گزارش 92 صفحه ای مصداقی حاوی چه نکاتی است که مجاهدین را آشفته کرده؟

انتقادات مصداقی از فرقه رجوی یاوه گویی است یا واقعیت ؟

اخیرا ایرج مصداقی بخش دیگری از گزارش 92 صفحه ای خود در انتقاد ازعملکرد رجوی را منتشر کرد به همین خاطر سران فرقه بطور افسار گسیخته با به صحنه آوردن برخی از عوامل ریز و درشت خود موج حملات تازه خود را علیه او شروع کردند .
لازم به توضیح است که فرقه رجوی در طول حیات نکبت بارش نشان داده که اصلا تحمل پذیرش هیچ انتقادی را خواه ازجانب یک شخص وخواه ازجانب یک جریان سیاسی با این توجیه که انتقاد به فرقه از جانب وزارت اطلاعات رژیم است! را نداشته است. چون رجوی بخوبی می دانست که پذیرش یک انتقاد مساوی با ازهم پاشیدن شیرازه تشکیلات فرقه اش می باشد که برمبنای دروغ وفریب بنا شده است .

ایرج مصداقی

حال طی روزهای اخیرسرکردگان فرقه تعدادی از عوامل خارجه نشین و برخی از اعضای مستقر دراشرف 3 را بعنوان زندانیان سیاسی سابق به تلویزیون خود کشاند تا با بیان چرندیات سران فرقه به زعم خودشان اذهان عمومی را با این توجیه که نکات انتقادی مصداقی از فرقه درواقع صحبت های وزرات اطلاعات است مخدوش کنند که البته صحبت های برخی از این افراد بیشتر باعث رسوایی فرقه و روشن شدن دروغ هایش شده !

یکی ازاین افراد که مامور بازگوکردن چرندیات فرقه شده خانم پروین فیروزان از اعضای اسیر درکمپ اشرف 3 و از زندانیان سال 67 است که همان زمان وی حاضر نشد بخاطر رجوی به طناب دار بوسه بزند ولی حالا ادعا دارد که دلش برای دوستان اعدام شده اش تنگ شده البته ازچهره خانم پروین فیروزان مشخص بود که مجبور شده تا در تلویزیون فرقه برای گفتن چرندیات سران فرقه حاضر شود .

وی گفت : یاوه‌گویی‌های این «تواب تشنه به خون» درباره «سرکوب در درون مجاهدین» یا «محاکمات درونی» یا «شستشوی مغزی» یا «طلاق اجباری» یا «نقض حقوق بشر اعضای مجاهدین» و غیره، همه تکرار و رله کردن همان اتهامات کثیف آخوندها علیه مجاهدین است که البته چیز تازه ای برای ما مجاهدین نیست. چند دهه است که همین خزعبلات را داریم از بلندگوهای رژیم، در فیلم هایی که می‌سازد و جعلیاتی که می‌پراکند می‌بینیم و می‌شنویم. من، شخصا، بارها همین اراجیف را از زبان شکنجه گران، بازجویان و دژخیمان در زندان شنیده‌ام، بنابراین با این کینه‌توزی بیمارگونه علیه مجاهدین آشنایی دارم. هدف تمامی اینها، برآورده‌ساختن «نیازمندی شدید آخوندها به از میان‌بردن تشکیلات منسجم و قوی مجاهدین» و «بریدن سر این مقاومت» است.

اما درمورد نکات انتقادی مصداقی که فرقه آنها را یاوه گویی عنوان می کند لازم دیدم توضیحاتی را بدهم که ثابت شود نه تنها یاوه گویی نیست بلکه یک حقیقت محض است چون همه ما اعضای جدا شده وآنهایی که درفرقه ماندند نکات انتقادی مصداقی از فرقه را با گوشت وپوست خود لمس کردند .

لازم است اشاره کنم خیلی از اعضای فعلی فرقه ازجمله زهره شفاهی بعنوان یکی از مسئولین فرقه اززندانیان سیاسی بودند که بدلیل توبه کردن آزاد وبعد ازآن به عراق رفتند. اصلا خود رجوی بدلیل لو دادن محل اختفای رهبران سازمان در زمان شاه، حکم اعدام او به حبس ابد تغییرکرد اما درکمال پررویی همیشه درنشست های جمعی به زندانیان آزاد شده طعنه می زد که حتما شما همرزمی را لو دادید که اعدام نشدید !

اما درمورد انتقادات مصداقی ” سرکوب در درون مجاهدین ” : خانم فیروزان روی صحبتم با شما نیست اما مجبورم برای اثبات حقایق شما را مخاطب قراردهم.

 

خانم فیروزان اگر در فرقه موضوع سرکوب نبود یک روز هم تشکیلات رجوی دوام می آورد ؟ آیا کسی بود که جرات کند انتقادی به مسئولین بالاترازخود کند ؟ آیا کسی جرات داشت به رجوی انتقاد کند ؟ مگر درنشست های موسوم عملیات جاری اعضا بخاطر ابراز تمایلات شخصی از طرف مسئولین سرکوب نمی شدند ؟

مگر آن عضوی که در نشست عملیات جاری بخاطراینکه فقط خواب پدرومادرش را دیده بود سرکوب نمی شد؟ بطوریکه تا مدتها او را نزد مسئولین بالا می بردند که چرا چنین خوابی دیده ؟ من خودم حدود سال 75 بود که یک انتقاد ساده به مسئول مرکز16 بنام پریچهر نکوگویان کردم تا مدتها زیر ضرب بودم چرا به وی انتقاد کردم .

مورد بعدی که گفتی یاوه گویی است ” محاکمات درونی ” است.

مگر رجوی در پاریس علی زرکش را صرف اینکه به خط رفتن فرقه به عراق انتقاد کرده بود محاکمه ومحکوم به اعدام نکرد که بعد درظاهرحکم اورا یک درجه تخفیف داد اما درنهایت در عملیات فروغ فردی را برای اجرای حکمش مامور کرد تا علی زرکش را از پشت مورد اصابت گلوله قرار دهد .

راستی با اعضای خواهان جدایی در نشست های جمعی چگونه برخورد می کردند ؟ مگر انواع اتهامات را به او وارد نمی کردند ؟ مگر اورا تهدید به فرستادن به زندان ابوغریب نمی کردند تا بترسد وازدرخواست خود منصرف شود ؟ مگر مهدی افتخاری (فرمانده ناصر) بخاطرانتقاد از رجوی محاکمه و محکوم به انزوا نشد تا دق کند وبمیرد ؟ مگر درنشست های معروف به حوض در بغداد افراد مسئله دار را رجوی درجمع محاکمه نکرد ؟

مورد بعدی که گفتی ” شستشوی مغزی ” بود. خانم فیروزان ساعت ها نشست های رجوی برای خوراندن خزعبلات خود دراذهان اعضا بخصوص بحث های انقلاب درونی فرقه بنام انقلاب ایدئولوژیک جزشستشوی مغزی بود؟ مگر ساعت ها یکطرفه بحث کردن رجوی با ما بدون اینکه بگذارد نقطه نظرات مخالف فرقه را بشنویم شستشوی مغزی نبود ؟ خانم فیروزان همین که تو حاضر شدی در تلویزیون فرقه چرندیات فرقه را نشخوار کنی نشانه کارکرد شستشوی مغزی برروی خود توست وگرنه این همه ظلم وستم وفشارهای مختلفی که طی سالیان رجوی درحق تو ودیگر اعضا رواداشت را نمی گفتی یاوه گویی .

مورد بعدی “طلاق اجباری ” ست.

مگر خود شما دراوایل ورود به فرقه مجبور نشدی تا ازمرحوم عباس محمدرحیمی (سپهر) جدا شوی! یادم می آید مرحوم سپهرکه مدت زیادی با هم دوست بودیم وی به من می گفت مسئولین به من گفتند پروین غیابی از تو طلاق گرفته اما من مطمئن هستم دروغ گفتند .

خانم فیروزان اوایل نسشت های انقلاب ایدئولوژیک رجوی در نشستی سینی را گذاشت واز تمامی افراد متاهل خواست تا حلقه های ازدواج خودرا درآن بگذارند وتاکید کرد بعد ازاین کسی حق ندارد به همسر سابقش حتی نگاه کند و به افراد مجرد گفت شما باید زنان خیالی خودرا که در ذهن دارید طلاق دهید ؟ مگرندیدی فرقه با اعضایی که بحث طلاق را قبول نمی کردند چکار می کرد ؟

رجوی تمامی موارد سرکوب ، محاکمه درونی ، شستشوی مغزی ونقض حقوق بشررا در جریان نشست های انقلاب ایدئولوژیک برروی اعضا اجرا کرد که هنوز هم بازمانده های وی این خط را ادامه می دهند .

مورد آخرکه بعنوان یاوه گویی عنوان کردی “نقض حقوق بشر” بود.

خانم فیروزان مجبور کردن اعضا به پذیرش کورکورانه خواسته های رجوی ، عدم اجازه حتی یک تماس تلفنی آنها با خانواده های خود ، توهین به خانواده های آنها در جلوی کمپ اشرف ، نادیده گرفتن وسرکوب کردن تمایلات فردی اعضا ،عدم اجازه دسترسی اعضا به اخبارآزاد ، بیگاری گرفتن بیش ازحد از اعضا برای اینکه فکر آنها آزاد نباشد ، بیماری اعضا را تمارض حساب کردن و خلاصه اینکه کسی حق نداشت به غیر آنچه را که فرقه وشخص رجوی مشخص می کرد قبول کند آیا اینها جزء نقض حقوق بشر محسوب نمی شود ؟ البته مگراینکه خودت و دیگراعضا را بشر حساب نکنید!
خانم فیروزان می دانم خودت هم درضمیر خودت قبول داری که انتقادات مصداقی از فرقه صحبت های وزارت اطلاعات ایران نیست چون همه آنها را بطور واقعی طی سالیان با گوشت وپوست خودت لمس کردی ولی با اینحال مجبور شدی وگرنه نشست های تهدید وفشار برایت می گذاشتند.

اما من به سران فرقه می گویم اگر جرات دارید تمامی 92 صفحه گزارش مصداقی و افشاگریهای دیگر اعضای جداشده را دردسترس اعضا برای مطالعه قراردهید وبگذارید آزادانه تصمیم بگیرند آنوقت خواهید دید که چیزی ازتشکیلات دروغین شما نخواهد ماند .

کارنامه عملکرد خیانت آمیز شما آنقدر سیاه وآغشته به دروغ وفریب است که می دانید با پذیرش کوچکترین انتقادی فرو خواهد ریخت. به همین خاطر است که هرانتقادی به فرقه را برای فریب افکار عمومی رله صحبت های وزارت اطلاعات عنوان می کنید اما این تشبثات دردی ازدردهای لاعلاج فرقه دوا نخواهد کرد. جریانی که انتقاد پذیر نباشد پویایی ندارد ومحکوم به فناست .فقط متاسفم برای خانم فیروزان ودیگر کسانی که عمروجوانی خود را درفرقه رجوی بیهوده هدر دادند .
حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا