آیا این نژاد پاك است؟

ایراندیدبان، نوزدهم فوریه 2008a

عزیز پاكنژاد در یادداشتی موهن* ، یك كرور كلمات سخیف و زشت علیه آقایان مسعود خدابنده و مصطفی محمدی بهخاطر حضورشان در عراق و امدادرسانی به اعضای جداشده بهكار برده است تا بهزعم خود، بقبولاند كه این كار آنها خیانتی بزرگ است، اگر چه در انتها فقط غیظ و غضب خود را به خواننده منتقل كرده است.
چند فقره فرافكنی نامربوط نیز انجام داده است و ترور فلان شیخ عراقی و انهدام پمپ آب اردوگاه اشرف را به آنها نسبت داده كه این همه حاكی از نگرانی عمیق مجاهدین از حضور آنان در عراق است و اینکه پسلرزههای این نگرانی به اورسورواز و خوشنشینان پاریسی نیز رسیده است.
عجیب آنكه ایشان آقای مصطفی محمدی را بهدلیل درخواست ملاقات با فرزندش، متهم به تعرض به حریم و حقوق شخصی كرده و بههمین سبب او را مجرم و قابل تعقیب دانسته است!
البته که پدر بودن در مرام رجویها جرم است، جرمی نابخشودنی و قابل پیگیری، و احتمالاً اقدام برای ترور مصطفی محمدی، حكم فرقهی رجوی برای همین جرم قابل پیگیری بوده است و حالا عزیز پاكنژاد بهقصد موجه ساختن آن اقدام تروریستی، از تعرض به حریم و حقوق شخصی سخن میگوید. اما عجب آنكه وی جرأت كرده است در پیشگاه فرقه از حریم و حقوق شخصی سخن بگوید؟
شاید پاكنژاد بهدلیل خوش نشینی در حومهی پاریس دچار این توهم شده است كه اعضای محصور در اشرف هم باید حریم و حقوق شخصی داشته باشند؟ در اینصورت لازم است كه بلافاصله پس از مراقبتهای ویژه و صدبار غسل كردن در عملیاتهای جاری و غسل هفتگی، بهخاطر این تجاسر به حق و حقوق رهبر عقیدتی خاضعانه پیشانی مذلت بر خاك بمالد و كتباً بهخاطر چنین گناهی در پیشگاه رهبر عقیدتی و رییسجمهور برگزیدهاش استغفار نماید و خود را مستحق مجازات و هرآنچه بدتر از آن بداند كه در غیر اینصورت وی هم به جرگهی خائنین بدتر از تروریستهای چندملیتی رژیم درخواهد آمد.
در پایان باید علت این همه سوز و گداز بهخاطر حضور سه تن از جداشدگان در بغداد را جویا شد: بهراستی گروهی كه مدعی است تهدیدی برای حكومتی با عرض و طول حكومت ایران است و با تكیه بر زور سرنیزهی چكمهپوشان اشغالگر عراق حتی به فحاشی و یقهدرانی در مقابل دولتمردان عراقی میپردازد، از چه رو این همه واهمه دارد كه طی دو هفتهی اخیر خواب و خوراكاش را از دست داده و از كوچكترین تا بزرگترین رویدادهای عراق را به مسعود خدابنده وصل میكند؟ یكی نیست از این مدعیان همهچیزدانی سؤال كند كه اگر مسعود خدابنده برای جاسوسی آمده است، چرا عكس و تفصیلات سفرش را در سایتها میزند و شماره تلفن ارتباطش را اعلام میكند؟ اگر برای انفجار پمپ آب اردوگاه اشرف آمده است در دانشگاه بغداد چكار میكند؟ و…
باری مسأله همانطور كه پاكنژاد و دیگر قلم بهدستان این فرقه بارها در یكماه گذشته به آن اشاره كردهاند، مسعود خدابنده آمده است تا از كوچكترین شكاف برای نجات اعضای محصور در اردوگاه اشرف استفاده كند و همین موجب برآشفتگی و سراسیمگی رجوی و باندش شده است.
_____________________
* آن بنده خدا سنیگلستون

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا