هادی جان رجویست! این نیز بگذرد

هادی مظفری به نیابت از مرشد مجهول الوجود خود مسعود رجوی نوشته است:
“خطرات و عوارض این غدۀ سرطانی (رژیم ایران) اگر در اسرع وقت از پیکر جامعۀ جهانی جدا نشود، اثرات مهلک و کشنده ای دارد که در آینده ای نه چندان دور، گریبانگر بشریت خواهد شد.”
این ازعجایب روزگار است که سازمانی که همه ی اعضای خود را به بردگی واداشته، چنان دشمنی با خانواده های آنان دارد که اگر دست بدهد، همه ی آنها را ازدم تیغ میگذراند ویا طرفدار سرسخت بمباران کشور خود است، برای بشریت دل می سوزاند!
وانگهی جمهوری اسلامی چگونه میتواند به غده ی سرطانی تبدیل شده وجهان را به مخاطره بیاندازد.
این کار شدنی نیست وتهمتی است که باند رجوی واربابان خونخوار وسلطه گرش میزنند والبته اتهامات این جماعت، اهمیتی نداشته و قابل مسموع نیست.
بازهم:
” ام القراء دارد «چون کشتی بی لنگر کژ و مژ» می شود. تحریمها از راه نرسیده، حکومت به دست و پا افتاده، دلار دارد سر به عرش می ساید و حالا «دینار» های عراقی و «افغانی» های افغانستان نیز در مقابل ریال و تومان، عرض اندام کرده، پز می دهند و برای خودشان برو و بیایی دارند”.
ارزش پول ملی یک کشور را میزان ثروت اش، تولیدات وتجارتش تعیین میکند وهرانسان عاقلی برتری مطلق اقتصادی، سیاسی واجتماعی ایران را نسبت به کشورهای یاد شده قبول دارد واگر میبیند دراین صورت بازهم ارزش پول ملی ایران کمتر ازآنهاست، با قاطعیت خواهد بود که این امر باندازه ی زیادی مصنوعی بوده و احتمالا حاصل توطئه های مشترک دشمن خارجی و فاسدان وطماعان داخلی وعوامل ستون پنجم کشور است واین وضع دوام زیادی نخواهد داشت!
این حادثه ی دردناک برای ملت ایران میتواند تجربه ای بزرگ باشد تا دوست ودشمن خود را شناخته وازاین شناخت برای ساختن زندگی بهتر آینده استفاده کند.
مسلما گردانندگان حکومت هم آگاه تر ازما به این امور شده اند و چون بنظر شما قصد رها کردن کارخود را ندارند، هنوز هم دست های باز وامکانات زیادی در رفع این بلیه دارند.
مابعنوان جامعه ای که جذب شدید مصرف گرایی وتجدد فارغ ازترقی شده ایم، دریافته ایم که اقتصادمان را مولد تر کنیم و ازمصرف کالاهایی که خودمان نمی سازیم ونقش درجه اولی برای زندگی ما ندارد، پرهیز کنیم!
بیادتان بیاندازم که درجریان جنگ اول جهانی، ثلث مردم کشور ما از بی غذایی و ابتلا به امراض مختلف تلف شدند وبا این حال ایرانی ها به حیات خود ادامه دادند وبنابراین این یکی هم بگذرد آقا هادی و روسیاهی به شماها و خائنین داخلی ودشمنان سلطه گر خارجی خواهد بود.
درهر صورت، باند رجوی چیزی ازاین بلبشوئی که با نقشه های دقیق داخلی وخارجی چیده شده وبرعلیه منافع ملی وزندگی مردم است، طرفی نخواهد بست ونقشی مانند مرغ در عزا و عروسی خواهد داشت.
سیروس غضنفری
عضو جدا شده ازباند رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا