وارونه نمایی

ترامپ هم مانند رجوی تروریست دچار توهم و بزرگ بینی شده است

بعد از سالیان رجوی که سرنگونی را نشخوار می کرد اکنون دوست دیگری پیدا نموده که فکر می کند جهان باید به کام وی باشد ترامپ که هنوز چیزی از سیاست نمی داند به توهم رجوی دچار شده و هر روز سعی می کند برای خوش آمدن صهیونیست ها حرف هایی علیه ایران بزند.
رجوی و زن سومش اکنون بر طبل تو خالی اعتراضات سال گذشته و اعتصاب کامیون داران می کوبد که دیدید که بالاخره حرف ما درست از آب در آمد و اکنون دیگر کار حکومت ایران تمام و در مرحله سرنگونی بسر می برد و اراجیفی از این مدل و از طرف دیگر ترامپ هنوز بر طبل توخالی پاره کردن برجام می کوبد او قبلاٌ مدعی شده بودکه ما به دنبال تغییر رفتار حکومت ایران هستیم و اکنون انگار رجوی به خوابش آمده باشد عنوان می کند که حکومت ایران در هر شهری با شورش رو به روست و کار دیگر تمام است. البته ترامپ نیز مانند رجوی چیزی زده است که این گونه توهم زده ولی مردم ایران که در داخل کشور زندگی می کنند خبری از شورش های خیالی رجوی و ترامپ نمی بینند. همه مردم به دنبال گذران زندگی خود می باشند.
نمونه دیگر ترامپ مردم ایران را تحریم می کند و از طرف دیگر رجوی مدعی می شود که این گونه تحریم ها از طرف آمریکا کم است باید بیشترش را انجام بدهید. یعنی اینکه یکی به نعل و دیگری به میخ می کوبد که نشان از همسویی کامل آنان علیه ایرانیان دارد.
ترامپ به مانند رجوی سعی دارد از جو سازی و شانتاژ علیه ایران استفاده نماید و با سفسطه بازی خودش و عملکردش را مهم جلوه داده و اینکه تاکنون سر ایران کار مهمی انجام داده است.
از دیگر شیوه ها می توان به سفر ترامپ به ایالت های مختلف و نعره سر دادن شعار، کار حکومت ایران تمام است و یا اعتراضات در داخل کشور زیاد است پرداخته و از طرف دیگر رجوی هر سال به ذهن اعضای خودش فرو می کرد که دیگر امسال کار حکومت ایران به پایان می رسد و یا هر سال برای سرنگونی نامی جدید انتخاب می کرد. در هر دو صورت آنان فقط برای فریبکاری و باقی ماندن در قدرت دست به انتشار این گونه اراجیف می زنند تا شاید چند صباحی در قدرت کذایی خود باقی بمانند.
رجوی هم مانند ترامپ که دم از مبارزه با تروریسم می زند خودشان عاملین اصلی تروریسم می باشند رجوی با راه اندازی ماشین ترور در داخل ایران و ترامپ با کشتار مردم سوریه و یمن و همکاری همه جانبه با تروریستهای سوریه عملاٌ نشان دادند که در استراتژی همسویی کاملی با همدیگر قرار دارند.
می توان گفت که شعارهای ترامپ به مانند رجوی از روی شکم سیری است و هیچ محتوایی ندارد و بیشتر برای فریبکاری بکار گرفته می شود. نخیر آقای ترامپ زیاد به شعارهای توخالی صهیونیست ها گوش فرا ندهید چون حرفهای شما برای مردم ایران ارزشی ندارد همانگونه که رجوی شیاد توانست حکومت ایران را سرنگون کند شما هم خواهید توانست!!!.
البته در مورد ترامپ و رجوی باید گفت که حرفهایشان یکی است و مانند هم عمل می کنند بطورمثال ترامپ مدعی می شود که ایران مشکلی برای امنیت غرب محسوب می شود و از طرف دیگر مریم قجر داعشی هر کجای دنیا که اتفاقی بیفتد از روی توهم به فرقه نسبت داده و عنوان می کند که حکومت ایران قصد داشته به ما ضربه بزند. حال به لحاظ نتیجه گیری هر دو آنان یک مسئله را نشخوار می کنند.
در انتها باید به هر دو آنان یعنی رجوی و ترامپ گفت بویی که از داخل ایران حس می کنید به خاطر داغ کردن…. است که این گونه شما را مست کرده است. به خوبی مردم ایران به ماهیت شما جانیان از خدا بی خبر پی برده و متوجه شدند که شما فقط به دنبال منافع خود می باشید و مردم ایران برای شما مهم نیستند پس زیاد سنگ دفاع از ایران و ایرانی را به سینه نزنید در ضمن باید به آقای ترامپ گفت که نحوست رجوی دامن شما را خواهد گرفت و از گندم ری نخواهید خورد.
هادی شبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا