عملکرد سازمان مجاهدین خلق

رجوی تروریست و کمیسیونهای کشکی وی در شورای خارجه نشین

دستگاه تبلیغاتی فرقه تروریستی رجوی با شروع سال جدید تحصیلی پیامی از مریم قجر پخش نمود و وانمود کرد که انگار در داخل کشور جایگاهی دارند و روز بعد از آن مسئول کمیسیون به اصطلاح آموزش و پرورش یعنی سهیلا صادق که چیزی برای گفتن نداشت به صحنه آمده تا گفته های مریم قجر را نشخوار کند. اولین سئوالی که سهیلا صادق باید پاسخ دهد در طول سال کارتان چیست؟ آیا شما فقط یک اسم را یدک نمی کشید؟ آیا رجوی داعشی با این اسم ها شما را سر کار نگذاشته است؟ البته در مورد بقیه کمیسیون های شورای بی کاران هم صادق است بطور مثال می توان از کمیسیون کار که توسط عباس داوری اداره می شود او هم مانند سهیلا صادق در روز کارگر به صحنه آمده و چیزهایی را نشخوار کرده و روز بعد یادش می رود که چکاره است. در مورد بقیه کمیسیون های کشکی شورای بی کاران فرقه تروریستی رجوی هم این گونه است. اسم هایی که هیچ محتوایی نداشته و بیشتر برای سرکار گذاشتن افراد از آن استفاده می شود.
اگر به محتوای حرفهای سهیلا صادق توجه کنیم همان حرفهای مریم قجر است و حرفی از خودش ندارد و در نهایت به کانونهای خرگوشی می رسد که بله این مسئله خیلی مهم است و باید به آن پرداخت!!!. البته حرفهای بی ربطی که هیچ مصرف بیرونی نداشته و بیشتر به درد داخل تشکیلات می خورد.
البته در مورد بقیه افراد شورای خارجه نشین رجوی هم باید گفت که همه افراد بیکار و بی عار بوده و کاری ندارند و در برنامه های مختلف از آنان استفاده می کنند مانند شوهای مسخره مریم قجر از جمله، شام دهی و یا مراسم های عزا از آنان به عنوان سیاهی لشکر استفاده می شود و هیچ گونه قدرت تصمیم گیری در نشست های شورا را ندارند و مریم قجر از آنان به عنوان مترسک سر جالیز استفاده می کند.
اکنون وقتی سهیلا صادق حرف از آموزش و پرورش می زند اگر به حرفهای گذشته خودش توجه کند هیچ چیز جدیدی نداشته و اینکه حکومت ایران در حال سرنگونی است، به مسئله آموزش و پرورش پرداخته نمی شود، بودجه نظامی بیشتر از آموزش است و… اما امسال تفاوتی که وجود دارد این بار سهیلا صادق دم از کانونهای خرگوشی می زند که دیگر کار حکومت تمام است و باید تمام مدارس و دانشگاه ها را محل فعالیت کانونهای خرگوشی کنیم و از این راه حکومت ایران سرنگونی می شود!!!.
البته این خانم یادش رفته که وقتی اعضای فرقه رجوی در عراق بودند حرف از ارتش کاغذی آزادی بخش رجوی بود و چطور اکنون به آلبانی آمدند دیگر خبری از شعارهای قبلی نیست؟ آیا وی یادش رفته یا خودش را به کودنی زده و یا اینکه به دستور مریم قجر مجبور است این حرفها را نشخوار کند؟ وی هم کودن و هم خودش را به کودنی و خنگی زده است او فکر می کند هنوز در اشرف حضور داشته و می تواند جلوی آگاهی مردم را بگیرد.
خانم سهیلا صادق شما هم نان برادرتان را می خورید که اینگونه رجوی سعی دارد با قلاب کردن شما به مسئولیت کشکی و سرکاری به نام مسئول کمیسیون آموزش و پرورش شما را در مناسبات نگهدارد تا یک موقع فیل تان هوای هندوستان نکند البته وقتی شما در رقص رهایی رجوی شرکت نمودید می توان فهمید که تا کجا در منجلاب کثافت کاری رجوی فرو رفتید.
هادی شبانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا