مجاهدین خلق

رویارویی مجاهدین با دولت عراق

رویارویی مجاهدین با دولت عراقایران دیدبان
بقایای گروه تروریستی مجاهدین مستقر در اردوگاه اشرف، پس از ماهها دخالت آشکار در مسائل داخلی عراق و همدستی با بقایای صدام علیه شیعیان و تلاش برای جلوگیری از تشکیل یک دولت عراقی با انواع و اقسام اتهامات، اکنون مأیوسانه به صف بندی در مقابل دولت نوپا و منتخب عراق پرداخته و میرود تا بار دیگر، اغتشاشاتی که پس از شکل گیری انقلاب ایران و تشکیل دولت موقت سازماندهی میکرد، در عراق نیز عملی نماید و همچنان با پنهان ماندن در پس درگیریها، بهره برداری خود را بنماید.
روز پنج شنبه 100 نفر عراقی در یک جلسه در هتل بابل بغداد، با پشتیبانی و خرج مجاهدین و به بهانه درخواست از دولت عراق برای بیرون نکردن اعضای این گروه، تاخت و تاز و خط نشان کشیدن علیه دولت ابراهیم جعفری را آغاز کردند.
بنا به گزارش ارگان مجاهدین در این جلسه بر نقش این گروه به عنوان یک وزنه تعادل در معادله استراتژیک عراق در منطقه و ضرورت اتحاد با مجاهدین علیه بنیادگرائی تأکید شد.
افراد شرکت کننده در این جلسه سپس با نمایان ساختن نیات واقعی برگزاری چنین جلساتی که همانا مخالفت با روند قانونی شکل گیری دولت عراق و بر هم زدن نظم آن میباشد، در یک موضعگیری نامربوط از دولت عراق خواستند تا تدوین قانون اساسی دائمی عراق بر اساس اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق ملل متحد، معاهدات وین و معاهده پاریس که تجربه مبارزاتی بسیاری از کشورها در نیل به دموکراسی است، صورت گیرد.
در اظهارات آنها آمده: تضمین عملی برقراری دموکراسی و جلوگیری از نقض حقوق بشر و احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی مردم عراق، تشکیل جبهه ای دموکراتیک ضدبنیادگرا متشکل از همه نیروهای دموکراتیک و ملی عراق و جدایی دین از دولت در قانون اساسی است.
و در نهایت خواسته شده: با استناد به قوانین و میثاقها و عرف بین المللی مربوط به حقوق پناهندگان، هیأت حاکمه و دولت عراق باید حقوق مجاهدین در عراق را مورد توجه قراربدهد.
مخالفت مجاهدین با قانون اساسی عراق که بر پایه فرهنگ و دین مردم این کشور تدوین گردد، در وهله اول ناشی از ضدیت مشخص این گروه با مسلمانان عراق و به خصوص شیعیان است. این مخالفتها در راستای سیاستهای ضداسلامی اسرائیل در منطقه میباشد و بی تردید از جانب دستهای پنهان این کشور در عراق حمایت میگردد.
در ابتدای تشکیل دولت ایران پس از انقلاب، مجاهدین با سر دادن شعار تشکیل جبهه متحد ضدامپریالیستی، آغازگر آشوبها و ایجاد تنش در جامعه بوده و دنباله روی از الگوی حکومتی کشورهایی مانند یمن جنوبی، نیکاراگوئه و لیبی را معیار انقلابی بودن میدانستند و اکنون نیز آشوب را در زیر شعار جبهه متحد ضدبنیادگرایی و الگو گرفتن از سازمان ملل و معاهده پاریس و حقوق بشر که این روزها بیشتر خریدار دارند، دامن میزنند.
نگرانی اصلی مجاهدین از اخراج آنان توسط دولت عراق است و اکنون با دریافتن این واقعیت که به هیچوجه نمیتوانند جلو تصمیم عراق برای ممنوعیت فعالیت و اخراج آنها را بگیرند، به دنبال زمینه های ایجاد تنش و درگیری میگردند تا از این رهگذر موقعیت گذشته خود را که ارتزاق از راه جنگ و کشتار مردم عراق و ایران بود را به دست بیاورند.
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا