟ مگر در زمان تحویل سلاح نفرات اشرف و قرارگاه علوی خوشحال نبودند که دیگر از داستان حفظ و نگهداری آنها راحت می شوند. حالا چه شده رجوی مدعی است که حکومت ایران باید دست نیروهای آمریکایی را ببوسد این کار را رجوی سالها قبل انجام داده بود و برای بوسیدن دست نیروهای آمریکایی تا کمر خم شده بود. مگر آمریکا نبود که شما را از لیست تروریستی خارج کرد؟ مگر به درخواست خانم کلینتون نبود که جان سالم از عراق در بردید؟ مگر اکنون همین جناح جنگ طلب آمریکایی نیست که این گونه از شما حمایت می کند؟ مگر همین شما نیستید که اکنون تمام گفتارتان نشخوار حرفهای جنایت کاران غربی است؟ مگر رجوی فاسد نبود که در قرارگاه باقرزاده نعره می زد که دشمن اصلی ما غرب و بورژوازی است پس چه شد که اکنون تمام فکر و ذکر شما نشخوار حرفهای مسئولین آمریکایی شده است؟ رجوی شیاد در جای دیگری عنوان می کند اگر آمریکا و بمباران و خلع سلاح نبود مدتها قبل حکومت ایران سرنگون شده بود!!!. راستی این جمله سخنگوی فرقه تروریستی رجوی از همه مسخره تر است شما آن موقع که از حمایت صدام برخوردار بودید کاری نتوانستید بکنید. به فرض محال اگر نیروهای آمریکایی شما را خلع سلاح نمی کردند به واقع توان سرنگونی داشتید؟ چرا رجوی سعی می کند با کلمات بازی کند چون می داند که جوابی برای سئوالات بوجود آمده ندارد پس به هذیان گویی پرداخته و دیگران را مقصر جلوه داده تا خودش برای جواب دادن زیر آبی برود. مگر بعد از سرنگونی صدام خط مبارزه با بورژوازی به خط موازی با غرب تبدیل نشد؟ راستش را بخواهید رجوی اصلاً به فکر سرنگونی نبود او مایل بود که به همراه نیروهایش در عراق به زندگی حیوانی خود ادامه دهد و کسی مزاحم وی نشود و هرازگاهی هم مانوری و شعاری برای سرنگونی، اکنون رجوی طلبکار این می شود که اگر سلاح داشتیم سرنگونی خیالی وی در دسترس بود. سخنگوی کند ذهن رجوی در اسلو همان بهتر که شما سرنگونی را محقق نکردید و ماهیت شما اکنون برای همه روشن شده است که به یکی از بلندگوهای غرب تبدیل شدید. این قدر چاله میدانی و لمپنی دیگران را مورد توهین قرار ندهید رجوی بهتر است به همان غرب و شیوخ مرتجع عربی بچسبد و در مخفی گاه خود به نشخوار سرنگونی ادامه دهد چرا که مریم قجر زن سومش برای پیش برد خطش حاضر است دست به هر اقدامی و نزد هر کسی به خوش رقصی بپردازد.
هادی شبانی

مطالب مرتبط

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا