عوام‎فریبی، آخرین راه حامیان مجاهدین

ریموند تنتر که 22 سال پیش یکی از مشاورین شورای امنیت ملی دولت ریگان بود و بنا بر رسم سیاست>‎پردازند، چند سالی است به استخدام گروه تروریستی مجاهدین در آمده، در مصاحبه با شبکه>‎هایی برای حمایت از گروه تروریست و بدنام مجاهدین در برابر ایران وجود دارد!

ریموند تنتر در حالی این دروغ بزرگ را بر زبان می>‎دانند که با دار و دسته>‎بردار طرف هستند که در مقابل قدرت ایران، پشه>‎های تنتر برای توجه به گروه تروریستی رجوی، صراحتاً او را ناکام گذارد و خطاب به وی گفت: متأسفم، استفاده از تروریست>‎دیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.