منابع اطلاعاتی انقلابی! مجاهدین

منابع اطلاعاتی انقلابی! مجاهدین
مسعود جابانی، هفدهم دسامبر 2006
روز یکشنبه 19 نوامبر دریکی از سایتهای هلندی زبان مجاهدین گزارشی با عنوان تحقیق در مورد نیروهای سازمان امنیت ایران در هلند درج گردیده که به گفته سایت مزبور، این دروغ پردازی ها در 10 صفحه تنظیم گردیده است.
دراین گزارش که به دلیل دروغ های آشکار، فقط به هلندی نوشته شده است، پرونده! اینجانب و چندی دیگر از دوستان فعال سیاسی و علمی، مورد بررسی و تحقیق! مجددقرار گرفته است و مانند همیشه به آنان عناوینی مانند : مزدور، جاسوس و مامور اطلاعات رژیم و….. نسبت داده شده است.
از آنجائیکه این گزارش فقط مصرف خارجی برای اقایان دارد و ترجمه آن به فارسی بیشتر به ضدخودش تبدیل میشود و بحران جدیدی را بوجود می آورد ، ترجیح می دهند که اطلاعات خود را که بیشتر از منابع انقلابی! شهر خرونینگن دریافت کرده اند، به زبان هلندی به خورد کسانیکه از روابط و مناسبات و شگردهای فرقه ای انان بی اطلاعند، بدهند.
دراین گزارش تحقیقی! که آقای صدرالدین سیدی مترجم پناهجویان و ماموراطلاعات مجاهدین در شمال هلند و کمپ های پناهجوئی زحمات جمع آوری ان را به عهده داشته است ، مطالب آموزشی بسیاری وجود دارد که براحتی نمیشود از کنارآن گذشت.
آقای سیدی که در حال حاضر بعنوان یکی از مسئولین مجاهدین درهلند انجام وظیفه می نماید و سخنان آتشین و کوبنده اش! در صفحات سایتهای مجاهدین زینت بخش مطالب تکراری دیگر است، حتی به مدت یکروز در روابط مجاهدین در داخل کشور و عراق نبوده است ودر شهر خرونینگن و کسانیکه از نزدیک او را می شناسند با عنوان مجاهدفرنگی معروف می باشد.ا
ا و با توهین ها و جیغ های انقلابی! ره صدساله نرفته را می خواهد یکشبه طی کند.
در سایت نامبرده نکات زیر به چشم می خورد.
* جابانی به مدت فقط 6 ماه در عراق بوده و توسط برادرانش در ارتباط با سازمان قرار گرفته است و در ایران معلم ورزش بوده است.
اولا اینجانب فقط به مدت 6 ماه پس از یک درگیری مرزی، در بیمارستان کرکوک بستری و تحت مداوا بودم و بیش از پنج سال بعد از ان نیز در خدمت آقای رجوی و صدام حسین قرار داشتم.اگر هموطنان مجاهد به این باورند که با طولانی ماندن در عراق باعث افتخار من بوده است، سخت در اشتباهند و اگر اینجانب زمان آن را اعلام میکنم فقط به دلیل تاثیرگذاری پروسه تغییر هویت فردی به هویت فرقه ای و مغزشوئی در جهت کنترل نیرو بوده است.
درمورد برادرانم باید بگویم که متاسفانه به عنوان برادر بزرگتر نه تنها نتوانستم آنان را از دام فرقه نجات دهم زیرا خود جلوتر از انان و قبل از انقلاب فعال سیاسی بودم و در زمان شاه نیز چندین بار دستگیر شدم. بنابرین نمی توانم توسط برادر 15 ساله ام که توسط مجاهدین و حمایت من گنه کار به جوخه اعدام، جمهوری اسلامی فرستاده شد،با سازمان آشنا شده باشم.
مجاهدین آگاهانه به اعضای خودشان تیتر و عنوان اعطا می کنند تا بدین وسیله از جامعه اعتبار اجتماعی کسب نمایند. برعکس دشمنانشان! باید بیسواد و حتما وابسته به رژیم و بی آبرو! اعلام گردند نگرش سیاه و سفید فرقه ای
به اینجانب گفته شده است که من مامور بدنام رژیم هستم به نظر می رسد که آنان به این هم معتقدند که بعضی از ماموران رژیم خوشنامند و می شود با آنان کنار آمد!
درهمین رابطه آقای ناصرکلانتر استاد دانشگاه فیزیک اتمی دانشگاه شهر خرونینگن به دلیل مصاحبه هائیکه با نشریات هلندی زبان در مورد غنی شدن اورانیوم نموده است در سایت نامبرده، مورد توهین قرار گرفته و گویا هیچگونه تخصص و اطلاعی هم از پروسه غنی سازی اورانیوم و سیاستهائیکه در این رابطه اعمال میشود ، ندارد.
در حالیکه ایشان برای دادن نظرات علمی و تحقیقیشان در سراسر دنیا به مجامع دانشگاهی و پژوهشی دعوت می شوند و باعث افتخار ما ایرانیان محسوب می گردند، از سوی مجاهدین عامل رژیم معرفی می گردد.
وقتی که مجاهد فرنگی های نامبرده که با دایره و دمبک مطرب های سازمانی در اروپاهوادار شده اند در سمت فرماندهی سازمان در هلند قرار می گیرند وجارچی فرقه می شوند، دیگر چه انتظاری از مقبولیت و درستی مطالب و تحقیقات آنان می شود داشت.
آیا معدود جداشدگانیکه هنوز معتاد آقای رجوی هستند و چند صباحی هم در روابط سازمانی جسما و روحا بالا و پائین شدند، از اینگونه مجاهد فرنگی ها پرسیده اند که چگونه سبیلشان چرب می شود؟و اینهمه کینه و نفرت تصنعی را از کجا کسب می نمایند؟
همانگونه که هموطنان مطلعند ، اینجانب تاکنون در بیش از صد اعتراض، اعتصاب غذا، تحصن،تظاهرات ، برای به ثمر رسانیدن حق پناهندگی شرکت فعال داشته ام و دوش به دوش پناهجویان بوده و هستم و در این رابطه با سازمانهای پناهجوئی ایرانی و هلندی فعالیت مشترک هم داشته ام و حتی در این اواخر نیز سازمانهای بهداشت و درمان نیز به کمک ما شتافته است تا مشکلات روحی پناهجویان را از طرق پزشکی بررسی و کاهش دهد.
مراجعه به سازمانهای پرایم، سازمانهای پناهندگی ، شهرداری شهر، سازمانهای چپ سیاسی هلندی و…
سازمان دادن این فعالیتها بیشتر از طریق کانون پیام ، و راه طولانی تا آزادی صورت گرفته میشد، در این فعالیتها هیچگونه تبلیغ سیاسی و سازمانی انجام نگرفت و فقط به نیازهای پناهجویان در زمینه های گوناگون پاسخ داده شد.
در نقطه مقابل ، سازمان مجاهدین فقط در سرفصلهای سی خرداد و تظاهرات و تبلیغات مریم و مسعودی پناهجویان را با وعده و وعید به صحنه می کشاند و طبق معمول از انان به عنوان وسیله تبلیغی و گاها نیز علیه جداشدگان استفاده مینمود.
نام انجمن پناهجویان که همان اسم مستعار آقای سیدی مجاهدفرنگی و جارچی سازمان برای هموطنان کاملا شناخته شده است و جای روشنگری هم ندارد.
این انجمن تاکنون سه اطلاعیه داده است که دوتای آن مربوط به افشاگری! علیه اینجانب بوده است. نفرات این انجمن ، آدرس و مشخصات و تلفن تماس مشخص نیست و مانند دیگر پوشش های سازمانی، از نامهای غلط انداز آنچنانی مانند
جوانان آینده ساز، انجمن پناهندگان، متخصصین… و.
جالب اینجاست که اکثر جلسات و گردهمائیهای آنان در پشت درهای بسته و مخفیانه صورت می گیرد و غریبه! در آن راهی ندارد.
قابل توجه اینست که سازمان به روش حزب اللهی های رژیم تاکنون بجای قبول پیشنهادات کانون رهائی در مورد بحث آزاد و سمینار پرسش و پاسخ، فقط انرژیش را برای بهم ریختن و جارو جنجال در سمینارهای سیاسی و علمی ما گذاشته است.
هفته قبل در دانشگاه امیرکبیر و در هنگام سخنرانی احمدی نژاد ، عکس او توسط دانشجویان به عنوان اعتراض به آتش کشیده شد. بدون ورود به جزئیات و حق و ناحق بودن مسئله،اگر عکس آقای رجوی در مجلس سازمانی به اتش کشیده شود ، چه بلائی بر سر آتش زننده خواهد آمد؟
آیا مجاهدین می توانند به جای فحاشی های مرسوم به این سئوال جواب دهند؟ و یا فکر می کنند که حتی نفس کار هم با هم متفاوت است.
در سایت مزبور به آقای امیرعاطفه که به نیازهای دینی و مذهبی هموطنان پاسخ می دهد و نقش بسیار مهمی در حل مسائل مذهبی-سنتی از قبیل ازدواج، طلاق، مرگ، و مراسم مذهبی دراین موارد را دارد و روزانه توسط هموطنان از سراسر کشور دعوت می گردد، توهین گردیده و ایشان را عامل رژیم نامیده اند.
قبل از ورود به مسئله باید بگویم که کانون فرهنگی پیام ، بعنوان رابط با جامعه ، با اقشار گوناگون ، مسلمان، مسیحی و بهائی و گروه های افغانی در تماس بوده و هر کس که اطلاعاتی در مورد آنان بخواهد توسط کانون به آنان معرفی می گردد و مشخص است که در همین رابطه از هیچگونه شانتاژ و مارک زدنی واهمه ندارد.
سایت نامبرده کانون پیام را که اکثر انان همان پناهجویانی هستند که مجاهدین برایشان سینه چاک می دهند تا از انان به عنوان خوراک تبلیغاتی خود استفاده کنند، سایت رژیم معرفی نموده اند.
سازمان سالهاست که با پیش کشیدن رژیم و بقول معروف رژیم مال کردن کانونهای فرهنگی و سیاسی ، از زیر پاسخگوئی به سئوالات فرار نموده و در واقع پشت رژیم سنگر گرفته است.
با توجه به محدودیت زمانی ، در همینجا باز هم از مسئولین سازمانی بجز مجاهد فرنگی ها تقاضا می شود که تن به برگزاری سمینار پرسش و پاسخ داده و دعوت کانون رهائی را بپذیرید.در همان سمینار هم می توانید مدارک خودتان را دال بر رژیمی بودن اینجانب و دیگر وابستگان به مقامات و مطبوعات ارائه نمائید.
برای اینکه هموطنان با فعالیتهای فرهنگی کانون پیام که مورد حمله آقایان قرار گرفته است ،آشنا شوند.جدیدترین اطلاعیه آنان را ضمیمه این پیام می نمایم.
با کانون فرهنگی پیام، سالی که گذشت و سالی که می آید
در سال گذشته نیز مانند سالهای قبل فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی پیام، در راستای دو هدف کلی با موفقیت همراه بود.
1- فعالیتهائی که بیشتر ویژه هموطنان و نیازهای آنان بوده که مهمانان هلندی نیز در ان شرکت جسته با سنتهاو جشن های ملی ما آشنا می گردند مانند:
برگزاری مراسم چهارشنبه سوری ، جشن نوروز و مراسم سیزده بدر که در محلهای ویژه آن برگزار می گردد.
دایرکردن کلاسهای آموزشی-اطلاعاتی و فرهنگی -اجتماعی در زمینه های مختلف که براساس نیازهای ایرانیان مقیم خرونینگن و حومه صورت پذیرفت.
تدریس زبان فارسی در محل دفتر پیام نیز مانند هرسال ادامه داشته است.
فعالیتهای وِیژه پناهجویان که در واقع بخشی از نیازهای جامعه ایرانی را تشکیل می دهد، نیز همیشه از سوی کانون پیام پشتیبانی شده است.
2- فعالیتهائیکه ویژه جامعه میزبان که برای آشنائی آنان با فرهنگ و هنر پارسی در سال گذشته صورت گرفته است شامل:
جشن بزرگی که در مرکز هنری استرپورت به اجرا در آمد و مانند هرسال از استقبال بینظیری برخوردارشد. شرکت کنندگان در آن با موزیک و آوای فولککلوریک بخشهای کشورمان آشنا شده و از نمایشگاه تابلو و کارهای دستی هنرمندان ایرانی دیدن نمودند.
به دعوت سازمان مایند اسپرینگ و حمایت سازمان بهداشت و درمان شهرهای خرونینگن و درنته ، یک دوره کلاسهای ویژه سلامتی روحی –روانی برای هموطنان علاقمند برگزار گردید که با استقبال بینظیری همراه بود.
شرکت مداوم اعضای کانون در جلسات دیگر سازمانها و موسسات مددکاری و فرهنگی و آموزشی برای تبادل نظر و آشنائی، زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است.
کانون پیام به عنوان یک مرکز فرهنگی و اجتماعی ، توانست در سال گذشته کمک موثری به ان گروه از دانشجویانی که مایل بودند در رابطه با پایان نامه تحصیلیشان، از تجارب و اطلاعات کانون سودببرند، نمود.( بسیاری از این دانشجویان از مراکز اموزشی دیگر شهرها تماس می گرفتند)
طرح ها و برنامه های سال آینده پیام
هرساله بسیاری از برنامه ها و فعالیتهای پیام ، بنا به سیاست دولت رد و یا مورد قبول واقع شده و برای ان با شرایط ویژه ای سوبسید داده می شود.
برنامه ها و فعالیتهای کانون در سال 2007 بدین شکل به اجرا در خواهد آمد.
1- برنامه های نوروزی که بطور کامل ( چهارشنبه سوری، عید، سیزده بدر) که همگی در یک برگ بروشور اعلام میگردد.
2- شب شعر ( جزئیات بعدا اعلام میشود.
3- برنامه مسابقات ورزشی
4- کلاس آموزش زبان فارسی، هلندی، کامپیوتر، روان شناسی
5- برنامه ایران در استرپورت
6- فعالیت و هماهنگی و تبادل نظربا دیگر سازمانهای مددکاری، حقوق بشری، آموزشی ایرانی و هلندی که با برنامه ها و اهداف کانون پیام سازگار باشند.
***کانون پیام در سال آینده بجز برنامه های اعلام شده بالا،محل فعالیتهای سازمانها و گروه های مددکاری، اجتماعی –فرهنگی ، پناهندگی و دانشجوئی خواهد شد ( گروهها و انجمن هائی که مایل باشند از محل دفتر پیام در ساعات مشخصی استفاده کنند می توانند با دفتر پیام همه روزه از ساعت 2 تا 4 بعدازظهر تماس حاصل نموده و با مسئولین پیام به توافق های لازم برسند.)
دفتر کانون پیام

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا