عملکرد سازمان مجاهدین خلق

مجاهدین تحت حمایت مافیای قاچاق آلبانی

دریکی از سایت های منتقد باند رجوی این خبر را مشاهده کردم که این باند دست به قاچاق مواد شوینده وضد عفونی کننده ازکشورهای اروپایی زده ودرمواردی به تور پلیس بعضی ازکشورها افتاده است.

مافیای آلبانی و مجاهدین

از محتوای خبر چنین برمیآمد که آنها این وسایل را برای انبار کردن وجلوگیری از خبر انتشار کرونا درقلعه ی مانز قاچاق کرده اند که من ضمن قسمت قبول بخشی ازنظر آنها، باین نتیجه رسیدم که هدف فقط قلعه ی مانز نیست وموضوع ابعاد بزرگتری میتواند داشته باشد وچرا؟

برابر اخبار رسانه های آلترناتیو رسانه های مسلط برجهان ، حالا آمریکا به یمن حضور جنایتکارانه اش درافغانستان! به بزرگترین صادر کننده ی مواد مخدر جهان تبدیل شده واصل ماجرا این است که این مواد ازطریق افغانستان به کشور نواستقلال یافته ی؟؟!! کوزوو که تحت تسلط بی چون وچرای آمریکاست ، منتقل شده وازآنجا تحویل مافیای قدرتمندی که درآلبانی وجود دارد، به سراسر اروپا منتقل کرده وتخم اعتیاد وفقر را دراین قاره ی مادری اش میپاشد!

روزنه ای بسوی خانه ی مادری!
با توجه به مناسبات بسیار نزدیک دولت آلبانی با این مافیاها از یک طرف وسازمان مجاهدین خلق ازطرف دیگر ، سادگی است که تصور شود که باند رجوی دراین توزیع دست ندارد وتنها به قاچاق مواد شوینده و ضدعفونی کننده مشغول است!
آیا سروصداهای کر کننده ی یکسال اخیر فرقه ی رجوی دایر براینکه خودکفا بوده وپولی ازکشورهای دیگر دریافت نمیکنند، مربوط به وجود این منبع درآمد سرشار نیست؟
آیا افزوده شدن رفت وآمدهای مقامات آلبانی به کمپ اسرای رجوی و گفتگوهای زیاد ازاین امر نشات نمیگیرد؟!
لازم به ذکر است که قبل از حمله به افغانستان وعراق، کشور یوگسلاوی سابق که پایه ی صنعتی خوبی هم داشت، براثر بمباران های وحشتناک آمریکا به قطعات کوچکتر تقسیم شد وتنها قسمت صربستان کم وبیش مستقل ماند با تحمل 60 هزار کشته وانهدام زیر ساخت های خوب یوگسلاوی!
ادعای آمریکا این بود که در یوگسلاوی – کشوری که مواد مخدر درآن یافت نمیشد- قتل عام قومی برعلیه غیر صرب ها انجام شده وبرای جلوگیری ازاین کار، دست به این آدم کشی بشردوستانه ؟؟!! زده و 10 برابر کسانی که درجنگ های داخلی کشته شدند – که بدون دخالت آمریکا ودمیدن برتنور جنگ داخلی، این اختلافات قومی با مذاکره قابل حل بود – از بین رفتند!
ازدل این از بین رفتن ها وده ها هزار تجاوز جنسی که بدست سربازان ناتو در یوگسلاوی شد ، کشوری بنام کوزوو بوجود آمد که به مرکز انبار مواد مخدر تبدیل شد که درزمان اتحاد با صربستان، رنگ وبوی آنرا هم ندیده بود .
وحید

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا