مطالب

استمداد ازمجامع بين المللي

قربانعلی پوراحمدی
ازتمامي مجامع بين المللي ،‌خصوصا كميته صليب سرخ جهاني وكميسارياي عالي پناهندگان وتمامي وجدانهاي آگاه و شريف دراقصي نقاط جهان استمداد مي طلبيم.
بمنظورحمايت و نجات جان دها تن ازجداشدگان ازفرقه رجوي دركمپ تحت الحمايه قواي اشغالگرآمريكائي ،‌ازيك پروژه ومعامله كثيف في مابين آمريكا و مجاهدين كه ازيك ضايعه انساني حكايت دارد ،‌استمدادمي طلبيم.
متعاقب انتشاراخبارمربوط به رها كردن دها تن ازجداشدگان ازفرقه رجوي دربيابانهاي نا امن عراق وناپديد شدن مرموزعده اي ازآنان ،‌شخصا شاهد بودم وهستم كه خانواده هاي زيادي ازهمين عزيزان ،‌سرگردان وسراسيمه وبغايت نگران به دفاترانجمن نجات منجمله دفترگيلان مراجعه ميكنند تا اخباربيشتري ازوضعيت نگران كننده عزيزانشان كسب كنند وجملگي خواستارآن شدند كه فرياد دادخواهي شان را به گوش وجدانهاي آگاه و بيداربين المللي برسانيم
يادآورميشويم كه بعد ازسقوط ديكتاتورصدام حسين واستقرارقواي آمريكائي درجواركمپ اشرف وبازشدن راه نفسي براي اعضاي ناراضي ، انها بطورانفرادي ويا دردسته هاي كوچك و بزرگ به كمپ مزبورپناه ميبردند ومسؤلين تيف {tifp }با استقبال ازآنها ، ضمن تروريست قلمداد كردن مجاهدين ،‌جدا شدگان را جسوروقهرمان ناميده وقول هرنوع حمايت واعزام سريع به اروپا وآمريكا را ميدادند.
اما درپس يك توطئه و معامله كثيف ، همه چيزخلاف آن واقع شده است. تمام تسهيلات متوجه همان تروريست هاي كمپ اشرف شده است طوريكه توانستند دردوره هاي مختلف نيروهاي مورد نظرشان را درسايه حمايت دوستان جديد آمريكائي شان به اقصي نقاط جهان اعزام كنند ودرعوض آن جداشدگان قهرمان وجسورمورد تائيد آمريكائيها ، آنهم پس از5 سال تحمل سختيهاي فراوان براي دستيابي به زندگي آرام خود ،‌بايستي بي هيچ حمايت وچشم اندازروشني درخارج تيف رها شوند كه البته اين امربسا قابل تامل است.
اينجاست كه مي گوئيم كه توطئه و معامله كثيف وضدانساني درميان است وپيشاپيش اعلام ميكنيم كه مسؤليت عواقب چنين حركت ضدانساني كه خلاف چارچوب هاي تعريف شده وابتدائي ترين حقوق مندرج درمنشوربين المللي ،بشمارميرود ، متوجه همدستان مشترك آمريكا ومجاهدين خواهد بود ومي بايد كه دركنارسايراعمال ضدانساني شان ، به ملت ايران ، خصوصا خانواده هاي چشم انتظارآن عزيزان پاسخگو باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا