این انسان ها مجبورند بخندند و سوت و کف بزنند

خانم مریم عضدانلو همسر سوم مسعود رجوی که بعد از فقدان مسعود رجوی ، خود را رهبر فرقه می نامد ، مدت زیادی است که مجبور به ترک پایگاه مرکزی فرقه در فرانسه و نقل مکان به آلبانی شده است . مسلما این یک انتخاب نبوده و دولت فرانسه در راستای مبارزه با تروریسم محدودیت جدیدی را برای فرقه رجوی رقم زده است . مراسم ویلپنت سالیانه نیز امسال در فرانسه تعطیل و حتی اجازه تجمع خیابانی در فرانسه هم به اعضای این فرقه داده نشد !
محدویت های یکسال گذشته برای فرقه رجوی در کشور فرانسه ، باعث شده است که مریم عضدانلو ، برای ظاهرسازی هم که شده جلساتی در آلبانی ودر مقر فرقه تشکیل دهد تا اعضای بازنشسته خود را با این ترفند ها در آلبانی ماندگارتر کند .
در این راستا نیز از بازنشسته های کشورهای مختلف استفاده می کند تا بر ماهیت ارتجاعی و طرد شده فرقه خود ، سرپوش بگذارد.
درهمین راستا پیرزنی بازنشسته به نام خانم میشل الیوماری که به گفته سران فرقه ، وزیر پیشین در دولت فرانسه بوده است را به آلبانی دعوت و از او در تجمع خود استفاده کرد ، این خانم که در هفت آسمان یک ستاره هم ندارد چنین گفته است :
” خانم رجوی شما تنها نیستید ، ما کمک لازم را به عمل می آوریم تا مردم ایران به آزادی برسند …”!
این کمک های لازم ! چیست ؟
ظاهرا خود شما برای گرفتن کمک مالی از فرقه رجوی به آلبانی آمدید ! اما از اینکه عده ی زیادی از سالخوردگان اسیر در فرقه رجوی به استقبال شما آمدند و برای شما سوت و کف زدند ، ذوق زده شده و فکر کردید که خبری هست . باید یادآور شوم که شما دوران بازنشستگی خود را سپری می کنید ، در هیچ دستگاه دولتی هم سمتی ندارید ، به قول معروف آفتاب شما ، لب بام است ! اما در کارزاری ننگین که به دولت فرانسه و بازنشستگان فرانسه هم اصلا ربطی ندارد ، وارد شدید ! کسانی را هم که آنجا دیدید که با روسری های قرمز و کت و شلوار و کراوات برای شما سوت و کف می زدند ، همه زندانی و اسیر هستند ، از حقوق اولیه انسانی محروم هستند ، مجبور هستند مثل یک ربات دستورات را اجرا کنند ، هیچ کدام عشق و عاطفه یک انسان آزاد و آگاه را دارا نیستند ! بچه ای یا همسری نداشتند ! در اسارت رهبران فرقه ، پیر شدند و مثل یک کودک هر دم به این سو و آن سو کشیده می شوند!
اگر جوگیر شده و فکر کردید که خبری هست ، باید بگویم سخت در اشتباه هستید ، این انسان ها مجبور هستند برای هر کسی که مریم درب فرقه را برایشان باز می کند ، بخندند و سوت و کف بزنند ! بعضی جاها هم آموزش دیدند که گریه کرده و مظلوم نمائی کنند . این انسان ها سالیان است که از خانواده خود به سبب محدودیت های ایجاد شده توسط مریم عضدانلو ، بی خبر هستند !
حالا باز هم فکر می کنید که از حضور آن همه انسان در آنجا شگفت زده هستید ؟
آیا باز هم مدعی هستید که دولت دینامیکی مثل دولت فرانسه نمی تواند در این مدت کوتاه چنین شهری بسازد ؟!
یا شما توانمندی های کشور خود را نمی دانید ! یا از حماقت مریم عضدانلو که با تعریف و تمجید های امثال شما ، پول بیشتری می دهد ، استفاده می کنید ! اگر مدعی مورد دوم هستید ، بیشتر با عقل و منطق جور در می آید !
شما بهتر است به خودتان کمک کنید که در دوران کهنسالی محتاج هر کس و ناکس نشوید ، به همان حقوق بازنشستگی خود قانع باشید و با حضور خود در چنین اسارت گاههایی به اسارت بیشتر صدها انسان در یک کشور فقیر و دورافتاده ، دامن نزنید !
شراکت امثال شما در چنین اردوگاههای مرگ ! فقط به عمق فاجعه هائی کمک می کند که دامنگیر آن پیرمردان وپیرزنان خواهد شد .
ترک اجباری فرانسه توسط مریم عضدانلو ، نشان می دهد که دولت فرانسه مصمم به مبارزه با تروریست ها است ، تعطیلی مراسم امسال فرقه رجوی در فرانسه و در ویلپنت نشان می دهد که دولت شما اجازه نخواهد داد که کشورش جولانگاه خشونت طلبان و تروریست ها گردد ، پس برای همسوئی با سیاست های دولت خودتان هم شده ، دست از حمایت از تروریست ها بردارید ، گرچه این حمایت های شما فقط به درد عمه تان می خورد وبس .
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.