فرقۀ رجوی، بوقلمون صفت های فریبکار

سازمان تروریستی فرقه نمای رجوی چنان رنگ میگذارند و برمی دارند که هیچ ” بوقلمونی” به پایشان نمیرسد. از رزم و بزم و از تیرباران ها، به مهربانی و دوستی های دروغین، روی می آورند که شاید روزی شود و راهشان به ایران باز شود! براستی باید دو دستی به بیگانه ها چسبید که «مار بهتر از اژدهاست»!

روزی که سازمان با جنگ افزارهای یادگاری یاسرعرفات و ابوجهاد و پس از دیدن دوره های ویرانگری و آدمکشی به کشتار در درون ایران دست میزدند، در یک رقابت روانی با همتای مارکسیستی خود چریکهای فدایی خلق و توده ای ها تا آنجا که توانستند شعارهای گوناگون به دشمنی با آمریکایی ها سر دادند. و پس از پیروزی انقلاب ضد دیکتاتوری مردم ایران به نام پیکار با آمریکایی ها، دسته دسته بزرگان و اندیشمندان را به نامهای جورواجور کشتند، حال چگونه شده است که امروز همین سازمان فرقه نما پی در پی به پابوسی همان امپریالیسم خونخوار میرود و از او می خواهد که حمایتش کند؟

جاسوسی به نفع بیگانگان

آمریکایی ها تا دیروز بهره کش( استثمارگر) و تبهکار و دشمن خلق ها بود و امروز پشتیبان کارگران و مردم از آب درآمده؟ آنهمه مرگ بر امپریالیسم و آمریکا و پدر پدر گفتن رجوی به امام خمینی و او را مجاهد نخست نام دادن … چه بود؟ و امروز دشمن خونی وارث آیت الله خمینی که مردم هستند شدند. امروز پرچم شیر خورشید بر می افرازند و سرود ملی ایران می خوانند که تا دیروز آنرا “سرود شاهنشاهی” و درفش را “طاغوتی” میدانستند و هرچه ناسزا بود به سوی آنها روانه میکردند.

این خلقی که همچنان فرقه رجوی با خود یدک میکشند، چگونه خلقی است و در کجا می باشد؟ آیا خلق تازی است؟ در عربستان است؟ اینان تا دیروز نوروز را یادگار شاهان می دانستند و عید قربان را گرامی می داشتند ولی ناگهان “نوروز”  جشن ملی و بزرگشان شد و جشن سده و مهرگان راه انداختند. دگرگونی های پی درپی و به این شاخه و آن شاخه پریدنهای خنده دار فرقه چنان است که گویی سازمان کانون چیستان شده است! زیرا هر بار با انجام کاری همه را در برابر صدها پرسش می گذارد که به یکی هم نمی تواند پاسخ دهد و هم اکنون در کشور آلبانی و در دام آمریکا در انزوا و واپس ماندگی افتاده. اما باید آگاه بود سازمان فرقه نمای رجوی هرچه واپس مانده باشد، بی گمان در چند چیز پیشتاز هستند :

1- در کشتار گذشته ایران
2- در پیاده کردن اسلام دروغین در سازمان مانند عقد تمامی زنان به کابین ننگین مسعود
3- رنگ به رنگ شدن، دورویی، ریا و دروغگویی
4- برده داری

بیژن

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا