مهرداد هرسینی رجویست و دفاع از حقوق زنان؟

همه ی کشورهای عضو سازمان ملل متحد این حق را دارند که درموقع خود به عضویت هریک ازکمیسیون های متعدد سازمان ملل متحد درآیند واین انتخاب با رای اکثریت نمایندگان این سازمان فراگیر انجام میشود.

مثلا کشور پادشاهی عربستان زمانی به عضویت کمیسیون حقوق بشر درآمده و باند رجوی هم اعتراضی بدان نداشت.

بنظر میرسد که فرقه ی رجوی در شباهت تام و تمام با آمریکای سلطه گر است که میخواهد همه ی اعضای کمیسیون ها باب میل او باشند والبته موفقیت های زیادی هم درآن داشته و اگر زمانی میل او برآورده نشده ، در دادن حق عضویت کوتاهی میکند وحتی جان بولتون بعنوان نزدیکترین حامی مجاهدین رجوی و خونخوار ترین عضو هیئت حاکمه ی آمریکا ، پیشنهاد کرد که بهتر است طبقاتی از ساختمان سازمان ملل متحد که گاها حرف های حقی درآن زده میشود، بمباران شود!

در جواب توهین مداوم به سازمان ملل متحد که توسط آمریکا و بمنظور زیر فرمان کامل درآوردن آن میباشد، سال پیش پوتین پیشنهاد کرد که روسیه حاضر است که مقر این سازمان به روسیه منتقل شود که این امر بطور مختصر هم که شده ، موجب ترس واحتیاط آمریکا شد و برای بدست آوردن فرصت مناسبی که بتواند سازمان ملل متحد را بطور دربست مطیع و منقاد خود کند ، قدری عقب نشست.

البته با احتمال زیاد این فرصت مناسب با لحاظ تغییر توازن قوای جهانی و پایین آمدن مدام موقعیت منحصر بفرد آمریکا بدست خواهد آمد و باند رجوی را به یتیم وصغیر تبدیل خواهد نمود.

زنان

از این روست که رجوی، مهرداد هرسینی متملق را بمیدان آورده تا برعلیه انتخاب ایران به عضویت کمیسیون زنان را کاری ضد حقوق زن معرفی کند.

نوشته ی اورا میخوانیم والبته ملاحظاتی را مطرح میکنیم.
” به یقین برگزیدن دیکتاتوری زن ستیز و نشاندن آن بر کرسی عضویت در کمیسیون مقام زنان ملل متحد، با هیچ توجیه منطقی، عقلانی و انسانی سازگار نبوده و توهینی آشکار به مقام زن و بویژه زنان تحت ستم در ایران آخوند زده می باشد.”

سازمان شما (دراصل رجوی و به معاونت مریم) موضع وعملکرد خود در رابطه با زنان مظلوم تشکیلات را با فروریختن اساس خانواده های آنها و واداشتن این زنان بزور طلاق داده شده در نمایش چندش آور رقص رهائی ومجبور کردن تعداد کثیری ازآنها به شب خوابی با مسعود رجوی ، روشن ساخته ومخالفت او با برگزیده شدن ایران بعنوان کشوری که این کارها را نمیکند ، امری طبیعی بشمار میآید!

دوباره :

” این انتخاب نامیمون و میدان دادن به رژیمی که اساس و بنیان آن را سرکوب، ترور و طبقه بندی جامعه به «خودی و غیر خودی» بنا گذاشته ، به مانند آن است که بخواهیم با «بنزین » آتش بنیادگرایی را خاموش نمائیم. لذا از هر منظر که به این امتیازدهی و یا بقول سازمان های مدافع حقوق زنان، «یک روز سیاه » برای زنان در جامعه بین الملل بنگریم، به چیزی جز «باج دادن» به رژیمی که در شکنجه ، کشتار و قتل و جنایت «بی همتا» است، نخواهیم رسید.”

رژیم ایران هرچه زن ستیز باشد ، یک دهم کارهایی که رجوی برعلیه زنان تحت اختیارش کرده ، انجام نداده وبنابراین اگر قرار برمست گیری باشد ودستگیری هرآنچه مست در دنیا، تشکیلات رجوی ازدم باید منحل ومتلاشی شود ورجوی به جرم انجام جنایت برعلیه بشریت وامثال تو که مانند عمله های شیطان به توجیه مداوم این جنایت مشغولید، تحت محاکمه قرار گیرد.

انتخاب ایران بعنوان یکی از بانیان اولیه ی سازمان ملل متحد ودرآوردنش به عضویت کمیسیون زنان کاری طبیعی در جهانی است که اکثریت زنان ازداشتن حقوق لازم وکافی در مضیقه اند.

سپس :

” واقعیت دیگر نیز آن است که در حال حاضر در ایران بدلیل وجود یک نیروی پیشتاز مسلمان با رهبری کاریسمای خانم رجوی، یک پدیده گسترده اجتماعی تحت عنوان «جنبش زنان علیه بنیادگرایی» شکل گرفته است و در منطق خود به موتوری برای بحرکت در آوردن گسل های اجتماعی بویژه زنان آزاده میهن مان علیه بربریت ساری و جاری در دیکتاتوری ولی فقیه تبدیل شده است. “

خانم رجوی در بی عصمت کردن زنان زیادی که پشت وپناهی نداشتند ونه میلی به تحمل این حقارت واقعا هم فردی کایزماتیک است.

اما زنان خارج از قیمومیت و تشکیلات رجوی ازکارهای شنیع او نفرت دارند والبته تا آنجا که من اطلاع دارم ، این کارهای ضدانسانی او ربطی به اسلام ومسلمان بودن ندارد.

شما از زمانی که رطب فراوان خورده اید ، حق منع رطب را ازدیگرانی که میزان مصرفشان ده ها برابر کمتر از شماست ، سلب نموده اید و هرسینی ها زحمت بیهوده ای برای توجیه زن ستیزی بی نظیر مسعود و مریم میکشند!

نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا