آقای مرتضی پورحسن مهمان دفتر انجمن نجات گیلان

هنوز جابجایی دفتر جدید انجمن نجات بطورکامل به اتمام نرسیده بود ومشغول راه اندازی کامپیوتر بودیم که با صدای آیفون، با چهره ی مهربانانه آقای پورحسن به اتفاق همسرگرامی ایشان خانم لیلا عاشوری مواجه گردیدیم ومشتاقانه بعنوان اولین خانواده ی چشم انتظاردردفترجدید انجمن نجات گیلان پذیرایشان شدیم.
مدیرانجمن نجات گیلان درقبال حضورگرم وصمیمی خانواده ی چشم انتظار و مقاوم پورحسن ازخانواده های فعال ومرتبط با انجمن نجات گیلان وهمچنین ازاهدای گل وشیرینی ایشان تقدیر و تشکرکردند.

متعاقب احوالپرسی اولیه وگرفتن چند عکس یادگاری وماندگار، تبادل نظرحول آخرین وضعیت بحرانی منطقه، خاصه فرآیند وضعیت شکننده وفروبرنده ی تشکیلات سیاه ومافیایی رجوی با کاکل ریزش نیروهای خسته وسرگردان درآلبانی به جریان افتاد.
مسول انجمن با توضیحات مبسوط چالش های منطقه درمبارزه با استکبار و امپریالیزم امریکا بعنوان ابرتروریسم جهانی که درپی مطامع جاه طلبانه خود، فقط بردگی وذلت دول وملل منطقه را میخواهد افزود:” موشک های مقتدرانه جمهوری اسلامی به سنگرعنکبوتی وشیطانی داعش درچند ده مایلی پاتوق نیروهای متجاوزامریکاییها درسوریه، حسابی صدا داد ومدعیان دروغین آزادی ودرعین حال تروریست ها را درجای خود نشاند و انگاری موشکها به مقر مریم رجوی و دارودسته تروریستی اش شلیک واصابت شده چرا که شاهد بودیم با سوزش تمام درسایتها ورسانه ها وفضای مجازی به دروغ خواستند القاء کنند که هیچ کدام ازموشکها به هدف اصابت نکرد ودرهمان کرمانشاه به زمین نشست!”
آقای پورحسن ضمن پوزخند به اباطیل وخزعبلات رجویها که هم آخور داعشی ها و سایر تروریستهای دون صفت و ضدایرانی بوده و هستند، گفتند:” واقعا تعادل قوا حرف اول را میزند وما ممنون ومتشکریم ازاقدام سریع وبه موقع مسئولین که مشت آهنین شان علیه داعشی ها انتقامی بود ازشهدای جنایت اهواز و البته منتظرهستیم که جواب دندان شکن گروه تروریستی الاحوازیه را هم از نهادهای امنیتی کشورعزیزمان داشته باشیم.
آقای پوراحمد درهنگام خداحافظی با خانواده محترم پورحسن برای رهایی تمام اسرای گرفتار در فرقه ی بدنام رجوی خاصه برای رهایی عضو اسیر رجوی درآلبانی اسماعیل پورحسن وبازگشت شان به وطن وآغوش مهربانانه خانواده دعا کردند.

دقتکار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا