مجاهدین خلق

استثمارگر

استثمارگر
سایت پرونده سیاه
فرقه ی تروریستی رجوی، تشکیلاتی که در بدو تأسیس فعالیت خود را به شیوه مبارزه قهرآمیزو درگیری مسلحانه در دوجبهه ضد سلطنتی عوامل شاه و امپریالیزم ترور مستشاران امریکایی آغازکرد، دیری نپایید که با نفوذ مارکسیست ها، و اعلام انشعاب به حذف فیزیکی رقبای تشکیلاتی خود پرداختند.
رجوی به عنوان آخرین بازمانده سازمان مجاهدین، برای حفظ جان خود به همکاری بی دریغ با ساواک به نوعی استثمار مضاعف تن داد. از این رو اولین خشت شکل گیری عقده های درونی ( عقده به استثمار کشاندن دیگران برای پیش برد اهداف خود) در او نهاده شد.
بنیانگذاران سازمان مجاهدین با بدعت انقلابی، تفسیر و تغییراسلام، نوع انقلابی اش را با تار وپودمارکسیستی برای خود انتخاب کردند.
در دوران جنگ سرد مجاهدین با الگوگرفتن ازمکتب مارکس ومبارزه قهر آمیزبا امپریالیزم به آلت دست اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شدند،در همین راستا وبرای اعلام موجودیت وادامه مبارزه مسلحانه قلب امریکاییان را در تهران هدف آماج گلوله های خود قرار دادندوبه ترور وخونریزی افتخار می کردند.
آن روز ها رجوی به عنوان جاده صاف کن کمونیست ها مورد سو‍ استفاده قرار گرفته بود، وسیله ای برای عملی ساختن اهداف پیروان مارکس ولنین بودودر واقع به استثمار کشیده شده بود.
رجوی ودارودسته اش مدیون کمونیست بودند چون چارچوب تشکیلاتی واسکلت بندی سازمان مجاهدین خلق را از مارکس الگوبرداری کرده و به ارث برده بودند.
حال بعد از گذشت چهار دهه، ازتولد وتأسیس آن چنانی وتاریخچه سراسر تروروخشونت توام با خیانت، مجاهدین در گذر از فراز ونشیب ها،پیچ وخم ها،استراتژی های آبکی رجوی ساخته وسر فصل ها وفازهای ضد مردمی،انحراف از اصول وگرایش فرقه ای ، امپریالیزم نوازی ، استبداد واستثماراز نوع بشرمانند سرطان آرمان ها واهداف واصول سازمان مجاهدین را در بر گرفته است.
امروز آن چه از سازمان مجاهدین باقی مانده است ،آثار وعلائمی، پوشیده از رنگ ها ونیرنگ های رجوی ساخته است.
اکنون فرقه مافیایی تروریستی رجوی با داشتن سوابق سیاه وننگین تروریستی وسالها همدستی با صدام ،غرق در بحران های لاعلاج ودر باتلاق عراق گرفتار گشته است، برای اعضای خود زندان به ارمغان آورده وبرای خلق قهرمان خاطراتی از وحشت وترور بر جای گذاشته است.
رجوی در رأس سازمانی که چهار دهه از انحرافش می گذرد ،اکنون برای سر کوب عقده های درونی، به استثمار نوع بشر همت گمارده است تا در شرایط بحرانی با سوءاستفاده از نژاد ها واقلیت های مختلف ،اهداف ارتجاعی خود را به پیش برد. در شرایط فعلی که جا بجایی دو،سه هزار نفر اسیر در زندان عراق و کشاندن اعضای در بند به صف تجمعات تفریحی برایش مقدور نیست ، با کمال فریب کاری شهروندان بی کار امریکایی، پناه جویان مهاجرعرب،سیاهپوستان افریقایی،افاغنه سر گردان ،وحتی جمعی ازاهالی چچن واینگوش را هم زیر پوشش فریب فرقه ای برده ودر قبال پرداخت حق اجاره وپذیرایی چند روزه ، آنان را به عنوان تابلوی اعلانات، پایه پلاکارت ، چوب پرچم، و…. به نیابت ایرانیان خارج کشورمقیم امریکا به نمایش عوام فریبانه نیویورک کشانده است.
کشتی طوفان زده رجوی با آن همه خدم وحشم فریب خورده که در عرصه تاخت وتازهای تروریستی خود داشت ، بدنبال فرار رهبرو فرقه گردان خود با مشکل روز افزون نیرو مواجه شده است،از این روفازاستثمارجهانی رادر پیش گرفته است ،تا با این ترفند مدت زمانی هم تابوت فرقه را بر دوش سازمان پناه جویان افاغنه عرب زبان مقیم امریکا بیندازدواز این که سیاهان افریقایی ون‍ژاد زرد چینی با جماعتی از چچن اورا همراهی می کنند ،به خود می بالدودرسایت نا بستگی ملی اعلام می کند که بیست هزار نفر از ایرانیان مقیم امریکا در تظاهرات نیویورک شرکت کرده اند!
از طرفی به دنبال سالها استثمار وسرکوب اعضای بدام افتاده ، اکنون جدا شدگان به محض خروج از زندان رجوی ،برای افشای شکنجه وزندان های قلعه رنج باران به افشاگری برعلیه فرقه رجوی می پردازند،همان فرقه ای که تا قبل ازسی خرداد سال شصت و پیوستن به صدام سازمان مجاهدین خلق ایران نامیده می شد.
بالاخره مردم ستیزی رجوی وخیانت به میهن ،ببار نشسته است، دیو فرقه گردان برای فریب وخیانت وبرپایی تظاهرات نیویورک وبالا بردن پرچم وپلاکارت ها، کل جهان را به استثمار کشاند.
در تغار رجوی ،فرقه باانحراف مستمر، تغییر وتحول اضطراری به تشکیلات هفت بیجاری ، بازار مشترک ،چند منظوره ،زنجیرهای تبدیل شده است.
رجوی با ترفند وفریب دولت مردان امریکایی، شبکه تروریستی افسارگسیخته جهانی تشکیل داده است.
در شرایطی که میلیون ها ایرانی مقیم خارج کشور با اعلام تنفر وانزجار از همسویی وهمفکری با فرقه تروریستی رجوی خود داری می کنند ، جای بسی تأسف است که کشور های ذیربط در دادن آگاهی وشناخت به شهروندان خود کوتاهی می نمایند وآنان را از مسیر انحراف وهمسویی با تروریست های فرقه گرا باز نمی دارند.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا