به بهانه چهارشنبه سوری

به آخرین چهارشنبه سال 1397 نزدیک می شویم. سنتی دیرینه که در سر تا سر کشورمان تحت عنوان چهارشنبه سوری ، با آداب و رسوم خاصی بر گزار می شود . فرقه رجوی همه ساله قبل از فرار رسیدن این سنت ملی تلاش می کند ، آب را گل آلود و بر حسب ذات تروریستی خود با بهره جستن از فضای مجازی شرایط آشوب و اغتشاش را ترویج نماید. البته به دلایل واضح و مبرهن مبنی بر اشرافیت و آشنایی جوانان ایرانی با طینت ضد ملی این گروه ، در سالهای گذشته شاهد کوچکترین خللی در مراسم های مشابه نبودیم. حال که به زعم ایرانیان باستان ، برخی از روزهای سال را نحس و بدیمن می دانستند و اعتقاد داشتند تا نحس و شوم را باید شادمانی کرد تا شیاطین در آدمیان فرصت رخنه نداشته باشند . در چهارشنبه سوری پیش رو نیز با پریدن از روی آتش، توطئه ها و پدیده شوم و نحس رجوی را در آتش های گدازان مراسم آخرین چهارشنبه سال ذوب خواهیم کرد تا به استقبال بهار رویم که نمادش آتش و پیامش نور و مهر ایرانی است.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.