وارونه نمایی

حرفهای تکراری و تهوع آور رجوی در مورد سرنگونی

مسعود رجوی فریبکار در مقابل نعره های جنگ جنگ غرب تحلیل هایش به شکست انجامید. اکنون بعد از تحریم بیت رهبری فرصت را غنیمت شمرده تا باز بتواند با خواری و زبونی شکست خود را تبدیل به پیروزی نماید و اشتهای سیری ناپذیری خود را در مورد نوکری به آمریکا نشان دهد.
رجوی در پیام خود به خوبی نشان داد که دستش از همه چیز خالی است و هیچ چیز جدیدی برای بیان کردن ندارد و تکرار همان شعارهای دروغینی است که سالیان نشخوار نموده و به خورد نیروهای خود می دهد.
ترامپ هر روز موضع اش را در مورد ایران عوض می کند از نعره جنگ دست کشیده و اکنون به شعار تغییر رفتار و مذاکره بدون قید و شرط روی آورده است. رجوی نیز که هر سال شعار جدیدی برای سرنگونی تولید می نمود فکر می کرد که از نعره جنگ ترامپ چیزی به او می رسد و جفت پا در باتلاق جنگ طلبی وی فرو رفت و نعره شروع دوران سرنگونی سر داد تا از این طریق بتواند نیروهایش را وادار نماید در مناسبات جهنمی اشرف سه بمانند و دقیقاٌ همان حرف جان بولتون که عنوان داشت انقلاب ایران چهل سالگی خود را نخواهد دید را نشخوار نموده و فکر می کرد که آبی برای او گرم خواهد شد.
اکنون بعد از تحریم رهبری ایران ، رجوی فرو مایه باز هم فکر می کند که انگار اتفاق مهمی افتاده است و دیگر سرنگونی خیالی وی در دسترس است!!!.
رجوی در پیام خود به مواردی اشاره کرده که اصلاٌ بدرد بخور نیست و اینکه بیت رهبری چگونه هدایت می شود و یا اراجیفی از این مدل که فقط به درد خودش و سرکار گذاشتن نیروهایش می خورد.
در ضمن رجوی شیاد مدعی است که ما قبلاٌ گفته بودیم که تغییر رفتار با ایران خواه و ناخواه در بلوغ خود به تغییر حکومت و سرنگونی راه می برد!! اگر قدری تحمل کنیم متوجه خواهیم شد که مگر حکومت آمریکا رفتار خود را با ایران تغییر داده است ؟ مگر حکومت ایران را زیر شدیدترین تحریم ها قرار نداده است ؟ آیا حکومتی با اجرای تحریم های غرب به سرنگونی نزدیک می شود ؟ این تز که رجوی مدعی می شود تغییر رفتار در بلوغ خود به تغییر رژیم و سرنگونی راه خواهد برد همانند همان ادعای مسخره قبلی وی در مورد تز سرنگونی در شش ماهه و یک ساله گرفته تا دیدن دکل سرنگونی و مرحله و استارات سرنگونی و … نمی باشد ؟ اگر شما مراحل قبلی سرنگونی را پیش بردید این تز شما البته همسو با غرب نیز امکان پذیر خواهد بود!!!.
بهتر است رجوی خودش را گول نزند اگر صحبت از مرگ ظالمان است اولین ظلم کننده خود رجوی می باشد که در حق مردم ایران و اعضای خود کرده است پس می توان گفت قبل از همه باید انتظار مرگ تشکیلات رجوی و مریم قجر را داشت.
رجوی در جای دیگری از پیام خود هنوز بر طبل توخالی به اصطلاح مقاومت می کوبد و مدعی است که چه کسی جز مجاهدین و مقاومت ایران در طی چهل سال گذشته حال و رمق مبارزه با حکومت ایران را داشتند!!!. وقتی رجوی از مقاومت حرف می زند باید گفت که وقتی معنی مقاومت ، ترور و کشتار هموطنان خود می باشد ؟ وقتی کشتار نیروهای ایرانی در جنگ عراق علیه ایران می باشد ؟ وقتی همکاری همه جانبه با اسرائیل و شیوخ مرتجع عربی که دشمن مردم ایران و انقلاب شان است می باشد ؟ وقتی مریم قجر برای سناتورهای جنگ طلب آمریکایی دم تکان می دهد ؟ وقتی تروریست های داعشی را یار و یاور خود می داند ؟ البته باید این نام یعنی خیانت را مقاومت گذاشت چرا که در فرهنگ رجوی همه چیز را می توان عوض کرد. مهم وی می باشد که باید در امان باشد تا به زندگی نکبت بار خود ادامه دهد.
رجوی در تحلیل هایش قبلاٌ هم با شکست مواجه شده بطور مثال عنوان می داشت که خاتمی دور دوم ریاست جمهوری را نخواهد دید و یا اکنون در مورد آقای روحانی حرف می زند.
برای اینکه رجوی به نیروهای خود انگیزه ماندن در تشکیلاتش را بدهد دو باره تز دوران آماده باش برای سرنگونی را نشخوار می کند. اگر تهدید نکوبیدن سر مار به سنگ است قبل از تو ترامپ این نکوبیدن را در مورد سرنگونی پهباد آمریکایی تجربه کرده است شما بهتر است مانند مریم قجر دلتان را به کانونهای خرگوشی خوش کنید و با این ترفند و حقه بازی اعضای روحیه باخته خود را در آلبانی نگهدارید چون با توجه به وضعیت داخلی تشکیلات حتی مریم قجر هم قدرت جمع کردن مناسبات را ندارد و پیام اخیر رجوی فقط سرکار گذاشتن اعضای نگون بخت خود و روحیه دادن به آنان است که مبادا بروید دوران به اصطلاح سرنگونی رسیده است!!! همه این شعارها و جیغ بنفش کشیدنها پیش کش خودتان ، بهتر است به فکر جایی برای مخفی شدن پیدا کنید چون وقتی داستان تحریم و برجام حل شود حتی شیوخ مرتجع عربی هم شما را تحویل نخواهند گرفت.
هادی شبانی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا