برخلاف ادعای باند رجوی

در سال های اخیر، این باند مافیایی وضدملی ایرانی، تلاش بیشتری بخرج میدهد تا درکنار تمامی موارد، خود را اولین اپوزیسیون ایرانی معرفی کرده انقلاب وکشور را مال خود بداند.
یعنی میخواهد بقبولاند که ازاول انقلاب هم حکومت ایران را ضد مردمی میدانسته ودرحالی که دیگر گروه های سیاسی تسلیم حکومت شده بودند، اوپرچم استقلال وآزادگی؟! را برافراشته نگه داشته وبا تمام نیرو برای پا نگرفتن جمهوری اسلامی ایران، تلاش می ورزیده است.
این کار برای قالب کردن خود بعنوان اولین وآخرین اپوزیسیون ایران است واینکه طبق خصلت این فرقه ی مذموم، مردم مجبورند که همه چیز را که مجاهدین رجوی فکر میکنند مثبت است، باو نسبت داده ودیگران را شریک این افتخارات نکند.
اما غافل ازاینکه رشد تکنولوژی وارتباطات، این حقه بازی ها را رو خواهد کرد وبجای سود رساندن، مدعی را به چوپان دروغگویی بدل خواهد کرد.
باند رجوی میتواند بگوید که مثل همه قابل اشتباه است وبرپاره ای ازموضعگیری های قبلی خود ایراد وارد کرده وآنرا نفی کند.
کاری که یک جریان وطن دوست انجام میدهد واین کار قبل ازاینکه باو ضربه زند، برمیزان صداقت وحیتیت اش میافزاید.
آیا باند رجوی، قدرت وجرات این کار را دارد؟
من گمان نمیکنم.
در هر صورت، سند زیر ار نشریه ی مجاهد آن زمان گرفته شده وکسی نمیتواند با توسل به اینکه، کار، کار فتوشاپ و… است، به رد آن بپردازد.

این سند نشان میدهد که سازمان مجاهدین رجوی درچه باغی میزیستند و ویا چقدر ریاکار بودند وچگونه با فراموش کار حساب کردن دیگران، هر ادعای دروغی را مطرح کرده و اکنون انتظار دارند که مردم صم وبکم نشسته وآنها را تایید کند.
من زحمت خواننده ی محترم این یادداشت کوتاه را کم کرده وقضاوت درمورد حرف وحدیث های مطرح شده توسط فرقه ی رجوی وعملکرد امروزشان را بعهده ی خودشان میگذارم.
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا