قصاوت مجاهدین در نسل‌كشي اكراد عراق بي‌نظير بود

خبرگزاري فارس: محمدصادق كوشكي گفت: مجاهدین با درنده‌خويي و قصاوت بي‌نظيري به نسل‌كشي اكراد عراق با اين توجيه كه آنها مزدور جمهوري اسلامي هستند، اقدام كردند.
محمدصادق كوشكي عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي و نويسنده كتاب «تبار ترور» كه به بررسي تاريخچه تروريسم مجاهدین بر اساس اسناد داخلي آنها مي‌پردازد در گفتگويي با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس به تشريح ابعاد عملكرد جنايتكارانه اين گروه و تعامل دوگانه كشورهاي غربي با اين گروه پرداخته است.
* همه كشورهاي دنيا «M.K.O» را تروريست مي‌دانند
وي افزود: ماجراي عملكرد تروريستي سازمان مجاهدين موضوعي است كه مورد اتفاق همه كشورهاي دنياست كه به پيشينه اين سازمان پيش از انقلاب اسلامي باز مي‌گردد. در پرونده اين سازمان پيش از انقلاب اسلامي مواردي وجود دارد كه از ديد كشورهاي غربي در زمره فعاليت‌هاي تروريستي قرار مي‌گيرد.
كوشكي در توضيح اين مطلب افزود: مثلا اين سازمان در سال‌هاي 51 تا 56 اقدام به ترور مستشاران نظامي آمريكا و حمله به منافع اين كشور در ايران كردند. آنها همچنين مكان‌هايي را متعلق به رژيم صهيونيستي، انگليس و ديگر كشورهاي غربي مورد حمله تروريستي قرار دادند و يا برخي از شهروندان اين كشورها را در شهرهاي مختلف ايران مورد حمله قرار دادند.
اين محقق تاريخچه گروه مجاهدین در ادامه خاطر نشان كرد: اين گروه حتي به برخي از منافع مشترك ايران و كشورهاي غربي در تهران هم حمله كرده بود و از اين نظر كشورهاي غربي و آمريكا طبق قوانين رايج خودشان سازماني را كه فعاليت‌هاي تروريستي داشت در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار داده بودند.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب سازماني را كه ما به عنوان مجاهدين خلق مي‌شناسيم و آنها با نام اختصاري «M.K.O» مي‌شناسند ماهيتي تروريستي دارد و با همين استدلال حقوقي وزارت امور خارجه ايالات متحده و بسياري ديگر از كشورهاي غربي اين گروه را تروريستي دانستند و قرارگرفتن نام اين گروه در ليست تروريستي مزبور ارتباطي با اراده جمهوري اسلامي نداشت.
كوشكي خاطر نشان كرد: البته به جز اين پيشينه برخي از كشورهاي ديگر غربي با استناد به برخي ديگر از رفتارهاي اين سازمان پس از انقلاب و ترور و بمب‌گذاري‌ها، مجاهدين خلق را تروريست اعلام كردند اما در مجموع پيشينه تروريست اعلام كردن اين گروه به دليل ماهيت اقدامات تروريستي آنها پيش از انقلاب است.
* ناديده گرفتن ماهيت تروريستي مجاهدین به دليل تعرض با ايران
وي با اشاره به خارج كردن نام گروه مجاهدین از ليست گروه‌هاي تروريستي از سوي انگليس، گفت: سازمان مجاهدین يا «M.K.O» بر اساس تعاريف حقوقي در زمره گروه‌هاي تروريست قرار دارد. اين مساله به دليل ماهيت اصلي و مشي اين سازمان در سال‌هاي گذشته است اما كشورهاي غربي بر خلاف رويه رايج حقوقي‌شان به خاطر تامين منافع ديگر و به دليل تعارض با جمهوري اسلامي اين مساله را ناديده مي‌گيرند.
اين محقق در ادامه تصريح كرد: بر اساس همين استدلال حقوقي در زمان تصدي آلبرايت بر وزارت امور خارجه آمريكا سازمان مجاهدين خلق در زمره گروه‌هاي تروريست قرار گرفت. اما مباحث ثانويه‌اي هم باعث شد و با استناد به برخي رفتارهاي سازمان مجاهدين خلق پس از انقلاب هم برخي از كشورهاي اروپايي سعي كردند آنها را به عنوان سازماني تروريستي بشناسند اما پيشينه اصلي تروريست بودن سازمان از ديدگاه كشورهاي غربي فعاليت‌هاي قبل از انقلاب‌شان بود.
وي افزود: طبق تعريف حقوقي چون اين سامان به منافع آمريكا ضربه زده است و شهروندان اين كشور را ترور كرده است تروريست محسوب مي‌شود اما اكنون صحبت بر سر اين است كه كشورهاي غربي بر خلاف اين رويه رايج حقوقي خودشان به دليل منافعي كه دارند و به دليل تضادشان با جمهوري اسلامي اين ديدگاه حقوقي را در برخي موارد كمرنگ مي‌كنند و يا ناديده مي‌گيرند.
كوشكي خاطر نشان كرد: مثلا آمريكايي‌ها عليرغم اينكه مجاهدين خلق را از زمان كلينتون تاكنون تروريست شمرده‌اند اما براي استفاده از اين گروه به عنوان ابزار فشاري عليه جمهوري اسلامي استفاده مي‌كنند و با آنها مماشات مي‌كنند.
* شوراي به اصطلاح مقاومت پوششي براي فعاليت‌هاي فرقه‌رجوي
وي در مورد فعاليت مجاهدین تحت پوشش گروه‌هاي سياسي مجازي، افزود: مثلا يكي از اين پوشش‌ها شوراي ملي مقاومت است. اين شورا برآيند تعدادي از گروه‌هاي مجازي است كه حامي عملكرد مجاهدين خلق است و به اين ترتيب مجاهدین از گروه‌هاي مجازي‌اي كه به عنوان حاميان خود به وجود آورده‌اند تحت پوشش‌ شوراي ملي مقاومت استفاده مي‌كنند. در اين مجموعه بخشي از گروه چريك‌هاي فدائي خلق به رهبري مهدي سامع عضو شوراي ملي مقاومت هستند اما اين گروه عملا طرفدار واقعي ندارد.
كوشكي خاطر نشان كرد: از اين گروه‌هاي ساختگي موارد ديگري هم وجود دارد، مثلا جلال گنجه‌اي به عنوان يك عضو و هوادار ديرينه سازمان تشكلي مجازي با دو سه نفر عضو براي خودش به وجود آورده است و عضو شوراي ملي مقاومت شده است.
نويسنده كتاب «تبار ترور» در شناخت ماهيت تروريستي گروه مجاهدین بر اساس اسناد داخلي اين گروه خاطر نشان كرد: اين تشكل‌هاي خودخوانده در جايي ثبت نمي‌شوند و با عناوين جعلي فعاليت مي‌كنند. كساني مانند مرضيه، بني‌صدر، غلامحسين ساعدي، عبدالكريم لاهيجي و برخي ديگر از چهره‌هاي ضد انقلاب زماني در اين شورا عضويت داشتند و بعد كنار رفتند، اما عملا اين شورا تبديل به محملي حقوقي شده است كه هر كجا سازمان مجاهدين خلق نخواسته به دليل پيشينه منفي خود وارد عمل شود اين محمل سياسي را علم مي‌كنند.
* مجاهدین هر زمان لازم باشد لباس عوض مي‌كنند و تغيير چهره مي‌دهند
وي تصريح كرد: عملا از زماني كه سازمان مجاهدين در عراق مشغول به فعاليت شد يعني از سال 1364 به بعد شوراي ملي مقاومت پوزيشن و چهره بين‌المللي مجاهدين خلق بود و اين گروه به واسطه‌ اينكه در برخي مواقع محدوديت دارند با چهره‌هاي ديگر وارد ميدان مي‌شوند.
كوشكي در مورد اين گروه‌هاي جنبي گفت: نهاد نظامي اين گروه ارتش آزادي‌بخش ملي نام دارد و اين همان نهادي است كه با عراق همكاري مي‌كرد و به عنوان ستون پنجم بخشي از فجايعي را كه اين رژيم عليه مردم عراق مرتكب شد به وسيله همين به اصطلاح ارتش آزادي ‌بخش ملي بود.
كوشكي درباره تحركات ضد ايراني بازوي نظامي مجاهدین گفت: بسياري از اقدامات تروريستي مجاهدین از سوي همين به اصطلاح ارتش صورت مي‌گيرد و مثلا سازمان مجاهدين در حاشيه قرار داشت اما همه مي‌دانند كه مجاهدين با ارتش آزادي بخش‌شان يك ماهيت‌ هستند با دو چهره متفاوت.
وي در مورد تغيير لباس مجاهدین در موقعيت‌هاي مختلف گفت: اين سازمان چند لباس دارد يك لباس نظامي دارد به اسم ارتش آزادي‌بخش، يك لباس ديپلماتيك به اسم شوراي ملي مقاومت، لباس دانشجويي به اسم انجمن دانشجويان مسلمان اروپا و آمريكا و صحبت بر سر اين است كه هر زمان سازمان بخواهد چهره‌اي متناسب با موقعيت‌شان نشان دهند يكي از اين لباس‌ها را بر تن مي‌كنند.
* مجاهدین تنها در مركزيتي به اسم مسعود رجوي خلاصه مي‌شود
كوشكي در مورد ماهيت اصلي اين سازمان تروريستي گفت: وقتي ما از سازمان صحبت مي‌كنيم منظور همان مركزيتي است كه در شخص مسعود رجوي و مريم قجر (رجوي) به عنوان حاشيه و سايه‌اش خلاصه مي‌شود و تعدادي انگشت شمار و محدود كه اطرافشان را گرفته‌اند.
وي با اشاره به اينكه بخش زيادي از چهره‌هاي قديمي و بنيانگذاران سازمان به دليل ديكتاتوري وحشتناك فرقه رجوي اين سازمان را ترك كرده‌اند، خاطر نشان كرد: ديكتاتوري فرقه رجوي بعد از فرار از ايران به قدري شديد و غليظ شد كه بسياري از همراهان سابق و نيروهاي قديمي‌شان كنار كشيدند و نتوانستند آنها را تحمل كنند و به همين دليل سازمان الان در شخص مسعود و مريم رجوي خلاصه مي‌شود.
اينها توانسته‌اند با استفاده از اين مانورهاي تغيير چهره، خودشان را در سطح بين‌المللي زنده نگاه‌ دارند و همچنان مشغول به فعاليت باشند. صحبت بر سر اين است كه با استفاده از همين پوشش توانسته‌اند كمك‌هاي اقتصادي، جمع‌آوري اعانه‌ها يا فعاليت‌هاي فرهنگي و تبلغي‌شان را در اروپا و آمريكا سازمان دهند.
* همكاري اطلاعاتي مجاهدین با ارتش آمريكا
وي در مورد انگيزه‌هاي انگليس از اقدام اخير گفت: دليل اين اقدام تعامل نزديك اشغالگران با مجاهدين در عراق است و به اين ترتيب آنها خواسته‌اند فرجه‌‌اي به مجاهدين بدهند. هم اكنون ارتش آمريكا از مجاهدين براي بهره برداري‌هاي جاسوسي بهره مي‌برند.
كوشكي با اشاره به جذب نيروهاي مجاهدين از سوي ارتش آمريكا گفت: آمريكا هم اكنون يكي از نيروهاي بلندپايه سازمان مثل رضا جعفرزاده را كه در مقطعي مسؤل روابط خارجي مجاهدين بود جذب كرده كه وي مشغول همكاري با آنها است و او هم اكنون نيروي آمريكايي‌ها شده است.
وي با اشاره به استخدام نيروهاي كيفي سازمان از سوي آمريكايي‌ها گفت: اينها در رده‌هاي خاصي مورد استفاده آمريكايي‌ها قرار مي‌گيرند. با اين تفصيل مي‌توان فهميد چرا از طرفي آمريكايي‌ها اين گروه را تروريست معرفي مي‌كنند و از طرفي با آنها همكاري مي‌كنند.
نويسنده كتاب تبار ترور خاطر نشان كرد: اگر آمريكايي‌ها به عنوان سپر حفاظتي براي مجاهدين عمل نمي‌كردند مردم عراق آنها را از ميان مي‌بردند.
وي با اشاره به گوشه‌اي از جنايت‌هاي مجاهدین عليه كردها گفت: كردهاي عراق در جريان انتفاضه شعبانيه چون ارتش عراق بعد از جنگ اول خليج فارس بسيار مضمحل شده بود تنها به دليل دخالت نظامي مجاهدین شكست خوردند. ارتش عراق از نيروي مجاهدين براي سركوب مردم عراق و كردها از آمريكا اجازه گرفت و چون در شمال عراق نيرويي نداشت وظيفه سركوبي كردها را به مجاهدين سپرد و چون مجاهدين در طول جنگ دست نخورده باقي مانده بودند و به پاس خدماتي كه صدام به آنها كرده بود فاجعه كردكشي را به راه انداختند كه اين حركت فجيع با حمله آنها به مناطق مسكوني و قتل عامل زنان و كودكان دنبال شد.
* مجاهدین با قصاوت تمام دست به نسل كشي كردها زدند
كوشكي يادآور شد: عملياتي كه مجاهدين از آن با عنوان عمليات مرواريد نام مي‌برند در واقع قتل‌عام مردم كردستان عراق بود. مجاهدین با قصاوت تمام دست به نسل كشي كردها زدند. توجيه آنها هم اين بود كه كردهاي عراق مزدور جمهوري اسلامي هستند. آنها كشتار بدي را با درنده خويي دنبال كردند و اسناد اين جنايت هم اكنون وجود دارد و كردها به شدت از مجاهدین بيزار هستند. كردهاي عراق همچنين به دنبال پيگيري اين فجايع هستند.
وي تصريح كرد: مجاهدين از سال 1992 به بعد يكي از اركان حزب بعث عراق بود و هركجا كه حزب بعث نياز به نيرويي وفادار و مفيد براي سرنگوني مردم و انجام كار اطلاعاتي داشت از مجاهدين استفاده مي‌‌كرد. اسناد همه اين جنايت‌ها خوشبختانه پس از سرنگوني رژيم بعث به دست مردم عراق افتاد و اسناد غير قابل انكاري از جنايت‌هاي آنان هم اكنون در اختيار افكار عمومي جهان است.
* بررسي مستندات جنايات مجاهدین در كتاب «تبار ترور»
كتاب «تبار ترور» به بررسي تاريخچه گروه مجاهدین پيش و پس از انقلاب مي‌پردازد. اين كتاب به زودي در 400 صفحه از سوي مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر مي‌شود. در اين كتاب اسناد دروني اين گروه كه از آن به عنوان فرقه رجوي نيز نام برده مي‌شود و نشان دهنده تروريسم سازمان يافته در اين فرقه است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا