فرقه گرایی مجاهدین

بی بی سی چه گفت که مجاهدین را آشفته کرد؟

شبکه بی بی سی فارسی چه گفت که مجاهدین این همه به هم ریخته و واو شدند؟
اخیرأ شبکه جهانی بی بی سی دربرنامه 60 دقیقه خود 15 دقیقه را به جداشدگان از فرقه رجوی در آلبانی اختصاص داده ویک سری موارد دراین 15 دقیقه روی آنتن رفت که دقیقأ چکیده ایدئولوژی فرقه ای رجوی وکارکرد آن طی چند دهه بوده است .

این شبکه با دو نفر از جداشدگان به نام های “حسن حیرانی وغلامعلی میرزایی” دیالوگ ومصاحبه داشته ودراین 15 دقیقه دست روی نکاتی گذاشته که مجاهدین را عصبانی کرده وافسار پاره کرده اند وعلیه زمین و زمان ناسزاگویی می کنند. که این نکات به شرح ذیل بوده اند :

 • اعضای این فرقه نباید به سکس فکر کنند .
 • اجبار درتجرد وکنترل روابط خانواده .
 • ممنوعیت دیدار وتماس تلفنی برای چند دهه .
 • انگ جاسوس زدن ازسوی فرقه به اعضایی که ازآنها جدامی شوند .
 • گروه اسلامگرا – مارکسیست و افراطی مجاهدین .
 • درجبهه صدام علیه سرزمین مادری خود خیانت کردند .
 • مجاهدین مانع می شوند که جداشدگان اجازه کار و تابعیت بگیرند .
 • مجاهدین به حقوق بشر و برابری جنسی اعتقاد نداشته وعملأ درمناسبات خود پایبند نبوده اند .
 • تخلیه هر روزه ذهن اعضاء حتی درخواب .
 • تجربه چند دهه حکومت بسته کمونیستی آلبانی با ایدئولوژی فرقه ای رجوی ایجاد همدلی کرده است .
 • آلبانیایی ها مجاهدین را تهدید امنیت خود می دانند .
 • حزب سوسیالیست آلبانی : 2500 نفر از رجویها درحال تمرین نظامی درآلبانی! هرکس عقل داشته باشد حاضربه قبول آنها نیست .
  این نکات دربرنامه بی بی سی درمورد مجاهدین مطرح شده وعینأ شناسنامه چند دهه فرقه رجوی بوده وهست وما جداشدگان هرکدام با سابقه بالای 10 و20 سال لحظه مره با آن روبرو بوده وتحملش کرده ایم. واقعیت ها انکار ناپذیر است .
  همین واقعیت هاست که رجوی از آنها هراس دارد و واکنش وحشیگری خود را بروز می دهد.
منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا