وارونه نمایی

راهپیمایی حماسی و باشکوه مردم خوزستان مشت آهنین بردهان حامیان تروریست

روز دوشنبه باردیگر خوزستان از جا برخاست. مردان و زنان دیار کارون و ساحل نیلگون خلیج همیشه فارس از پیر وجوان، زن ومرد، عرب وفارس و لر و بختیاری، اهوازی، ابادانی، خرمشهری ودزفولی وماهشهری به دریای خروشان خشم خلق پیوستند وزمین های داغ وتف کرده جنوب زیر پاهای استوارشان لرزید و خاطرات دفاع مقدس و فداکاری و رشادت انها درمقابل تجاوز دشمن بعثی یکبار دیگر در خاطره ها زنده شد. مردمی که روز دوشنبه درمحکومیت حمله تروریستی اهواز درشهرهای خوزستان واهواز به خیابانها ریخته بودند و بامشت های گره کرده وخشم فرو خورده درعزای قربانیان این عمل جنایت کارانه وتروریستی برسروسینه می کوبیدند وخشم خودرا بیرون می دانند همان مردمی بودند که هفته های قبل دراعتراض به مشکلات معیشتی، گرانی، تورم، بیکاری وعدم پرداخت دستمزدهایشان صدای اعتراض ونارضایتی خودرا به گوش مسئولین می رساندند.
و همین دشمن را به اشتباه محاسبه انداخته بود. انها به دشمنان وحامیان تروریست ها به رساترین شکل پیام دادند که وقتی پای امنیت، استقلال وتمامیت ارضی وجان وخون ایرانی درمیان باشد، وقتی دشمنان خارجی ودست نشاندگان منطقه ای ومزدوران اجیرشده داخلی درمیان باشد، دیگر منافع وخواسته شخصی شان اهمیتی ندارد وباتمام وجود وتمام قد ایستاده اند.
دولتمردان ناشی امریکایی دراشتباه محاسبه احمقانه وباعمده فرض کردن مشکلات اقتصادی مردم تصور کردند که با دست زدن به حرکات واقدامات تروریستی وکشتار نظامیان ومردم بیگناه درجریان یک مراسم رژه وریختن خون کودک 4ساله می توانند با ایجاد رعب و وحشت اراده سترگ وعزم آهنین مردم را درهم شکسته و انها را به تسلیم وادار کنند. یک روز با حمله به مجلس وکشتن مردمی که برای طرح مشکلات خود بانمایندگان به راهروهای مجلس رفته بودند وروز دیگر با انفجار درمعابرعمومی و این بار تهاجم وحشیانه و ترور کور مردم دریک رژه ودرسالگرد تجاوز نظامی به کشور، مقامات روسیاه کاخ سفید انقدر از مردم ایران بابت مقاومت و پایداریشان درمقابل زیاده خواهی وماهیت امپریالیستی خود خشمگین هستند که برخلاف تمامی ادعاهای حمایت از حقوق بشر ومبارزه باتروریست حاضرنشدند دررسانه های خود این عمل بزدلانه وجنایتکارانه رامحکوم ویا لفظ اقدام تروریستی درمورد ان بکار ببرند.
برعکس درمنتهای بیشرمی سرکردگان گروههای تروریستی که دراین جنایت دستشان بخون بی گناهان الوده شده را به صحنه اوردند تا این اقدام بزدلانه خود را توجیه کنند.اگرچه در گام بعد بخاطر براه انداختن طوفان کاربران شرافتمند وباغیرت ایرانی وراه اندازی هشتک های گسترده عملا عقب نشینی کرده وبه غلط کردم ها افتادند.
فرقه جنایتکار رجوی که عملا به یک مهره جاسوسی وجریان آلت دست شیوخ مرتجع وجناح جنگ طلب وجنایتکار هییت حاکمه امریکا تبدیل گشته ودرکسوت روسپی سیاسی هردم اغوش به روی ارباب جدید می گشاید به یکباره تمامی ادعاهای مبارزه وحمایت از خلق قهرمان ایران را به کنار زده وحتی درلفظ هم از محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه تروریستی وریخته شدن خون هموطنان بیگناه خودداری کرد.سران این فرقه بیشرمی را به انجا کشاندند که همزمان باخروش وخشم مردم ودرخواست محکومیت تروریست ها واشک وناله خانواده های قربانیان درامریکا تجمع کرده وحمایت خودرا علنا از تروریست ها اعلام کردند.انها بااین تجمع علنا از حامیان جنایتکار امریکایی ومنطقه ای تروریست ها خواستند که به این عملیات تروریستی ادامه دهند.
براستی سرکردگان فرقه رجوی تاکجا باید از اصول وپرنسیب های اخلاقی وانسانی تهی باشند که این چنین نمک به زخم خانواده های قربانیان بپاشند. ولی جبهه مقابل این همه رذالت ودنائت و نامردمی، مردم وفادار و فداکاری درخاک ایران زمین هستند که این چنین حماسه می افرینند ودرمقابل تمامی فشارها، تحریم های ضدانسانی و ترورهای کور و ریخته شدن خون هموطنان وعزیزانشان خم به ابرو نمی اورند و باپایداری پرشکوه وخلق حماسه ای فراتراز مرز طاقت فرزند انسان مشتی اهنین بردهان دشمنان خود می کوبند تا به همگان اثبات کنند ایرانی را باید جدی گرفت درود برتمامی ایرانی ها وخوزستانی های باشرفی که روز دوشنبه یکبار دیگر حماسه ملی ومیهنی بزرگی خلق کردند وبه دشمنان وجیرخواران انها گفتند نه…
اکرامی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا