مطالب

تعرض سازمان يافته به پناهندگان مستقر در تيپف

تعرض سازمان يافته نيروهاى آمريكايي و دولت هاى اروپايي به پناهندگان مستقر در تيپف
همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايراني
دو تن ديگر از نمايندگان پناهندگان توسط نيروهاى آمريكايي دستگير شدند
دولت هاى سوئد، فرانسه و ايرلند از پذيرش پناهندگان تيپف امتناع ميكنند
براساس خبرهاى دريافتي توسط دبيرخانه فدراسيون سراسرى پناهندگان ايراني تعدادى از دولتهاي اروپايى از پذيرش سهميه هاى اعطايي توسط كميسارياي پناهندگان سازمان ملل امتناع كرده و حاضر به انتقال تعدادى از پناهندگان مستر در تپف عراق نشده اند. دولتهاى سوئد، فرانسه و ايرلند با دلايل مشابهى با اشاره به اينكه اتحاديه اروپا سازمان مجاهدين خلق را جزو سازمانهاي تروريست شناخته از پذيرش اعضاي سابق اين سازمان در تيپف عراق سرباز ميزنند. دلايل اين دولت ها يك دهن كجى آشكار به اپوزيسيون و پناهندگان و حقوق و تعهدات بين المللى پناهندگى است. پناهندگان مستقر در تيپف تروريست نيستند. اين جمهورى اسلامى است كه مادر تروريست منطقه اى و بين المللى است. پناهندگان مستقر در تيپف اكنون بيش از ٣ سال است كه با نفى خط مشي مجاهدين خلق از اين سازمان جدا شده و هيچگونه فعاليت نظامى نداشته اند. كليه اين پناهندگان از اولين روزى كه وارد كمپ تيپف شده اند طى يك تعهدنامه رسمى صراحتا اعلام كرده اند كه به فعاليت نظامي اعتقاد نداشته و در هيچ فعاليت نظامى و مسلحانه در آينده شركت نخواهند كرد. همچنين اين موضوع ( عدم شركت اين افراد در فعاليتهاى نظامى در آينده) حتي در مصاحبه هاي آنان با كميسارياي پناهندگان سازمان ملل مورد تاييد قرار گرفته و كميسارياي پناهندگان سازمان ملل پس از تحقيقات كامل و كافي و اطمينان از اين كه اين افراد ديگر فعاليت نظامى نخواهند داشت مورد پذيرش بعنوان پناهنده قرار گرفته اند.
از سوى ديگر سابقه فعاليت آنها با سازمان مجاهدين به هيچ وجه نبايد منجر به محروميت ابدى اين افراد از تحت حمايت قرار گرفتن و اسكان در كشورهاى اروپايي شود. امتناع اين دولت ها از پذيرش پناهندگانى كه براساس قوانين داخلى بين المللى موظف به پذيرش آنان ميباشند يك معنى سياسى داشته و يك اقدام هماهنگ براى معاملات پشت پرده بر سر سرنوشت اين افراد محسوب ميشود.
همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى قاطعانه نحوه برخورد دولت هاي اروپايي در خصوص اين پناهندگان را محكوم كرده و عليه اين دولت ها به مجامع بين المللى و حقوق بشري شكايت خواهد كرد. ما همچنين از كميسارياي پناهندگان سازمان ملل نيز ميخواهيم كه فورا طي يك بيانيه مطبوعاتي دلايل و موانع انتقال پناهندگان مستقر در تيپف را به اطلاع عموم برساند و با اعمال فشار به دولتهاي اروپايي خواهان انتقال فوري اين پناهندگان به كشور امن سوم شوند.
همچنين بر اساس خبر ديگرى كه دريافت كرديم از حدود ٤ روز پيش دو تن از نمايندگان پناهندگان مستقر در تيپف عراق به دليل سازماندهى اعتراض پناهندگان، توسط نيروهاى آمريكايي دستگير و به سلول انفرادى انتقال داده شدند. نام يكى از اين دستگير شدگان حميد محبى فاش شده است. همزمان نيروهاى آمريكايي به تحصن اعتراضى پناهندگان تيپف يورش برده و ضمن برداشتن كليه پلاكاردها و باندرولها و شعارهاي اعتراضى اعلام كردند كه ديگر تحمل اين اعتراضات را نداشته و بايد به تحصن خود فورا خاتمه دهند. در همين حال بحث هاي تند و شديدي بين پناهندگان و فرماندهان نظامي آمريكايي در ميگيرد و پناهندگان يكپارچه شديدا با سركوب نيروهاي آمريكايي اعتراض ميكنند. پناهندگان در تماس با دبيرخانه فدراسيون اعلام كردند كه به مبارزه و اعتراض خود عليه وضعيت موجودشان تا رسيدگى قطعي و نهايي به خواسته ها و مطالباتشان مبنى بر انتقال آنان به كمپى زير نظر مستقيم كميسارياي پناهندگان سازمان ملل و انتقال فوري به كشور امن سوم، به اشكال مختلف ادامه خواهند داد.
همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايراني ضمن محكوم ساختن يورش نيروهاي آمريكايي به پناهندگان مستقر در تيپف قاطعانه از مبارزات اين پناهندگان براى خواسته هاي بر حق شان حمايت ميكند.
ما بار ديگر كليه سازمان ها و نهادهاي مدافع حقوق انساني و پناهندگي در سراسر جهان را فرا ميخوانيم كه ضمن اعتراض به عملكردهاي غير انساني آمريكايي ها و دول غربى خواهان انتقال فوري كليه اين پناهندگان به كشور امن سوم بعنوان انسانى ترين و ضرورى ترين آلترنايتو براي حل اين مشكل شوند.
همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايراني
٢٢ دسامبر ٢٠٠٦

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا