اضمحلال فرقه رجوی

انحطاط تمام عیار در فرقه رجوی

در میان گروه ها و جریانات مخالف حکومت ایران ، نام سازمان مجاهدین با عنوان پرآوازه ای از خیانت و جنایت نزد ملت ایران بدل گشته است.
مجاهدین برای ادامه بقای خود به هیچ اصل و پرنسیب و اخلاق پایبند نیستند.
تن دادن به مزدوری کشورهایی همچون آمریکا، اسرائیل و عربستان بخشی از افتخارات این سازمان است. موضعگیری های رسمی و استقبال از تحریم ها و فشارهای آمریکا علیه ملت ایران نشان از ضعف و افول این سازمان جهنمی دارد.
تشکیلات پوسیده و فروپاشی درونی این سازمان و عدم مشروعیت نزد ملت ایران آنها را وادار کرده است که به هر خیانتی دست بزنند.
تبلیغات وسیع با دلار های کشور های غربی وبرخی کشور های عربی همچون سعودی برای مشروعیت دادن به نام سازمان به عنوان آلترناتیو تا کنون راه به جایی نبرده است.
استفاده ابزاری مجاهدین از تشکیلات یعنی انسانهای مسخ شده و قید و بندهای آن صرفا در راستای قطع ارتباط افراد با دنیای خارج بکار رفته است.
سازمان در غرقاب بحران سالهاست در تلاش برای معرفی خود بعنوان یک جریان و جایگزین برای حکومت ایران است.
جریانی که در انحطاط اخلاقی ، سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفته است.
حال تنها ابزار و وسیله برای فریب اذهان عمومی و پذیرش سر سپردگی توسط مجاهدین همان تشکیلات است ، تشکیلاتی که مانند غل و زنجیر به دست و پا و مانند تار عنکبوبت به روح و روان و مغز نیرو های اسیر پیچیده است. تشکیلاتی که نیروهایش از حداقل های حقوق انسانی ، ارتباط های عاطفی ، اخبار و اطلاعات و نیازهای ابتدایی یک انسان برخوردار نمیباشند.
در کمپ مجاهدین انسانها به ماشین بدل گشته و فقط برای استفاده های تبلیغاتی بکار گرفته میشوند. و این بزرگترین خیانت مجاهدین به نیرو ها و خانواده های آنان میباشد که سالیان جبر این تشکیلات را بجان خریده اند و به اعتمادشان نیز خیانت شده است در حالی مجاهدین این گفته بنیان گذارشان محمد حنیف نژاد را بر سردر دفاتر و در و دیوارشان زده اند که : ( بزرگترین خیانت ، خیانت به اعتماد توده هاست )
فشارهای روحی و روانی ، تهدید به مرگ ، رعب و وحشت ، دروغ و پرونده سازی برای حفظ تشکیلات بکار گرفته میشود.
مجاهدین که بنام آزادی و مبارزه برای رهایی خلق ، دموکراسی و حقوق بشر و دفاع از محرومین را تبلیغ میکردند حال خود به خفقان آور ترین مجموعه سیاسی – اجتماعی در تاریخ ایران بدل گشته اند.
و در یک حاکمیت مینیاتوری و در ابعاد کوچک ، نماد کثیفترین جریان سیاسی – اجتماعی را به نمایش گذاشته اند.
افراد جداشده از این سازمان که زیر شدید ترین فشارها و تهدیدها توانستند راه خود و آزادی فردی و اجتماعای را بدست آورند، گو اینکه تازه متولد شده اند و انگار چشم به جهان جدیدی باز کرده اند ( از جمله نگارنده این مطلب )
جداشدگان از این سازمان مافیایی و جهنمی حتی در ساعات اولیه خروج از تشکیلات تازه پی به روزگار خود میبرند.
رهبران این سازمان باید نزد افکار عموی افشاء شوند و امید است با تلاش خانواده ها و اعضاء جداشده ، چهره رهبران این جریان منحرف و ضد انسانی افشاء شده و سایر اعضاء در بند بتوانند زنجیرهای اسارت را از هم بگسلند و به وطن عزیز و کانون گرم خانواده باز گردند.
به امید آنروز تلاش میکنیم و از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد. پیروز باشید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا